tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

VÀNG THAU LẪN LỘN, BIẾT TIN AI BÂY GIỜ !

Mỗi năm cứ đến ngày 2 tháng 11, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được các Ban Đai Diện Cộng Đồng trên khắp Thế giới tổ chức lễ tưởng niệm để tỏ lòng biết ơn NGƯỜI đầu tiên sáng lập ra Nền Đệ Nhất Cộng Hòa.

Như hằng năm,tại San Jose, Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali đã tổ chức buổi tưởng niệm Cố Tổng Tổng Ngô Đình Diệm tại Building số 1669 Flanigan DR San Jose , CA 95121 (Hội Trường cũ của Hội CMAA), lúc 1:00 giờ ngày 05 tháng 11 năm 2011. Dịp này cũng là dịp để cho "bọn ăn cơm Quôc Gia,thờ ma Cộng sản" có dịp ăn năn hối lỗi vì đã vô tình hay cố ý tiếp tay với nhóm Tướng lãnh ám hại NGÀI, Và nhất là những người dân nhẹ dạ,lỡ dại mắc mưu VC, nghe lời truyên truyền của của VC,biểu tình, vu khống cho NGÀI là người đàn áp Phật Giáo, kỳ thị Tôn Giáo, độc tài, gia đình trị, tham nhũng. Thực ra, NGÀI đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho dân cho nước, hy sinh mạng sống vì quyền lợi và danh dự cho Tổ Quốc. NGÀI là người yêu chuộng công lý, yêu chuộng tự do, là tấm gương cho các thế hệ sau này .

Ngày nay, những tài liệu lịch sử được Chính Phủ Hoa Kỳ bạch hóa, các yếu nhân của Hoa Kỳ và Toàn Thế Giới đều tỏ lòng khâm phục, ngưỡng mộ trước tấm lòng yêu nước của NGÀI .

Theo dư luận của đa số người Việt hải ngoại, lể tổ chức tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ngày Quốc Hận 30/4 nên để cho Ban Đai Diện Cộng Đồng tổ chức là hợp lý nhất, không một Đoàn thể hay một tổ chức nào lại có thể lạm dụng hai từ tự do để làm "cái chuyện ngược đời" không cần thiết vì như vậy sẽ mất đi ý nghĩa tôn ty trật tự truyền thống của người Việt Nam. Thay vì làm lễ để tưởng nhớ Cố Tổng Thống NGô Đình Diệm thì ngược lại nhóm KDCT chỉ làm tủi hổ cho người Quá Cố mà thôi là vì Cố Tổng Thống là người sống đạo đức thánh hiền, sống theo tôn ty trật tự của Tổ Tiên không muốn người đời lợi dụng danh nghĩa của NGÀI để mưu đồ riêng tư và nhất là gây chia rẽ Cộng Đồng.

Sau đây là một vài ý kiến của đồng hương tại San Jose:

1.ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ LÊ VĂN SẮC, nguyên tổng thư ký Ban Chấp Hành và Chủ Tịch Ban Giám Sát Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California như sau :

"Thực ra Lễ Giỗ TT Ngô Đình Diệm trước năm 2005 vẫn do nhóm các vị Ngô Đình Chương (Phật Giáo, cháu TT Ngô Đình Diệm), Dân Biểu Hà Như Chi (Phật Giáo)và nhiều người khác (đa số là Phật Giáo) nhưng năm 2004, ông Ngô Đình Chương đau nặng, thấy sức khỏe không bảo đảm có thể sống còn được mà cụ Hà Như Chi cũng quá già, nên họ đã bàn nhau trao lại cho Ban Đại Diện Cộng Đồng *nhiệm kỳ của ông Nguyễn Tái Đàm" (2005-2008, cũng là cư sĩ Phật Giáo tu tại gia), và từ đó vẫn do Ban Đại Diện Cộng Đồng đứng ra tổ chức."

Bác si Nguyễn văn Sắc chê bai một cách nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai : "Xin can những ai đó đang vì "phe nhóm mình" mà tạo nên những chia rẽ "nặng nề" làm mất chính nghĩa quốc gia như vậy hãy nghĩ lại, bỏ cái tôi đi mà nên tuân thủ "quy chế cộng đồng" mà chính ai đó đã góp phần sọan thảo quy chế ấy."

2. THƯ TRẢ LỜI CỦA TUẦN BÁO THẰNG BƯỜM về thắc mắc của một số đồng hương :

Đồng hương thắc mắc :"Ở San Jose sao lại có hai Tổ Chức Tưởng niệm TT Ngô đình Diệm, mà không chịu gom chung làm một cho đông, cho khí thế, cho đậm đà tình chiến hữu......?( Ngưng trích)"
Nội dung trả lời như sau :

" Lễ húy nhật Cố Tổng Thống Ngô đình Diệm cũng như Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận..... hằng năm vẫn do Ban Đại Diện Cộng Đồng đứng ra Tổ chức từ năm 2005 đến nay. Thông Báo Tổ Chức lễ Húy Nhật lần thứ 48 cũng đã được BĐD gởi ra và tôi đã chuyển lên các DĐ từ ngày 06 tháng 10 năm 2011 và mọi việc vẫn đang tiến hành bình thường, những người trong BTC thứ hai cũng tham dự thường xuyên Lễ húy nhật cho TT Diệm từ trước tới nay do BĐD/CĐ tổ chức - đó là danh chính ngôn thuận - (chưa có BĐD/CĐ nào dám đứng ra tổ chức từ trước tới nay, kể cả tại San Jose)".

( Tôi nghĩ (người viết), có lẽ câu trong dấu ngoặc đơn là :" chưa có Đoàn thể nào trong CD dám đứng ra tổ chức, chứ không phải chưa có BDD/CD nào ........ vì trên viết là Ban Đại Diện Cộng Đồng vẫn đứng ra Tổ chức từ năm 2005 đến nay .")

Vậy sau 2 tuần lễ trôi qua, nay có thêm nhóm người nầy đứng ra kêu gọi và Tổ chức thêm một lễ Tưởng niệm thứ hai, đó là quyền của họ, và với mục đích gì thì chỉ họ biết mà thôi (quý vị muốn biết xin tự SUY LUẬN) hoặc xin trực tiếp hỏi họ thì rõ, tôi không biết nên xin miễn trả lời......
Đa tạ quý thân hữu xa gần đã hỏi han tin tức. (Ngưng trích)

Đúng, tôi rất đồng ý với ý kiến của Tuần báo Thằng Bườm là "mục đích gì thì chỉ họ biết mà thôi".

Chúng ta thử tìm hiểu lý do nào mà năm nay KHÔNG ĐOÀN CỬ TRI lại đứng ra tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đinh Diệm và đặc biệt tại sao Ông Thomas Nguyễn lại chủ trương thay đổi nội dung "PHÚT MẶC NIỆM" bằng cách cho xen vào 4 câu thơ bá láp, mông lung, mơ hồ, chẳng nói lên được lòng tri ân Tổ Tiên mà trái lại còn tỏ ra xúc phạm đến Tổ Tiên.

"Từ hậu bán thế kỳ tới nay, lịch sử đậm nét ghi ba người trên trên chính trường Việt Nam. Đó là Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm.

Nhưng, sự biết ơn và tưởng nhớ trong dân gian, nhân vật Ngô Đình Diệm ở một vị trí cao ngời như trời với vực, khi đem so sánh với hai người kia.

Thật thế, trên bình diện quốc gia, một người của quần chúng được ghi ơn, phải là người đã có một tổng hợp hành động, tạo được hạnh phúc thật sự cho dân gian và kế hoạch thái bình cho xứ sở, tối thiểu trong giai đoạn cầm quyền. Về điều nầy, Hồ Chí Minh tuy thuộc loại lãnh tụ, nhưng, nay cả dân tộc đang nguyển rủa ông ta. Còn ông Nguyễn Văn Thiệu không có tự thế lãnh tụ và cũng không có một điểm son nào gọi là đã tạo được hạnh phúc cho người dân và thái bình cho xứ sở, vì hổi ấy Mỹ hoàn toàn chủ động tại Việt Nam. Riêng cố TT Diệm có đủ 2 yếu tố thoả mãn bắt buộc kể trên. Việc dân gian ghi ơn cố TT Diệm không có gì là ngoại lệ trong văn hóa dân tộc Việt Nam.(Nguyễn Mậu)"

Uy tín của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm càng ngày càng được khôi phục, càng ngày càng sáng ngời, cho dù Cố Tổng Thống đã nằm sâu dưới lòng đất Mẹ nhưng tên tuổi của NGÀI sống mãi mãi với thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác thì ngược lại uy tín của Ông Hồ chí Minh càng ngày càng bị dân chúng trong và ngoài nước nguyền rủa thay vì nhớ ơn.

Từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ, bọn cầm quyền VC chúng bám vào cái xác chết của HCM để củng cố địa vị của chúng cho nên khi chúng thấy, những năm gần đây, uy tín của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm càng ngày càng được dân chúng khâm phục, kính nhớ nên chúng tìm đủ mọi cách làm giảm uy tín của NGÀI bằng cách cho bọn tay sai, bọn chó săn, bọn đánh thuê viết mướn tìm đủ mọi cách len lõi vào các Hội đoàn, Đoàn thể ,để, trước là gây mất đoàn kết trong CD, sau hạ uy tín của NGÀI. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên tại sao lại có những người đưa ra những chiêu bài kỳ quái là nên thay đổi Quốc Kỳ, Quốc Ca, thậm chí còn muồn biến luôn ngày Quốc Hận ra ngày khác nữa. Mục đích thâm độc của chúng là một khi thay đổi được Quốc ca, Quốc kỳ, Quốc Khánh và ngày Quốc Hận thì vô hình chung các thế hệ mai sau không còn gì để làm dấu tích lịch sử và nhất là xóa hẳn NỀN CỘNG HÒA VIỆT NAM mà Cố TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM đã dày công khai sáng. Bởi thế, bọn tay sai lợi dụng dụng ngày lễ giỗ Cố Tổng Thống để làm mất tính cách thiêng liêng của ngày lễ bằng cách đề nghị xen vào phút mặc niệm bằng 4 câu thơ mơ hồ .

1.-Quốc biến uất khí, ai hiến thân diệt quân thù
2.-Khí phách vang núi sông, rạng giống nòi
3.-Con cháu Việt lòng ghi nhớ công-đức thiên thu
4.-Về đây chứng hương khói thiêng liêng

Và đây là ý kiến của Ông Huỳnh Phong, một ngưòi đã từng ủng hộ Ông Thomas Nguyễn nhiều năm qua:

Ông Huỳnh Phong dẫn giải rất đúng,nội dung Phút Mặc Niệm là để :

1/- Để tưởng nhớ đến Tổ Tiên Hồng Lạc đã có công dựng nước và giữ nước.
2/- Để tưởng nhớ đến Chiến sĩ VNCH và 58 ngàn Chiến Sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh tính mạng trong cuộc chiến chống VC xâm lược bảo vệ tự do và lãnh thổ cho dân tộc VN.
3/- Để tưởng nhớ đến Dân Quân Cán Chính VNCH đã chết trong lao tù VC và trong vuợt biên vượt biển, vì không chấp nhận VC, đi tìm tự do.
Phút Mặc Niệm chỉ trổi nhạc bài Hồn Tử Sĩ (Không hát lời + đúng ra là yên lặng, để đầu óc làm việc tưởng nhớ như tuyên đọc trên, thận trọng, không âm thanh chát chúa, không nhịp trống ồn ào)
Và Ông Huỳnh Phong bình giải ý nghĩa của 4 câu thơ rất hửu lý :

"Tôi thấy ý nghĩa 4 câu thơ xa rời ý nghĩa tưởng nhớ 3 thành phần dành cho phút mặc niệm.

Câu 1: Quốc biến, đất nước loạn lạc, không an bình. Còn uất khí là gì? Còn ai hiến thân diệt quân thù. Ai là ai hiến thân? Quân thù là quân thù nào? Khó hiểu, không xác định. Có thể hiểu, quân thù phương Bắc hay phương Tây, hay Mỹ Nguỵ?
Câu 3: Con cháu Việt lòng ghi nhớ công đức thiên thu. Qua câu nầy, ai ở trên là người VN, nhưng không xác định người QG hay CS, và kẻ thù không xác định như trên.

Ông Huỳnh Phong kết luận:"Như vậy có phải người đề nghị hát lời vô tình hay cố ý dẫn dắt một phút mặc niệm thay vì tưởng nhớ: tiền nhân giữ và dựng nước+ chiến sĩ Việt Mỹ hy sinh trong chiến trận với VC+ Quân Dân Cán Chính VNCH chết trong tù/VC và trên đường vượt thoát VC, thì Người đề nghị dẫn dắt một phút mặc niệm để nghe lời hát ghi nhớ công đức thiên thu của người Việt không xác định thành phần nào và tiêu diệt kể thù nào. Phải chăng người đề nghị muốn dẫn dắt từ xác định minh bạch đến vô định mập mờ? Để đưa đến gì?" (hết trích)


Kính Ông Huỳnh Phong, lời nhận xét của Ông rất đúng và rất cần thiết để các bạn trẻ nhận rõ chân tướng của nhóm người trẻ của nhóm KHÔNG ĐOÀN CỬ TRI mà xa lánh ..

PHÚT MẶC NIỆM là một Nghi Lễ Quốc Gia không một ai có quyền tự ý sửa đổi nội dung lúc nào thì đổi.

MỘT LẦN NÀY RỒI THÔI

Tại sao Ông Th lại "khẩn khoản" Ông Huỳnh Phong như môt chàng trai tán tỉnh một cô gái :"Bàn luận to nhỏ nhiều trong lúc này không có lợi cho đại cuộc chung. Đây chỉ là một lần thay đổi mà thôi, không phải là vĩnh viễn. "

Ông Huỳnh Phong thừa biết Ông Th Nguyễn đang áp dụng chiến thuật chiếm lọ kẹo. Lọ kẹo ví như một cô gái, tên sở khanh, muốn chiếm đoạt cô gái, hắn sẽ dùng ba tấc lưỡi,nhỏ to,dùng lời ngon tiếng ngọt để đoạt lọ kẹo. Muốn thế,hắn chỉ cần tìm cách "lấy một viên kẹo thôi" là hắn có thể "dốc" cả lọ. Chứ không có cái chuyện "một lần này rồi thôi". Thôi sao được mà thôi !

Nếu không có ông Huỳnh Phong ngăn chặn, không để nhóm của Ông Th thực hiện lồng 4 câu thơ bá láp vào nghi lễ PHÚT MĂC NIỆM thì chắc chắn dư luận không những chê cười Ông Th Nguyễn là người "dốt" nghi lễ truyền thống Quốc Gia mà còn chê cười các vi khoa bảng trí thức và các vị Cố Vấn của cái gọi là KDCT vì đã để cho buổi lễ trở nên thất kính với Tống Thống Ngô Đình Diệm

4.TO ĐẦU MA DẠI

Qua nội dung thư mời:"THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM." cho thấy nhóm KDCT không tự tin vào uy tín của họ mà phải nhờ đến Ông Trường Giang làm bình phong đứng ra làm Trưởng ban tổ chức. Vì nếu nhóm KDCT đứng ra tổ chức e rằng sẽ có rất nhiều đồng hương sẽ không đến tham dự vì không tin tưởng vào nhóm KDCT nữa vì họ đã đánh mất niềm tin từ ngày 3/3/2009 rồi.

Hơn nữa, nếu như khách tham dự thưa thớt thì Ông Trường Giang, Trưởng Ban Tổ chức là người lãnh đủ, còn thành công thi nhóm KDCT nhận tổ chức chứ không phải là Ông Trường Giang ? Nhóm KDCT đã cướp công của Ông Trường Giang rồi đó !

Cũng may cho Ông Trường Giang, nếu không có Ông Huỳnh Phong ngăn cản thì chắc chắn Ông Trường Giang sẽ nhận những hậu quả không tốt, búa rìu của dư luận sẽ trút lên đầu Ông, chứ không phải là nhóm KDCT . Điển hình, trong quá khứ Ông Th Nguyễn và Ông Huỳnh Lương Th đã tổ chức biểu tình đòi cưa ghế Cảnh Sát để binh vực cho du sinh Hồ Phương, con của một cán bộ VC gộc . Nếu thành công chắc chắn Ông Th Nguyễn và Ông Huỳnh Lương Th hưởng trọn, không bao giờ chia cho Ông Nguyễn ngọc Tiên đâu! nhưng khi thất bại thì hai Ông Th Nguyễn và Ông Huỳnh Lương Th lại hèn hạ trút hết mọi lỗi lầm cho Ông Chủ Tịch Cộng Đồng . Rõ thật ! LỚN ĐẦU MÀ DẠI.

VÀNG THAU LẪN LỘN, BIẾT TIN AI BÂY GIỜ

Câu tục ngữ "vàng thau lẫn lộn" có hàm ý nhắc nhở người đời nên thận trọng khi đánh giá cũng như khi lựa chọn môt lý tưởng để hành động, không nên vì màu sắc bên ngoài giống nhau mà lầm thì hóa ra thiệt cho chính mình và còn cho cả một Tâp thể nữa . Không nên có thái độ ba phải, ai sao ta vậy, như thế chẳng khác nào cổ súy cho bọn lừa bịp,tao điều kiện để bọn chúng moi tiền Đồng Hương. Vì thế, trước một vấn đề, muốn không bị lầm lẫn, không nên vội tin mà phải thận trọng xem hành động của họ ra sao rồi mới hưởng ứng.

Quan trọng nhất, trong lúc này người Việt hải ngoại cần đoàn kết để tiếp tay cùng người dân trong nước chống CS, chúng đang dâng Tổ Quốc cho Tàu. Bởi thế, trước khi tham dự lời mời của một tổ chức nào chúng ta cần tìm hiểu Tổ chức đó trước khi tham dự .

Trong tuần vừa qua, tôi được nghe môt Ông KHÁCH phát biểu trên Đài của Cô Hạ Vân :" Ông cho thính giả xa gần biết 2 lý do đơn giản mà Ông đến dự buổi lễ..... Lý do thứ nhất là Ông khâm phục tuổi trẻ chịu dấn thân, lý do thư hai, Ông hỏi các người ban trẻ mời Ông :" Các anh có phải là Việt Cộng không ? Nếu không, tôi sẽ đến tham dự."

Ông KHÁCH đến với tấm lòng khâm phục "tuối trẻ dấn thân" rất tàn thành nhưng với tuổi trẻ nào chứ tuổi trẻ như Ông Th Nguyễn, Ông Lê L, Ông Hồ V và Bà Lưu Ph thì chẳng khác nào giao trứng cho ÁC. Là vì, các ÔNG BÀ TRẺ này đã lem nhem tiền bạc của Đồng hương ! Với tư cách của Ông Bà nhóm trẻ này làm sao mà Quang phục Quê Hương cho được mà Quý vị tin. Ngoài ra, Ông hỏi họ có phải là VC không,có lẽ Ông quên câu tuc ngữ :"AI CHỊU CHA ĂN CƯỚP" rồi đó Ông ạ ! . Vả lại, chẳng bao giờ có kẻ nào dám vỗ ngực xưng tên là VC ở xứ Mỹ này bao giờ!.

Thưa Ông KHÁCH, tôi nghĩ họ không là VC đâu? Ông KHÁCH hỏi cũng bằng thừa!. Thay vì Ông hỏi như thế nầy có lẽ hợp lý hơn :" Các Em được đồng hương giao phó cho trọng trách RECALL Bà Madison, các Em có hoàn tất trách nhiệm hay không ? Bà con đồng hương đóng góp tiền bạc để bãi nhiệm Bà Madison, các Em có báo cáo chi thu sau ngày 3/3/2009 cho đồng hương chưa? ? có bao giờ, các Em "chấm mút" tiền của đồng hương đóng góp hay không ? Chỉ bấy nhiêu câu hỏi nếu nhóm trẻ mà trả lời xuông thì Ông KHÁCH đến dự là phải rồi đó .

Thưa Ông KHÁCH, Ông là người phương xa không đáng trách, chỉ đáng trách những vị khoa bảng đang tiếp tay cho nhóm KDCT gây xáo trộn, gây mất đoàn kết trong CD. Điển hình như Cụ LS Đỗ Doản Qu, một nhà khoa bảng nổi tiếng ở SanJose đã đem cả Tổ Tiên ra để đánh bóng cho nhóm KDCT. Cụ LS Đỗ nói :"Nhóm LDCT thiết lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ ví như khởi điểm mười năm nằm gai nếm mật của Đức Vua Lê Lợi". Mặc dù, Cụ LS Đỗ ra sức đánh bóng nhưng uy tín của nhóm KDCT càng ngày càng lu mờ vì bị Đồng hương không còn tín nhiệm nữa !. Thật tình, tôi không hiểu, tại sao mà Cụ LS Đỗ lại đem Đức Vua Lê lợi mà so sánh với lũ vô hạnh như thế được. Mong Cụ LS Đổ suy nghĩ lại .

Tình hình sinh hoạt ở SanJose thì một số Tướng Tá, Sĩ Quan,Quân Dân Cán chính, một số cơ quan Đoàn thể vô tình hay cố ý tiếp tay cho nhóm KDCT gây chia rẽ, gây mất đoàn kết trong CD.

Thôi thì đành chọn giải pháp không tham gia ủng hộ các Đoàn Thể, các Hội Đoàn bắt cá hai tay, bên phải cũng ừ, bên trái cũng gật, không tạo niềm tin cho đồng hương .

VÀNG THAU LẪN LỘN , BIẾT TIN AI BÂY GIỜ.
Phúc Lâm (CN)

source: Bài cậy đăng.

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom