tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

 

 

Ông Đồ ông Hồ

 

  

Ông Đồ

Vũ Đình Liên

(? – 20/01/1996)  
  
Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bầy mực tàu giấy đỏ 
Bên phố đông người qua. 
  
Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài 
"Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay." 
  
Nhưng mỗi năm mổi vắng 
Người thuê viết nay đâu? 
Giấy đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu. 
  
Ông đồ vẫn ngối đấy 
Qua đường không ai hay 
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay. 
  
Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm  
Hồn ở đâu bây giờ?

  

 

 Ông Hồ

 

N Nguyen (Mổi Độ Xuân Về)

  
  
Mỗi năm hoa đào nở 
Lại hận ông Hồ già 
Đem Mác-Lê cờ đỏ 
Hại nước bao năm qua. 
  
Bút mực nào đủ viết 
Sự tàn ác độc tài 
Gian manh là đặc nét (1) 
Dân sợ chạy xa bay. (2) 
  
Cải cách - đồng hoang vắng (3) 
Trăm hoa - nở nơi đâu? (4) 
Ruộng ngập máu đỏ thắm 
Hoa tàn trong ngục sầu. 
  
Lăng Hồ vẫn còn đấy 
Nhưng chẳng có ai hay 
Lịch sử sang trang giấy 
Cộng sản rồi sẽ bay. 
  
Năm nay đào lại nỡ 
Không còn bóng Hồ xưa 
Những người xưa chốn  
Đang ở đâu bây giờ? 
 

  
Chú thích: 
  
(1) Đặc nét = Nét đặc thù của CS 
(2) Dân sơ chạy xa bay = Di cư 1954, di tản 30/04/1975 và vượt biên sau 30/04/1975 
(3) Cải cách = Cái cách ruộng đất 
(4) Trăm hoa = Trăm hoa đua nở 

 

 

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom