tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 BLOGGER ĐIẾU CÀY

Như một phần thân thể
Không thể tách rời!
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!

Đất nước mất rồi sao, không tiếng súng?!
Hãy nhận diện kẻ thù hiểm hung!
Bạo quyền bán nước, những tên nằm vùng,
Tay sai chủ nghĩa Bá Quyền Bắc Kinh!

Anh biểu tình bất bạo động
Đòi lại chủ quyền đất nước Việt Nam
Trong tay tập đoàn Thái Thú người bản xứ

Dieu Cay

Chúng bắt anh
Đày đọa anh
Vì anh là người yêu nước!
Một cánh tay rơi xuống
Ở hậu phương
Trong hòa bình!

Không phải ở ngoài mặt trận
Mà chính ở hậu phương
Không một tiếng súng
Một cánh tay rơi
Trong hòa bình!

Anh Điếu Cày ơi
Bàn tay nào vẫy gọi, Tổ Quốc ơi
Anh Điếu Cày ơi!
Anh Điếu Cày ơi!

Ơn Anh một cánh tay rơi
Ngày mai triệu cánh... đáp lời núi sông!
...

Nguyễn Văn Hải là nhà ái quốc
Đấu tranh cho đất nước Việt Nam
Tội tình chi bấy cho cam
Bạo quyền kết án biệt giam đêm ngày

Đồng bào ơi, oan này khôn tỏ
Đòi Hoàng Sa... nào có tội chi
Bạo quyền đành đoạn bắt đi
Biệt tăm chẳng biết hạn kỳ thăm nuôi

"Tội Yêu Nước" mà thôi người ạ
Anh Điếu Cày mắc đọa thế ru
Hận này hận tới thiên thu
Đảng là Thái Thú Tàu Phù hại thay

Việt Nam sắp tới ngày mất nước
Đảng chuyên quyền bạo ngược hiếp dân
Lệnh truyền: Giao Chỉ tội nhân
Hoàng Sa... cấm nhắc! Bất tuân lãnh cùm!

HỒ CÔNG TÂM

Dieu Cay

-------------oo0oo---------------

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom