tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM
KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM-NAM CALIFORNIA
9353 Bolsa Ave, Suite – M67, Westminster , CA 92683 – CA/ID # 2209665
Tel: (714) 525-5520 – (714) 898-3940 – (562) 929-2827
Web : www.trachnhiemonline.com - E-mail: thanhuuphong2@yahoo.com

Co Vang

THÔNG BÁO

V/V: Tổ chức bầu cử Tân BAN CHẤP HÀNH và Tân BAN GIÁM SÁT KHU HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM, NAM CALIFORNIA NHIỆM KỲ 2011-2014

-Tham chiều Điều 10.1 và 10.2 Bản Điều Lệ Nội Quy của KHCTNCT/NAM Cali ngày 19 tháng 11 năm 2000

-Tham chiếu buổi họp Ba Cơ Chế KHCTNCTVN/NAM Cali ngày 4 tháng 4 năm 2010 đã đồng ý đề cử Bác Sĩ Đoàn Yến làm Chủ Tịch Ủy Ban Bầu Cử.

Nay trân trọng thông báo cùng toàn thế hội viên KHCTNCTCTVN NamCali: Một Đại Hội khoán đại bầu Tân Ban Chấp Hành vả Tân Ban Giám Sát/Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Nam California nhiệm kỳ 2011-2014 vào ngày giờ, địa điểm sẽ được thông báo sau.

Thể lệ bầu cử

- Bầu Ban Chấp Hành: Theo thể thức liên danh gồm 1 thụ ủy và 4 thành viên

- Bầu Ban Giam Sát: Theo thể thức đơn danh.

Điều kiện ứng cử: Những hội viên ứng cử vào Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát phải:

1-Phải là những cựu tù nhân chính trị Cộng Sản tại Việt Nam theo tinh thần Bản Nội Quy của KHCTNCTVN/NAM Cali ngày 19 tháng 11 năm 2000.

2- Phảị là những hội vên hoạt động đã sinh hoạt trong Hội từ 6 tháng trở lên (đìều 10.2 Ban nội Quy)

3- Đơn xin ứng cử gởi về:

Ủy Ban Bầu Cử
13301 Mc Kinley
Westminster, CA 92683

từ ngày 1 tháng 9 năm 2010 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2011 (là hạn chót)

Ủy Ban Bầu Cử sẽ cứu xét và công bố những liên danh và những ứng viên hợp lệ chính thức ra tranh cử trong buổi Đai Hội Khoán Đại Bầu Tân Ban Chấp Hành và Tân Ban Giám Sát 2 tuần lễ trước ngày Điại Hội Bầu Cử

Thông báo nầy sẽ được phổ biến trên đài truyền thanh và báo chí tạì Nam Cahfornia


Làm tại Little Saìgon, ngày 22 tháng 8 năm 2010

TM Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử

Bác sĩ Đoàn Yến

Cước chú:

*Thông báo: THCTNCT-VN “để tường”

*Lưu hồ sơ

----------------------------------------------------------------------------------------

VC Ban Nuoc

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom