tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

Trả lại

 

Lê Dủ Chân (bạn đọc Danlambao)

 

 

Covang

Trả lại chế độ xin cho

Trả lại gạo lúa cân đo gạt lường

Trả lại tổ phố dân phường

Trả lại tên những con đường mới thay

Trả lại biểu ngữ băng tay

Trả lại cờ đỏ đắng cay búa liềm

Trả lại thẻ đỏ đảng viên

Trả lại "đồng chí" xỏ xiên tình người

Trả lại cách mạng tháng 10

Trả lại câu hát tiếng cười 75

Trả lại ơn đảng 70 năm

Trả lại nhà nước lá xăm mạnh giàu

Trả lại 4 tốt gối đầu

Trả lại 16 chữ Tàu bất lương

Trả lại dân chủ láo lường

Trả lại độc lập bắc phương đè đầu

Trả lại đảng cử dân bầu

Trả lại "ông chủ" thay trâu đi cày

Trả lại trả hết cho bây

Đoạn tuyệt cái kiếp ăn mày từ đây

Trả thẻ đảng

Trả thẻ đoàn

Trả thẻ hội

Trả thẻ mặt trận

Trả thẻ nhà báo

Trả hết cho chúng nó

Về nhà lao động nuôi con

Chung tay xây dựng nước non

Đập tan chế độ cháu con già hồ

Sửa sang lại bức dư đồ

Đã bị cộng đảng vong nô dập vùi

Vùng lên giáo mác dùi cui

Đánh cho tụi nó phải chui ống cầu

Xong xuôi làm lại từ đầu

Dựng xây đất nước ngàn sau vững bền.

 

Lê Dủ Chân

danlambaovn.blogspot.com

-------------oo0oo---------------

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom