tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

HOAN HÔ LÝ TỐNG ....

Hoan hô Lý Tống -- Ó Ðen
Anh mần cho Ðảng lắm phen hãi hùng
cán vĩnh hưng, văn công nhà đảng
Tới Cờ Hoa, sứ mạng ruồi xanh
Dùng lời ca đỏ lưu manh
Cán mang nghị quyết thi hành ...gớm không !
Nhưng số phận bọn nông - dũng - triết
Ðã đến hồi mạt kiếp ...chu choa ...!
Cán hưng tay múa mồm ca
Ó Ðen đem tặng bó hoa hữu tình
Khi công đỏ khum mình đón nhận
Ó Ðen ta xuống tấn cái ào !
Hơi cay Ó xịt đỉnh cao
Ba đình, pắc pó .... ôi chao .... lộn phèo ...!!!
Ðại nhạc hội nhào theo cộng đỏ
Nghị quyết hồ thua rõ, tức điên
Hoan hô Lý Tống Ó Ðen
Anh chơi nhà đảng lắm phen kinh hoàng
Những cú sút rách toang lưới cộng
Ðẹp vô cùng, Lý Tống, phục anh !
Nào, ta, tị nạn ... nhanh nhanh
Tiếp tay Lý Tống đá banh ba đình
Tiếp Lý Tống, chí tình hùng biện
Ðăng quan tòa biết chuyện lưu manh
Ðảng giao nghị quyết ruồi xanh
Cho tên cộng đỏ làm thành lời ca
Tên cộng đỏ chính là đàm vĩnh
Và Ó Ðen lại chính là người
Nói lên tiếng nói tinh khôi
Lằn ranh Quốc - Cộng của người Việt Nam !
Cảm ơn Lý Tống vô vàn ...

Tha Hương

LyTong

Ảnh http://www.vietnamexodus.org/vne0508/index.php

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom