tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

Ban Đại diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
ĐT: 408 242 4056 & 408 224 4800 Email: norcalvacom@yahoo.com

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Phiên tòa liên quan đến Cộng đồng Việt Nam Bắc California kiện Thành phố San Jose vi phạm luật California Public Records Act và Brown Act.

Ban Đại diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California và Tổ hợp Luật sư MacManis Faulkner kính mời quý đồng hương tham dự Phiên tòa CĐVN/BCL kiện thành phố San Jose vi phạm Luật Brown Act (BA) và Luật Văn Khố Công Cộng (CPRA: California Public Records Act).

Mặc dù Thẩm phán Mark Pierce đã công bố Chỉ thị về Vụ kiện Brown Act: Ông nhìn nhận đã có sự vi phạm Brown Act (liên hệ đến vấn đề đặt tên Little Saigon) Tuy nhiên ông cho rằng sự vi phạm không liên hệ đến các vi phạm hiện tại hoặc trong tương lai, cho nên ông đã không chấp thuận cho cộng đồng một công bố chính thức về sự vi phạm Brown Act và bồi thường thiệt hại.

CĐVN/BCL chưa thể kháng cáo chỉ thị này vì chưa hoàn tất phần II, CĐVN/BCL Kiện Hội Đồng thành phố San Jose đã không cung cấp những tài liệu có liên quan đến vụ kiện Brown Art, theo luật California Public Records Act (CPRA). Sau phiên tòa 2 ngày 18 và 20 tháng 1 năm 2011, Chánh án Joseph H. Huber đã phán quyết thành phố SJ đã không cung cấp các Văn Khố Công Cộng (Public Records) cho CĐ/VNBCL đúng như luật Califonia Public Records Act (CPRA) quy định.

Phiên tòa sắp tới sẽ được mở ra:

Luật sư James McManis thuộc tổ hợp Luật sư McManis Faulkner sẽ trình bày án lý để đòi hỏi Thành phố San Jose phải thanh toán án phí cho Tổ hợp Luật sư về thời gian cũng như công việc mà Tổ hợp Luật sư đã đại diện cho CĐVN/BCL để thụ lý vụ kiện này. Trường hợp án phí được thanh toán thì Tổ hợp Luật sư McManis Faulkner mới tiếp tục đại diện CĐVN/BCL để lập hồ sơ kháng cáo Chỉ thị của Ông Chánh án Mark Pierce về việc vi phạm luật Brown Act của thành phố San Jose liên quan đến việc đặt tên Little Saigon.

Ban Đại diện CĐVN/BCL kính mời quý đồng hương đến tham dự phiên tòa thật đông đảo, để ủng hộ Ls James McManis đòi hỏi thành phố San Jose phải thanh toán án phí, cung cấp đầy đủ văn kiện theo luật CPRA cho vụ án Brown Art, đồng thời Tổ hợp Luật Sư thấy sự quan tâm của đồng hương, tiếp tục đại diện CĐVN/BCL để kháng cáo vụ kiện Brown Act.

San Jose, ngày 01 tháng 2 năm 2012
TM. Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali.
Nguyễn Ngọc Tiên.

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom