tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

KHỐI 8406 HOA KỲ.

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC VĂN PHÒNG 8406
BẮC CALIFORNIA – SAN FRANCISCO – OAKLAND.

Kính gởi Quí Thành Viên 8406 Vùng Bắc California
Đồng kính gởi / Kính tường.

ĐDLT 8406 Quốc Nội
UBTV 8406 HK – Canada – Úc Châu – Âu Châu
Quí Thành viên 8406 Nam Caifornia
Quí Thành viên 8406 Boston
Khối Truyền Thông CĐNVQG / HK

A - Thông báo này được chuyển đến Quí Vị 8406 vùng Bắc California để mời tham gia Ban Vận Động thành lập "Ban Điều Hành Khối 8406 Bắc California"

B - Căn cứ vào sự đồng thuận trong BUỔI HỌP KHỐI 8406 Kỳ 9 giữa ĐDLT 8406 Quốc Nội và Ủy Ban Tư Vấn 8406 Hải ngoại, nhằm mục đích đẩy mạnh công tác TRUYỀN THÔNG 8406 và YỂM TRỢ QUỐC NỘI, các Văn Phòng 8406 Bắc California , San Francisco và Oakland đã đồng thuận trong Buổi HỌP CÁC VĂN PHÒNG 8406 ngày 4 tháng 7 năm 2011 như sau:


1- Các Văn Phòng 8406 Bắc Cali – San Francisco – Oakland sẽ phối hợp hoạt động chung trong KHỐI 8406 BẮC CALIFORNIA


2- Quí Vị tham gia Ban Vận Động cho việc thành lập Ban Điều Hành Khối 8406 Bắc California gồm :

Danh sách sẽ được cập nhật thêm .
Kính mời Quí Vị tham gia trong Ban Vận Động.

Ban Điều Hành Khối 8406 Bắc CALIFORNIA sẽ được thành lập nhằm mục đích:

1. Đẩy mạnh công tác TRUYỀN THÔNG 8406 HK với sự tham gia của Khối 8406 Boston , 8406 Bắc California và Khối 8406 Nam California ( các Khối 8406 thuộc các Tiểu Bang HK được thành lập)

Trong đó có việc thực hiện việc vận động

2. Đẩy mạnh công tác Yểm Trợ Quốc Nội / Các Nhà Đấu Tranh đang bị CSVN giam cầm

3. Mở rộng thêm các Văn Phòng 8406 Miền Bắc California trong thời gian vận động Thành Lập Khối 8406 Bắc California

4. Chương trình Phát Thanh 8406 tiếp tục thực hiện và chuyển trên hệ thống Internet về Quốc Nội và tại Hải Ngọai

5. Phối hợp với Khối Truyền Thông CĐNV/QG/HK phổ biến trên Internet vận động Đồng Hương TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG CỘNG.

San Jose, ngày 20 tháng 7 năm 2011

TM Khối 8406 Hoa Kỳ
Quốc Việt
Thành viên vận động 8406

 

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom