tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

NgNgTien

covang

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
P.O. Box: 3143, San Jose, CA 95156-3143
Email: norcalvacom@yahoo.com

THÔNG BÁO tổ chức biểu tình hàng ngày trước hang ổ cộng sản tại số 1700 đường California, thành phố San Francisco

Kính thưa quý bậc Trưởng Thượng, Các Hội đoàn, Đoàn thể và quý Đồng Hương.

Trong cơn bão Tự do, Dân chủ,  chỉ trong vòng 2 tháng mà các nước Tunisia và Ai cập đã tháo gỡ khỏi ách độc tài. Nước Libya cũng đang chiến thắng trong công cuộc chiến đấu cho tự do, dân chủ.

Việc lật đổ chế độ cộng sản bạo tàn trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đã cận kề.

Khối truyền thông quốc nội Cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ đang cùng các Ban truyền thông quốc nội Âu châu, Úc châu, Canada nỗ lực chuyển tin tức các cuộc nổi dậy tại Bắc Phi cho hàng triệu địa chỉ email trong nước. Trong tinh thần ủng hộ đồng bào ruột thịt quốc nội đứng lên lật đổ chế độ cộng sản bán nước, Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California quyết định cùng các Cộng Đồng Việt Nam lân cận tổ chức biểu tình hàng ngày trước hang ổ cộng sản tại số 1700 đường California, thành phố San Francisco. Mỗi  ngày chúng ta cần từng nhóm nhỏ từ 2 đến 10 người thay phiên trưng bày hình ảnh tội ác Việt cộng và trương các biểu ngử đòi hỏi Việt cộng trả lại quyền tự quyết cho dân tộc.

Ông Nguyễn Phú, Hội HO S.F. sẽ cung cấp cờ xí và địa điểm lưu giữ những phương tiện biểu tình. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần đến địa điểm trên để đem ra nơi biểu tình. Số điện thoại Ông Phú: 415-823-4559.

Chúng tôi rất cần sự hợp tác của tất cả quý vị. Xin quý vị vui lòng ghi tên với chúng tôi và cho chúng tôi biết các chi tiết:

- Tên, hội đoàn.
- Số phone liên lạc
- Ngày thuận tiện trong tuần quý vị có thể lên San Francisco biểu    tình
- Cần phương tiện di chuyển hay không
- Có giúp chở đồng hương đi cùng được không .


Xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại số phone: 408-242-4056 hay email: nguyenngoctien_6@yahoo.com

Chân thành cảm ơn quý vị

Thay mặt Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
Nguyễn Ngọc Tiên.

--------------oo0oo----------------


The Vietnamese Community at Northern California
P.O. Box: 3143, San Jose, CA 95156-3143
Email: norcalvacom@yahoo.com

Dear Elders, Associations, Unions, Brothers and Sisters.

In the storm of Freedom and Democracy, within two months the people of Tunisia and Egypt were removed from the dictatorship. Libya is also winning in the struggle for freedom and democracy.

The time to overthrow of the brutal communist regime in our beloved Vietnam homeland is very close.

The mass media departments of the Vietnamese community in the United States, in Europe, Australia, and Canada are in effort to send the good news from North Africa to millions of email addresses Vietnam. In the spirit of supporting our beloved domestic fellows in uprising to overthrow the communist regime, the NORCALVAC decided working with other neighboring Vietnam Communities organizing daily protests in front of the VC house at 1700 California Street, San Francisco. Every day we need a small groups from 2 to 10 people take turns displaying criminal images of the Vietnamese communists and banners demanding the dissolution of the corrupted communist regime.

Mr. Nguyen Phu, the Chairman of HO S.F. will provide a place to kept the flags and the media demonstrations. Every day we need to put them into the place where the protesters standing. Mr. Phu phone number: 415-823-4559.

We need the cooperation from all of you. Please register with us and let us know the details:

- The name and associations
- The contact phone number
- The convenience day of the week you may come to protest in San Francisco
- Do you need help in transportation ?
- Can you help in transporting others from San Jose to San Francisco ?

Please contact us at phone number: 408-242-4056 or email: nguyenngoctien_6@yahoo.com

Thank you.

On behalf of the The Vietnamese Community at Northern California
Nguyen Ngoc Tien.


--------------oo0oo----------------

----------------------------------------------------------------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom