tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

cdcanada

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

-------oo0oo-------

Liên Hội Người Việt Canada
Vietnamese Canadian Federation
Fédération vietnamienne du Canada
Suite 1 – 885 Somerset St. West, Ottawa, ON; K1R 6R6 CANADA
Tel.: (613) 230-8282; Fax: (613) 230-8281; Email: VCFOttawa@gmail.com
Website: www.vietfederation.ca

Thông cáo báo chí

Liên Hội Người Việt Canada kêu gọi mọi người đóng góp vào
Quỹ cứu trợ nạn nhân động đất / sóng thần tại Nhật Bản

Trận động đất và sóng thần ngày 11-3-2011 tại Nhật Bản đã làm cho quốc gia này bị tổn thất nặng nề, với số người thiệt mạng lên tới trên 10,000 và hảng tỷ đô la thiệt hại.

Để chia sẻ nỗi đau thương với dân chúng Nhật Bản, và để cứu giúp các nạn nhân của trận động đất / sóng thần này, Liên Hội Người Việt Canada tha thiết kêu gọi mọi người đóng góp vào Quỹ cứu trợ nạn nhân động đất / sóng thần tại Nhật Bản (Japan Earth Quake / Tsunami Victims Relief Fund). Liên Hội sẽ chuyển tiền thâu được cho Hội Hồng Thập Tự Canada (Canadian Red Cross Society) để giúp các nạn nhân.

Quý vị ân nhân có thể gửi tiền đóng góp về địa chỉ sau:

Vietnamese Canadian Centre
Suite 1 – 885 Somerset St. West
Ottawa, ON K1R 6R6 - CANADA

(ghi chú: Japan Earthquake / Tsunami Victims Relief Fund)

Vì việc cứu trợ này có tính cách khẩn cấp, xin quý vị sốt sắng đóng góp trước ngày 31-3-2011.

Tất cả các số tiền đóng góp trên 5 đô la sẽ được cấp giấy biên nhận trừ thuế.

Phổ biến ngày 14-3-2011
Lưu (Lulu) Minh, Quyền Giám Đốc Điều Hành
Liên Hội & Trung Tâm Người Việt Canada
www.vietfederation.ca

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom