tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

LSSF

LITTLE SAIGON SAN JOSE FOUNDATION

2857F Senter Road Suite #45, San Jose, CA 95111

Phone: 408-532-5507

 

Thông Cáo Báo Chí

V/v: Tin tức cập nhật về Bảng Hiệu Hướng Dẫn vào Khu Little Saigon trên trục xa lộ 101/280/680.

 

 San Jose ngày 6 tháng 9 năm 2012,

 

Kính gởi quý cơ quan truyền thông và quý đồng hương vùng Bắc Cali:

 

Kể từ sau khi thành phố (TP) San Jose ký kết chấp nhận cho treo các lá phướn mang tên Little Saigon để vinh danh cộng đồng người Việt tại đây, tổ chức Little Saigon San Jose Foundation đã cùng với Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali làm việc liên tục với chính quyền thành phố để thông qua các Lá phướn Banners) và Bia đá (Monument) chào mừng khu vực Little Saigon. Sau khi hoàn tất hai dự án kể trên, chúng tôi tiếp tục dự án thứ ba bằng cách làm việc với Giám sát viên Quận Hạt Santa Clara, ông Dave Cortese, để thông qua Nghị Quyết 2012-109 và làm việc với Dân Biểu Tiểu Bang Cali Khu Vực 23, bà Nora Campos, để đệ trình Dự luật 2095, yêu cầu Nha Lộ Vận Tiểu Bang (CalTrans) thiết dựng Bảng chỉ dẫn vào khu vực Little Saigon San Jose tại giao điểm xa lộ 101/280/680. Dự án này cũng có được văn thư ủng hộ của Giám Đốc Giao Thông dưới sự cho phép của chính quyền TP San Jose.

 

Tuy nhiên, Luật Sư Rick Doyle của TP San Jose mới đây đã cho công luận được biết qua báo San Jose Mercury News là, mặc dầu Thị trưởng Reed tuyên bố trong ngày họp của Ủy Ban Điều Lệ ngày 1 tháng 8, 2012 là Nha Lộ Vận không cần Nghị Quyết của TP để thiết dựng bảng Little Saigon trên xa lộ, nhưng theo luật định, vẫn cần phải có Nghị Quyết của thành phố thì Nha Lộ Vận Tiểu Bang mới có thể tiến hành các Bảng chỉ dẫn này. Vì vậy, Little Saigon San Jose Foundation và văn phòng Dân Biểu Nora Campos đã cùng thảo luận và đi đến quyết định chung là tạm thời rút lại Dự Luật 2095, vì nếu Nghị Quyết Thành Phố được thông qua theo luật định thì CalTrans có thể xúc tiến việc thiết dựng Bảng Chỉ Dẫn trong thời gian ngắn nhất. Vì vậy, Little Saigon San Jose Foundation sẽ làm việc cho tiến trình này với thành phố và chúng tôi sẽ thông báo cùng đồng hương khi có ngày giờ những buổi điều trần của Ủy Ban Điều Lệ hoặc của Hội Đồng thành phố.

 

Qua Thông Cáo Báo Chí này, chúng tôi cũng chính thức xác nhận Little Saigon San Jose Foundation vẫn làm việc hợp pháp với các cơ quan chính quyền từ địa phương , đến tiểu bang và liên bang với tư cách là một tổ chức độc lập trong cộng đồng. Little Saigon San Jose Foundation chủ động “ngưng” (suspended) việc xúc tiến thủ tục để trở thành một tổ chức vô vụ lợi (non-profit) vì xét thấy không có nhu cầu cần thiết khi Foundation tiến hành 2 dự án Lá phướn và Bia đá. Chúng tôi quan niệm đây là những tài sản chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Bắc Cali, do đó các văn kiện chính thức ký kết với thành phố về các tài sản này đều do Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali, một tổ chức non-profit, đứng tên. Little Saigon San Jose Foundation chỉ tiếp tục tiến hành lại thủ tục để trở thành một tổ chức vô vị lợi nếu thấy có nhu cầu đòi hỏi trong tương lai.

 

Tóm lại, dự án xây dựng Bảng hướng dẫn vào Little Saigon trên xa lộ của cộng đồng chúng ta không hề bị hủy bỏ bởi Dân biểu tiểu bang Nora Campos, chúng ta chỉ tạm thời rút Dự Luật ra khỏi nghị trình của tiểu bang để có thể trực tiếp yêu cầu chính quyền thành phố chính thức cấp Nghị quyết cho CalTrans xây dựng theo đúng luật định vừa được xác nhận bởi luật sư thành phố.

 

Thiết nghĩ, trải qua bao sóng gió, chính quyền thành phố cuối cùng đã chấp thuận cho cộng đồng chúng ta treo Lá phướn và cho xây Bia đá thì không có lý do gì để ngăn cản Bảng chỉ đường trên xa lộ vào khu Little Saigon. Hơn nữa, chúng ta đã có sự ủng hộ Bảng hiệu chỉ dẫn vào khu Little Saigon San Jose từ Nghị Quyết 2012-109 của Quận Hạt Santa Clara, từ Dự Luật Tiểu Bang 2095, từ Văn thư ủng hộ của Giám Đốc Giao Thông Thành Phố, từ lời tuyên bố chính thức không chống đối của Thị Trưởng San Jose. Nha Lộ Vận Tiểu Bang (CalTrans), theo luật định, chỉ cần bản Nghị Quyết chấp thuận của thành phố nữa là cộng đồng chúng ta có thể xúc tiến ngay việc xây dựng ngoài xa lộ các Bảng chỉ dẫn vào khu vực Little Saigon. Trong lần điều trần đầu tiên, Thị Trưởng Reed và Phó Thị Trưởng Nguyễn viện lý do là bản Nghị Quyết thành phố sẽ làm chia rẽ cộng đồng người Việt tại Bắc Cali, lý do này không đứng vững vì ngay cả vài cá nhân ủng hộ bà Nguyễn cũng đã công khai tuyên bố là họ không chống việc thiết dựng Bảng Hướng Dẫn Little Saigon ngoài xa lộ.

 

Hoa kỳ là một đất nước dân chủ, nguyện vọng của khối đông đảo cử tri cần phải được tôn trọng. Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose tin tưởng sẽ có những vị dân cử sẵn sàng đại diện, lắng nghe và làm việc cho những nguyện vọng chính đáng của đa số cử tri gốc Việt sinh sống tại thành phố này.

 

Trân trọng,

 

Đỗ Hùng

Chủ Tịch Little Saigon San Jose Foundation

 

--------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom