tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

Trở Về Trang Gốc Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc 

  Trở Về Trang Gốc Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com". Nếu các bạn có ảnh cháu bé dể thương và muốn chia xẻ, cũng xin gởi cho chúng tôi. Nếu quý bạn cho tên bức ảnh, miêu tả nội dung và tên nhiếp ảnh viên thì càng tốt -Cảm ơn quý bạn đọc và chúc quý bạn chụp được nhiều tấm ảnh đẹp.

-------oo0oo-------

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 1/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(1) Thắp sao mài kiếm vì đời

Nghiêng trăng duyệt sách chí ngời sử thiêng

Từng đêm canh giữ bưng biền

Kêu gào sông núi dậy miền cỏ thơm

 

(2) Hận sôi ngựa quý dựng bờm

Voi khôn Tượng Quận bạt gươm giặc thù

Mắt ngời rực cháy biên khu

Khí thiêng bãng lãng sa mù hàn quan

 

(3) Thù xưa dài ngút dặm ngàn

Hận xưa thấp thoáng thêu màn tên reo

Gươm linh múa tít đỉnh đèo

Máu say. Rượu đổ. Vàng gieo. Linh kỳ

 

(4) Nửa khuya vẳng tiếng trúc ty

Cầm canh trống giục khúc tỳ bà rơi

Hồn cha ông về lưng trời

Luyến từng ngọn cỏ suối đời lãng quên

 

(5) Sương chiều khê ải buồn tênh

Ngả nghiêng sông núi. Mông mênh đất trời

Thét trong gió rít rã bời

Cha ông tiếc thuở tuyệt vời vàng son

 

(6) Thác reo thống biệt đôi đường

Rợn hồn thép lạnh ngùi thương giống nòi

Nghiến răng. Vung kiếm. Vạch trời

Chém tan biển hận lưu đời danh vang

 

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 2/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(7) Tiếng hò quân dậy Trường Sơn

Rung rinh giốc Bản. Lạnh rờn ải Nam

Thác hờn réo hận miên man

Suối trườn chảy xiết theo làn nước bon

 

(8) Khí thiêng sông núi chưa mòn

Anh linh kiệt phách chưa sờn gươm đeo

Tường hào quan ải quân reo

Lạnh tanh gạch đá. Hút heo cổ thành

 

(9) Ngẩn ngơ cung nỏ bụi làn

Thương, đao, kiếm, kích… ngỡ ngàng nhện treo

Gió trăng thái cổ lưng đèo

Bàng hoàng nước trút. Cheo leo thác gầm

 

(10) Quân đi sập núi long đầm

Phiền chao khí giặc. Sầu thâm ý đồ

Tang bồng. Hoành Tráng. Soái đồ

Đất: chôn tướng giặc. Sông: mồ quân gian

 

(11) Khí thiêng ấp ủ non ngàn

Anh linh thác cuộn. Ngang tàng nước tuôn

Dậy rừng. Vỡ mạch. Khai truôn

Phạt bầy giặc nước. Diệt phường mọt dân

 

(12) Thăng hoa. Tụ khí. Ngưng thần

Hận bừng dựng kiếm. Chí vầng ngưng mây

Ào ào thác cuộn đồi tây

Trùng trùng nước chảy tụ đầy biển đông

 

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 3/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(13) Quân đi chuyển núi sập ghềnh

Kiếm loan khiếp quỷ. Sấm rền kinh ma

Nước pha máu đỏ giặc tà

Thác rao lịnh kín. Nước loa hịch ngầm

 

(14) Trường Sơn trăng dõi bóng thầm

Khói hun quốc hận. Lửa hầm nợ trai

Cha ông tài tuấn miệt mài

Nung gan. Đúc thép. Trau tài. Chuốc thương

 

(15) Khe buồn cuộn khói đêm sương

Nước chao mặt trối. Dòng vương đá rền

Nghìn xưa lưu dấu gan bền

Nghìn sau di tích óc lềnh giặc xâm

 

(16) Suối sôi uất hận nghìn năm

Thác hờn ngấn lệ sủi tăm rượu thề

Giặc tan. Xe lạc. Ngựa què

Khí thiêng sông núi tràn trề rừng khơi

 

(17) Quân đi ngày ấy ngất trời

Đao cung thuở ấy nửa vời mây rung

Thúc quân trống giục thì thùng

Suối reo trợ chiến đì đùng pháo ran

 

 (18) Ngựa xe rợp dấu sương ngàn

Bước chân quang phục voi tràn núi Nam

Bắc Triều phách lạc hồn tan

Ý đồ xâm lược theo làn khói suông

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 4/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(19) Cha ông uy lẫm ngang tàng

Sương đồng trút bạc. Mây ngàn rơi châu

Nam Bang trí dũng làu làu

Quật cường. Bất khuất. Ngẩng đầu. Kiên trinh

 

(20) Ngôi cao vạn thặng nghiêng mình

Hùm beo lạc dấu. Nghê kình bặt tin

 Biển mầu. Núi thẳm. Rừng thiêng

Mây tan ải Bắc. Trăng chìm cửa Nam

 

(21) Phút giờ sông núi gọi tên

Cọp gầm. Ngựa hống. Voi rền. Hùm ngao

Cha ông vung kiếm rào rào

Hô quân xáp trận ào ào thác rơi

 

(22) Nhân hòa. Địa lợi. Thiên thời

Trên lưng chiến mã truyền lời phò nguy

Yên hùng một cõi sấm uy

Hạo nhiên rợp bóng tinh kỳ Nam Vương

 

(23) Rồng tranh. Hổ đấu. Beo vờn

Trời run kiếm ảnh. Đất nhờn đao quang

Cung dương. Tên lóe. Đao hoành

Giặc kinh oai sấm tan tành ý riêng

 

(24) Voi tràn ải trận ba miền

Ngựa băng sông gấm thành liền Giao Châu

Cha ông cao mặt ngẩng đầu

Tài trùm núi hiểm. Chí sâu sông lành

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 5/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(25) Đường gươm vũ lộng thép rờn

Phượng bay cuộn thác. Rồng vờn tuôn mưa

Sương dồn. Mây cuộn. Gió đưa

Đùng đùng bão nổi sức thừa chuyển oai

 

(26) Loan chầu. Phụng múa. Lân xoay

Vào trong định kế. Ra ngoài đổng nhung

Lệnh rao. Quân trẩy. Đất chùng

San bằng giặc Bắc. Thanh trừng loạn Nam

 

(27) Cờ múa gió. Gươm giỡn trăng

Hoàng thành bao lớp. Quân doanh mấy tòa

Màu sắt gợn. Ánh thép lòa

Hồn thiêng Quốc Tổ chan hòa biển khơi

 

(28) Ao liền kích dựng sáng ngời

Thành liền phóng mũi tên rời đoạt quân

Binh liền sung sục máu dâng

Xe liền tóc dựng. Pháo quần râu xiêng

 

(29) Giặc tan. Thành ngã. Lũy nghiêng

Binh lao mã liệt trận tiền buông tay

Nhục bầy lang sói cuồng say

Thây phơi xậm đất. Xương bày trắng non

 

(30) Nhịp hò thác chảy ngựa bon

Quân về qua Khải Hoàn Môn trùng trùng

Tướng tài. Voi khỏe. Binh hùng

Dân mừng vỡ đất. Hoa tung rợp trời

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 6/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(31) Chinh y đẫm máu giặc thù

Ngựa xe loan dấu bụi mù ải quan

Thành gan. Lũy thép. Mưu thần

Cha ông hầm giặc khí ngần thiên thu

 

(32) Mấy phen rữa sạch thâm cừu

Đem thân bách chiến diệt trừ Nguyên, Thanh

Bắc quân pháo mã tan tành

Nghìn sau còn nhục sầu quanh sử tàn

 

(33) Gậy treo đầu giặc hàng hàng

Ngựa say chiến tích đạp tràn vó thiêng

Chiêng khua. Trống gióng. Hịch truyền

Ba quân tướng súy gan liền kinh nhân

 

(34) Suối rền. Bão rống. Thác ngân

Cha ông hào sảng danh vang cõi ngoài

Khí ùn. Chí ngất. Oai lòa

Gươm loan thâm hận. Kiếm nhòa máu tươi

 

(35) Thành liền phá một trận cười

Quân liền phá một mưu hời yểm binh

Ao liền phá một chước kinh

Giáp liền phá một trận tình ngửa nghiêng

 

(36) Đao thương lởm chởm khắp miền

Quân binh thác lở. Trận tiền mưa sa

Giữ gìn đất mẹ quê cha

Biển nhung. Sông gấm, Núi ngà. Đồi châu

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 7/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(37) Sống gươm loang máu giặc thù

Kiếm quang lấp lóe sa mù đầu thương

Chí cao vời vợi kiên cường

Tang bồng hồ thỉ xẹt đường tên bay

 

(38) Đường gươm lịm ngọt vút mày

Chiến thư lệnh hạ chờ ngày khai đao

Quyền gian. Phản tướng. Trá đào

Thây bêu cổng chợ đầu sào hiệu binh

 

(39) Xuất quân chiêng trống rập rình

Suối sông xô vó. Thác ghềnh giục xe

Tướng leo thành giặc chẳng nề

Nóng bừng tên xẹt. Lạnh tê đạn vù

 

(40) Thanh gươm cự khuyết thâm cừu

Sương mờ quyện thấp. Khói mù giăng cao

Công danh xem tựa hồng mao

Trí mưu lương tướng. Lược thao lương thần

 

(41) Vung chân. Xô núi. Đạp thành

Kiếm cung vô địch tung hoành ải quan

Thổi tiêu. Múa bút. Tiến tràn

Phi sa. Tẩu thạch. Trận hàng. Giặc lui

 

 (42) Thừa oai phóng kích đánh vùi

Tuyết se bờm ngựa. Băng vùi  chân voi

Nội dài. Dặm bụi. Trăng soi

Thép sôi huyết hận. Gan sôi huyết thù

 

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 8/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(43) Soái doanh. Trướng hổ. Đền lân

Vó thiên Phù Đổng. Nỏ thần Cổ Loa

Lửa bừng nộ khí quân ca

Chiêng tràn. Trống trút. Kíếm lòa. Cờ phơi

 

(44) Thần cơ diệu toán ngất trời

Quân xô. Ngựa trẩy. Suối dời. Thác ngân

Giá trong. Tuyết bạch. Sương ngần

Huân công. Trượng nghĩa. Vương thần. Thế gia

 

(45) Biên phòng ngâm Chính Khí Ca

Thước gươm đốc dựng lập lòa ảnh quang

Thâm cừu. Đại oán. Nghiệt oan

Quyết bằm gan giặc. Quyết ăn mật thù

 

(46) Nhìn trăng thẹn mặt chinh phu

Thề non hẹn biển biệt mù lời trao

Sơn đồn trống điểm non cao

Nhung y khói bốc. Chiến bào lửa hơ

 

(47) Binh thư. Bầu rượu. Túi thơ

Dưới nương hào kiệt. Trên thờ núi sông

Gươm đàn nửa gánh soái doanh

Nửa thiên tình sử. Một chồng lệnh quân

 

(48) Gió lơi. Sương lã. Mây quầng

Tưởng trang tri kỷ hồng nhan về tìm

Ánh sao hấp hối trời chìm

Tưởng đèn khuê phụ lụn tim bất tàn

  

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 9/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(49) Mài gươm đủ bén trận đầu

Nguyệt soi suối hận. Trăng chau thác buồn

Sử kinh lác đác mưa nguồn

Thù nầy [bầm mặt tím gan] chưa từng

 

(50) Yên bung. Ngựa soải. Vó lừng

Quê hương nghìn dặm trăng rừng bóng in

Dừng cương bãi cát cồn sim

Quân sôi sục đợi. Ngựa im lìm chờ

 

(51) Đường gươm rồng cuộn sương mờ

Chưởng lôi dậy sóng mây dờ dật chao

Cước phong tuyết rụng mưa rào

Kiếm quang bão nổi. Nhung bào giông tuôn

 

(52) Quan san. Yên gió. Sa trường

Xuất thần. Nhập hóa. Khôn lường. Binh cơ

Di sơn. Đảo hải. Trấn bờ

Kinh. Luân. Mưu. Trí. Rượu. Thơ. Gươm. Đàn

 

(53) Thoảng nghe gạch đá phàn nàn

Rừng sâu ma hú. Núi ngàn vượn rên

Chiều nghiêng bóng ải chênh vênh

Ào ào gió thốc. Rền rền sấm rang

 

(54) Cuộc cờ đấu rượu chưa tan

Trống phiên đổi gác. Gió hàn lạnh gây

Kiếm trần chờ giặc cóng tay

Bỗng dưng. Sởn mắt dựng mày. Xung thiên

  

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

phuhudatsi@yahoo.com

l

 

 

 

Hồn

BẢN GIỐC

[Bài 10/10]

 

“Làm trai cho đáng thân trai

Xuống đông, đông tĩnh. Lên đoài, đoài yên!”

(Ca Dao)

 

(55) Bình thơ. Luận kiếm. Lập uy

Đấu cờ.Thách rượu. Thổi tiêu. Hòa đàn

Cha ông kiệt phách ngang tàng

Tài hoa có một. Thư nhàn không hai

 

(56) Chưởng kinh. Kiếm phổ. Trau tài

Trăng treo thư quán. Sao cài thư hiên

Vẳng nghe non nước Hịch truyền

Cha ông xếp bút đáp nguyền núi sông

 

(57) Đất tự tại. Nước tự tồn

Nghìn năm quốc thái hoa phồn dân an

Cương vững mạnh. Biên mở mang

Phú cường Đại Việt. Rỡ ràng Đại Nam

 

(58) Trường nguyên viễn thủy khang an

Liền liền thành dựng. Hàng hàng cờ bay

Cha ông thao lược kỳ tài

Chinh Nam phạt Bắc nối dài thước gươm

 

(59) Đêm nghiêng thác réo điệu buồn

Suối treo hồn gợn dòng tuôn lệ tràn

Thân danh. Chiến tích. Thư đàn

 Nghìn thu sử Việt thơm làn kinh thơ

 

(60) Xả thân trí dũng khai bờ

Công lao hãn mã chưa mờ dấu son

Thác reo Bản Giốc gọi hồn

Kiếm. Cung. Đao. Kích. Dáo. Côn. Thương. Quyền

 

phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

 vothanhan2000@gmail.com

 phuhudatsi@yahoo.com

l

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom