tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

CoVang

Hinh ảnh Biểu Tình ủng hộ cách mạng Hoa Lài tại San Jose, 27 tháng 3, 2011. Ngọn đuốc đấu tranh được chuyền tay nhau mong châm ngòi cho công cuộc đứng lên đòi quyền con người ở quốc nội.

San Jose- Ngày Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2011, đồng huơng Bắc California tập họp biểu tình tại khu Lion Blaza theo lời kêu gọi của PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO VÀ DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM. Đây là một tổ chức phối hợp giữa Ban Đại Diện Cộng Đồng và khoãng 80 hội đoàn địa ở địa phương. Một số hội đoàn ở xa cũng ghi tên hổ trợ tinh thần. Mục tiêu chính của cuộc biểu tình được Phong Trào đọc trong bản Tuyên Cáo như sau:

1. Cực lực lên án tập đoàn Cộng Sản Việt Nam, cam tâm làm tay sai cho Trung Cộng, đàn áp các phong trào yêu nước chống Trung quốc xâm lược.

2. Buộc nhà cầm quyền Cộng Sản VN phải ngưng ngay các cuộc bố ráp, bắt bớ ngang ngược, giam cầm vô cớ, đàn áp thô bạo, đối xử ngược đãi dân chúng

3. Hoàn toàn ủng hộ các cuộc biểu tình đòi lại đất đai của bà con nông dân khắp nơi. Hoàn toàn ủng hộ các cuộc xuống đường của anh chị em công nhân từ Bắc chí Nam. Hoàn toàn ủng hộ các phong trào Thanh Niên Sinh Viên, các nhà Dân Chủ Đấu Tranh, các vị Chức Sắc Tôn Giáo, đã và đang lãnh đạo các cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ Cộng Sản độc tài mang lại tự do, dân chủ, nhân quyền, và tự do tín ngưỡng cho Việt Nam.

4. Tập đoàn Cộng Sản phải triệt để tôn trọng, tuân theo, và thực thi các điều khoàn trong bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền khi đã ký tên vào như là một thành viên. Kêu gọi cộng đồng thế giới và Liên Hiệp Quốc cô lập, chế tài Cộng Sản Việt Nam đi ngược lại Hiến Chương Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Trong cuộc biểu tình, người ta thấy có cụ già đã 101 tuổi, có những em bé thơ mặc áo dài cờ vàng và đủ các hội đoàn, nhân sĩ trong Cộng Đồng tham dự.

Sau nghi thức khai mạc với chào cờ, mặc niệm, những bản hùng ca cất lên làm ray rức lòng người. Những ngọn đuốc được thắp lên và chuyền tay nhau, rồi đưa đến cho các em Thanh niên cầm giữ.

Mọi người mong muốn rằng ngọn lửa cách mạnh sẽ được chuyển về quê hương yêu dấu đốt cháy tan tành cái chế độ độc tài cộng sản đang cai trị tàn bạo dân tộc Việt nam gần một thế kỷ qua. Cái chế độ không tôn trọng người dân do những tên Việt cộng bạo tàn nắm giữ đã bao lần tàn sát người dân vô tội trong Tết Mậu thân, trong Cải cách ruộng đất... Chế độ bán nước đó đã và đang liên tục dâng hiến đât đai của cha ông để lại cho quan thầy Trung cộng, nhưng lại thẳng tay ăn cướp đất đai của nông dân nghèo.

Hàng trăm đồng hương cũng đến ký tên vào lá thư gởi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc hoan nghênh Hội đồng Bảo an đã sáng suốt can thiệp và yêu cầu nhà cầm quyền Libya ngưng ngay các cuộc tấn công, đàn áp dân lành khi họ đứng lên đòi hỏi quyền làm người của họ. Lá thư cũng nhắc nhở Hội đồng Bảo an đừng quên dân tộc Việt nam và xin Hội đồng Bảo an ngăn chận nhà cầm quyền Việt cộng đàn áp người dân khi họ đứng lên đòi lại các quyền tự do căn bản do Liên Hiệp Quốc quy định. Quý vị nào chưa có dịp ký tên vào lá thư xin vào link dưới đây để ký tên online. Hiện nay có hơn 1000 đồng hương đã ký tên oline. Lá thư theo dự trù sẽ được Cộng Đồng Việt Nam Bắc California gởi đi trong thời gian tới.

http://vietlist.us/SUB_Petition/SCUN.php

 

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

 

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh
Một nén nhang cho quê hương yêu dấu.

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh
Cùng nhau thắp sáng ngọn lửa đấu tranh.

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh
Em ơi, nhớ cầm cho chắc ngọn lửa cách mạng nầy để mang về thắp sáng quê hương.

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh
Ban tổ chức- Linh hồn của PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO VÀ DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM.

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

San Jose Bieu Tinh

-------------o0o---------------

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

Home Page Vietlist.us


bottom