Search Vietlist.us
Search the Web

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Home Page Vietlist.us

TIN BUỒN, PHÂN ƯU - VIETLIST.US

Trang " Tin buồn" dùng đăng tải những mất mát, tin buồn của bạn đọc gởi về cho chúng tôi


-------oo0oo-----

 

congdong

 


congdong

 


congdong

congdong

CongDong

CongDong

CongDong

CongDong

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Anh PHÊRÔ

NGUYỄN VĂN CƠ

Sinh quán tại Kim Bảng, Phủ Lý, Hà Nam, tạ thế ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại California, hưởng thọ 81 tuổi.

Chúng tôi là 1 nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng gia quyến của Anh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CƠ. Kính chúc hương hồn của Anh PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CƠ sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.


Trần Song Nguyên, hội BÐQ Bắc California.
Trần Quỳ, nhóm Cựu Quân Nhân, TK Quảng Trị.
Gđ Phát Kiên, hội TQLC Bắc California.
Ðặng Long, nhóm Phụng Sự CÐ Bắc California.
Ðoàn Văn Lập, tổ chức hoạt động ủng hộ QDV.
Ô/B Trần Chánh Tùy, hội Ðh Nha Trang-Khánh Hòa, Bắc Cali.
Trần Ðức Túc, hội CSQG Bắc California.
Nguyễn Văn Thâu, Bộ binh Thủ Ðức.
Nguyễn Hiền Hoàng Lan
Vũ Thủy Trần Long
 

AnhCo

TranThyVan

TranThyVan

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Phu quân của chị Thiên Thanh:

Anh PHẠM VŨ MINH-DUY THOMAS,

đã tạ thế ngày 22 tháng 6 năm 2022 tại Milpitas, California.


Chúng tôi là 1 nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng gia quyến của chị Thiên Thanh. Kính chúc hương hồn của Anh PHẠM VŨ MINH-DUY THOMAS sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.


Anh Thâu,
Anh Cơ,
Trần Long,
Hoàng Lan,
và nhóm Vietlist.AnhThienThanhThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn:

Chị MARIA

NGUYỄN THANH LÝ

Sinh quán tại Qui Nhơn, tạ thế ngày 2 tháng 6 năm 2022 tại California, hưởng thọ 60 tuổi.

Chúng tôi là 1 nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng gia quyến của Chị MARIA NGUYỄN THANH LÝ. Kính chúc hương hồn của Chị MARIA NGUYỄN THANH LÝ sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.


Gia đình Ann Ðỗ,
Gia đình Kevin Trần,
Gia đình Hoàng Châu.

NguyenThanhLy

MORI

MORI

MORI

OngVoTuDan

BacDam

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:

Ông Hồ Văn Sinh

Chủ Tịch Uy Ban Lảnh Đạo Việt Nam Cộng Hòa Foundation đã ra đi vào ngày thứ năm 2 tháng 9 vừa qua tại California, hưởng thọ 66 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh ông Hồ Văn Sinh sớm về nơi Cực Lạc.

Ls. Lâm Chấn Thọ Nhà báo Vi Anh, dân biểu VNCH
Bảo Tố Hoàng Lan
Trần Long Ts. Phạm Kim Long
 

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi đau buồn nhận được tin Anh Sui:

ông KIỀU HỒNG LỢI

pháp danh Quảng Duyên,

tạ thế ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Houston, Texas, hưởng thọ 84 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng chị Sui, bà quả phụ Thái Thi Bích và tang quyến. Nguyện cầu hương linh ông KIỀU HỒNG LỢI sớm về nơi Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

- Gia đình Ngô Thanh Hoàng, Mỹ Châu, Quang, Ngọc, Tâm, Thanh.
- Gia đình Ngô Thanh Nguyên, Yến Anh, Bé Phương, Bé Tin.

KieuHongLoi

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn: Hiền thê của Nhạc sĩ Hưng ca Triệu Phổ là

chị Nguyễn Thị Cẩm Loan

Pháp danh: Quảng Ân,

vừa qua đời ngày 18 tháng 7 năm 2021, hưởng thọ 76 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng anh Triệu Phổ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh chị Nguyễn Thị Cẩm Loan sớm về nơi Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Lâm Chấn Thọ Lê Phi Ô
Bảo Tố Hoàng Lan
Trần Long
 

 

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:

Bà Kim Bên Wilson
(Chị Khúc Kim Bên)
 

an nghĩ trong nước Chúa ngày 6 tháng 7 năm 2021.

Chúng tôi là những người em của Anh Chi Tư Wilson tại đại học Berkeley, xin thành kính chia buồn cùng anh Tư Craig Wilson,
anh chị Khúc Minh Ðàng và gia quyến.

Nguyện xin Chúa an ủi anh Craig Wilson và
toàn thể quý quyến trong thời gia khó khăn nầy .

- Gia đình Nguyễn Hữu An, Mỹ Phúc, Lisa, Nathan, Benjamin.
- Gia đình Ngô Thanh Hoàng, Mỹ Châu, Quang, Ngọc, Tâm, Thanh.
- Gia đình Nguyễn Xuân Hải, Ngọc Tâm, Christopher, Brian, Edward, Marina.

NguyenVanTanh

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi đau đớn nhận được tin buồn:

Ông NGUYỄN VĂN TÁNH

Pháp danh: Thiện Tiến
Chủ tịch Hội đồng Ðại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia
Liên bang Hoa Kỳ,
Chủ tịch Ủy ban Diễn hành Văn hóa Quốc tế

Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1948
Mất ngày 24 tháng 3 năm 2021
tại New York, Hoa Kỳ

Chúng tôi là những người em cùng chung đấu tranh cho một nước Việt Nam Ðộc lập, Tự do và Dân chủ với Ông NGUYỄN VĂN TÁNH, xin thành kính chia buồn cùng bà NGUYỄN VĂN TÁNH và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Ông NGUYỄN VĂN TÁNH
sớm về nơi cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Ls. Lâm Chấn Thọ Bà Lê Thị Nga
Ô. Trần Xuân Thời Ô. Phan Thông Hưng
Hoàng Lan Bs. Nguyễn Quyền Tài
Trần Thị Ái Liên Nguyễn Ðức Minh Ngọc
Trần Long
 

NguyenVanTanh NguyenVanTanh

PhanUu

PhanUu

Thư Cảm Tạ.


Trong tâm tình quí trọng, Gia Đình chúng tôi chân thành cảm tạ Thân bằng, Quyến thuộc và Bạn hữu gần xa:

- Linh Mục Hồ Hải
- Linh Mục Quốc Anh
- Frere Trần An Phong
- Frere Vũ Tuân
- Quí Frere dòng La San
- Hòa Thượng Thích Thông Đạt
- Quí sư bà, quị vị trong ban hộ niệm chùa Đại Nhật Như Lai
- Gia đình Thiếu Tướng Bùi Đình Đạm
- Gia đình Ông Bùi Phát Bình
- Gia đình Ông Nguyễn Bích Huệ
- Gia đình Bác Si Bùi Hữu Hồng
- Ông Trần Long Vietlist.US
- Gia đình Phượng Nguyễn JD và bằng hữu
- Hồng's Gourmet Restaurant
- Gia đình sui gia Nguyễn Minh Hãi và Phạm Thúy Nga
- Gia đình sui gia Đinh Ngọc Tân và Ngọc Liễu
- Gia đình Bác Si Trần John và thân mẫu Đồng Trúc
- Gia đình Lê Phương
- Gia đình Nguyễn Lộc
- Gia đình Đinh Tâm và Đinh Phương
- Gia đình Vũ Bá và Vũ Mỹ
- Gia đình Vũ Corinne and Vũ Lương
- Gia đình Nguyễn Vy
- Gia đình Phùng Kim Yến
- Gia đình Nguyễn Cúc
- Kim Huỳnh

Quị vị đã đến thăm viếng, phân ưu trên báo chí, gởi vòng hoa, điện thoại, điện thư, tin nhắn chia buồn, giúp lời đọc kinh, tụng kinh cầu nguyện và tiễn đưa linh cửu của Chồng, Cha, Ông của chúng tôi là:

Giuse Nguyễn Mạnh Hùng
Pháp danh Tâm Đức
Hưởng thọ 95 tuổi về nơi an nghĩ cuối cùng.


Kính mong Quí Vị niệm tình bỏ qua những thiếu sót trong lúc tang sự có nhiều bối rối.

Thay mặt tang gia đồng bái tạ,
Bà quả phụ Nguyễn Mạnh Hùng, nhủ danh Nguyễn Kim Loan và các con, cháu.

NguyenManhHung

LoanBacThai

LoanBacThai

NguenTanDuc

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Thân Phụ bạn
Phạm Kim Long, Cụ ông:

GIUSE PHẠM HUỲNH ĐIỂU

Sinh quán tại Ninh Bình, tạ thế ngày 12 tháng 9 năm 2020 Tại tư gia, Fountain Valley, California, hưởng thọ 91 tuổi

Chúng tôi là nhóm bạn hữu xin Thành Kính Chia Buồn cùng bạn Phạm Kim Long và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ ông
GIUSE PHẠM HUỲNH ĐIỂU sớm về nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Nguyễn Xuân Hạo Lê Tấn Khôi
Lưu Văn MạnhNguyễn Văn Thái
Nguyễn Hữu TàiLương Văn Sơn
Lộc Hàng Hải Ðỗ Minh Lượng
Phạm Anh TuấnCao Văn Ðức
Hoàng Trọng Nghĩa Trầm Hòa
Ngô Thanh Hoàng
 

NguenTanDuc

NguenTanDuc

NguenTanDuc

NguyenTanDuc

LCT

LCT

LCT

LCT

LCT

ThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Thân Mẫu
Luật sư Lâm Chấn Thọ, Cụ Bà

NGÔ THỊ TÂM

Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1925 tại Việt Nam,
đã mãn phần ngày 19 tháng 4 năm 2020 tại Montreal, Canada.
Hưởng Thọ 95 tuổi.

Chúng tôi là nhóm bạn hữu cùng chung đấu tranh cho một nước Việt Nam Ðộc lập, Tự do và Dân chủ với Ls. Lâm Chấn Thọ xin thành kính chia buồn cùng Luật sư Lâm Chấn Thọ và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà
NGÔ THỊ TÂM sớm về nơi cõi Phật.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Bảo Tố Gs. Lê Nguyễn Công Tâm
Triệu PhổTs. Mai Thanh Truyết
Hoàng LanTrần Duy Biên, Master Toán
Hoàng HùngBs. Võ Thanh Thời
Lisa NguyễnVi Anh, dân biểu VNCH
Ls. Ðỗ TrungDân biểu Lý Hiền Tài
Tôn Thất Sơn Trần Đại Sơn
Trần Văn Đông Bs. Nguyễn Quyền Tài
Trần Thị Ái Liên Jackie Bông, Tiếng Nói Cữ Tri
Cao Xuân Khải Nguyễn Ðức Minh Ngọc
Bùi Quang Dũng Châu Ngọc An
Đỗ Thông Minh Hoàng Mỹ Lâm
Nguyễn Thị Thanh Mỹ Phan Thông Hưng
Bs. Francis Nghiêm PhúVĩnh Lữ Lê Thị Nga
Nguyễn Văn Cất, HÐ Tỉnh Bến Tre
Nguyễn Văn Nghi, CT/HĐĐB CĐNVQG-PA
Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao - Voice of Vietnamese Americans
Ô. Lưu Vĩnh Lữ, cựu CT HÐ ÐT Saigon, GÐ Nha Báo Chí VNCH
Ô. Nguyễn Tấn Lạc, CCTCÐVN Nam Cali, UB VÐ NQ ngày VNCH
Trần Long
 

GiangThiHao

Lotus


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn: Cụ Bà

NGUYỄN THỊ ÐÀO

đã từ trần ngày 26 tháng 1 năm 2020 tại San Jose, hưởng thọ 88 tuổi.
Gia đình chúng tôi THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia quyến và kính chúc hương hồn Cụ Bà Nguyễn Thị Ðào sớm về nơi thanh tịnh.

Hoàng, Châu, Quang, Liên, Ngọc, Cẩm, Tâm, Ron, Thanh.

NguyenThiDao


HL

 

HL

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin đến thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần: Cha, Anh, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi :


Đề Đốc    TRẦN VĂN CHƠN

Cựu Tư Lệnh Hải Quân VNCH

Sinh ngày 24 tháng 9 năm 1920 tại Vũng Tàu Việt Nam
Tạ thế ngày 2 tháng 5 năm 2019 tại San Jose, CA
(Nhầm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi)

Hưởng Đại Thọ 100 Tuổi

Tang lễ sẽ được cử hành tại Oak Hill Memorial Park ( Rose Chapel )
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125 . Tel: (408)297-2447

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ & THĂM VIẾNG

Thứ Sáu ngày 17 tháng 5 năm 2019
- 09:30 AM - 11:00 AM: Lễ Nhập Quan và Phát Tang
- 11:00 AM – 05:30 PM: Thăm viếng
- 05:30 PM – 06:00 PM : Lễ Phủ Cờ do Hội Bạch Đằng đảm trách
- 06:00 PM – 09:00 PM : Phần Phân ưu của Quan Khách

 Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2019
- 08:00 AM - 10:30 AM: Lễ Tế Điện, Cầu Siêu theo nghi thức Cao Đài
- 10:30 AM - 0130 PM  : Thăm viếng và Phân ưu của Quan khách
- 01:30 PM - 02:00 PM  : Lễ Di Quan, Hạ Huyệt, Lễ Cuốn Cờ

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO


Trưởng Nam   Trần Minh Chánh, vợ và các con, cháu          Westminster, CA
Thứ Nam          Trần Minh Trực vợ và các con, cháu              Milpitas, CA
Thứ Nam         Trần Minh Trung, vợ và các con                     San Jose, CA
Trưởng Nữ      Trần Lệ Cúc, chồng và các con, cháu             Vancouver, Canada
Thứ Nữ           Trần Thị Đào, chồng và các con, cháu            San Jose, CA
Thứ Nam         Trần Minh Thành, vợ và con                           San Jose, CA
Thứ Nam         Trần Minh Tâm, vợ và các con                       Newark, CA
Thứ Nữ           Trần Thị Lệ Trang, chồng và các con              San Jose, CA
Thứ Nam         Trần Minh Đạo, vợ và các con                        Antioch, CA
Thứ Nữ           Trần Thị Hằng Nga, chồng và các con            San Jose, CA
Nghĩa Nam      Joe Kinsella và vợ                                           Palo Alto, CA
Em                   Trần Văn Chắng và các con cháu                   Việt Nam

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Xin Miễn Phúng Điếu Và Vòng Hoa

Liên lạc tang gia : (408)828-6291 hoặc (408)966-8657

 

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL

HL


HL
Phân Ưu cùng Thái Hằng:

CongDong

HL

MaiHuong


TranVanLoanPhanUu


TranVanLoanCaoPho


PhanUu

Lotus


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Ông PHẠM ĐĂNG LIÊM

Pháp Danh TÂM KHIẾT
Đã quá vãng lúc 5 giờ 50 phút, sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 (nhằm ngày 3 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại BV Martinez, California. Hưởng Thọ 86 Tuổi.
Xin thành thật chia buồn cùng toàn thể tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn ông sớm về cõi an lạc, vĩnh hằng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Ông Trần ThànhTrần Công Luận & Hoàng Ngọc Yến
Trần Thu LoanHoàng Công Khanh & Trần Thu Nga
Ông Bà Lê Văn HaiTrần Công Minh & Mai Elaine
Ông Bà Lê Đức TếGĐ Lê Thanh Tòng & Hoàng Ngọc Nga
GĐ Trần Thị ĐứcÔng Bà Trần Thành Đức & Nhan Ánh Thủy
Ông Bà Nguyễn Văn ThànhÔng Bà BS Bùi Trọng Căn (Oregon)
Ông Bà Nguyễn Đình HinhÔng Bà Dương Quốc Dân và toàn thể gia đình
Ông Bà Nguyễn SaBà Nguyễn Tất Đông và toàn thể gia đình
Ông Bà Đặng Vũ KhoáiÔng Bà Nguyễn Hà
GĐ Hoàng NghênhGĐ Hồ Như Hà
Hồ Như HảoHồ Phi Hoành
Hồ Phi HùngHồ Như Huyền
Ông Bà Đoàn Ngọc ThủyÔng Bà Đoàn Ngọc Trứ
GĐ Đoàn Ngọc NhươngÔng Bà Nguyễn Trai
Ông Bà Nguyễn KýGĐ Cựu Tù Nhân CT Trại Pleibong & A20
Hồ Kim HânHội Ái Hữu Công Binh Bắc California
Ông Bà Đoàn Ngọc TrườngHội Người Việt Cao Niên Contra Costa
Ông Bà Ngô Quốc ViệtThanhGia

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Condolence From FINISAR FRIENDS

Nhận được tin buồn: Thân Mẫu bạn Duy Hồ:

Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ SẮC

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1932 tại Ðồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam,
đã mãn phần ngày 10 tháng 8 năm 2017 tại Stockton, California, USA
Hưởng Thọ 85 tuổi.

Chúng tôi là nhóm bạn hữu làm việc tại công ty FINISAR xin thành kính chia buồn cùng gia quyến. Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ SẮC
sớm về nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Tai TruongLuong NguyenHoa Pham
Phuong Pham Phuong LeMy Dong
Thuat Nguyen Duc Ngo Kieu Ngo
Vicky Vo Binh Le Hanh Nguyen
Khanh Ngo Dottie Vath Nermin Bertan
Jennifer Nguyen Kenny TuFebe Rivera
Phuong Nguyen Vivian HuynhTiffany Ton
Raudel Tadeo Dulce Ulloa Jenny Tran
Johnny Liu Hung Phan Phuong Phung
Dung Duong Vi TranThuy Nguyen
Peter Hau Jaycee Lam Phuong To
To Tran Adrian UlloaNghiem Nguyen
Andy Nguyen Linda ZasmutaCao Bui
Cuong Ly Anthony Tran Van Voong
David Dao Calvin Vo Natalia Nguyen
Hieu Ngo Hung NgoMarissa Lopez
Manolito Galang Van Bui Men Tran
Huy Vu Anthony PhamKiet Huynh
James Cheng Umesh SinghRenato Novelera
Haijiang Zhang Long Ha Enrique Cabildo
Thelinh Nguyen Ron GreenlawKen Tran
Arash Izadi Seema Dhanota Olivier Hubert
Kieu Le Phuong Hoa PhamHenry Ngo

BaNguyenThiSac


BaNguyenThiSac

PhanUu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Condolence From FINISAR FRIENDS

Nhận được tin buồn: Thân Mẫu bạn Peter Hầu:

Cụ Bà Nguyễn Thị Lụt, Pháp Danh: Chơn Thủy

Sinh ngày 2 tháng 6 năm 1937 tại Thừa Thiên, Huế, Việt Nam,
đã mãn phần ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại San Jose, California,
Hưởng Thọ 80 tuổi.

Chúng tôi là nhóm bạn hữu làm việc tại công ty FINISAR xin thành kính chia buồn cùng gia quyến. Kính chúc hương hồn Cụ Bà Nguyễn Thị Lụt
sớm về nơi Thanh Tịnh.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Our hearts are with you in your time of sorrow. Our thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.

Tai TruongLuong NguyenHoa Pham
Phuong Pham Phuong LeMy Dong
Thuat Nguyen Duc Ngo Kieu Ngo
Vicky Vo Binh Le Hanh Nguyen
Khanh Ngo Dottie Vath Nermin Bertan
Jennifer Nguyen Kenny TuFebe Rivera
Phuong Nguyen Vivian HuynhTiffany Ton
Raudel Tadeo Dulce Ulloa Jenny Tran
Johnny Liu Hung Phan Phuong Phung
Dung Duong Vi TranThuy Nguyen
Duy Ho Jaycee Lam Phuong To
To Tran Adrian UlloaNghiem Nguyen
Andy Nguyen Linda ZasmutaCao Bui
Cuong Ly Anthony Tran Van Voong
David Dao Calvin Vo Natalia Nguyen
Hieu Ngo Hung NgoMarissa Lopez
Manolito Galang Van Bui Men Tran
Huy Vu Anthony PhamKiet Huynh
James Cheng Umesh SinghRenato Novelera
Haijiang Zhang Long Ha Enrique Cabildo
Thelinh Nguyen Ron GreenlawKen Tran
Arash Izadi Seema Dhanota Olivier Hubert
Kieu Le Phuong Hoa PhamHenry Ngo

Visit Time:
Saturday, July 29th, 12pm - 9pm
Darling Fisher Garden Chapel: 471 E. Santa Clara St, San Jose - CA 95112
Phone: 408-998-2226.

NguyenThiLut

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us