tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

http://take2tango.com/thread/21-7-2010/ub-dac-nhiem-nam-cali-moi-hop-bao-574EA53D-10701

UB Đặc Nhiệm Nam Cali: Thư Mời Họp Báo

Ngày 20 tháng 07, 2010

Kính gửi: _________________________________

Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản trân trọng kính mời quý vị đại diện các cơ quan truyền thông đến tham dự cuộc Họp Báo về “Cuộc Biểu Tình Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản” sẽ được tổ chức:

Vào lúc: 10g sáng
ngày Thứ Năm 22 tháng 07, 2010
Tại: Hội trường Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt
15361 Brookhurst St., Phòng 207
Westminster, CA 92683. (See Map)
(714) 531-1748

Trong dịp này, Ủy Ban sẽ trình bày về lý do người Việt tỵ nạn cộng sản tổ chức cuộc biểu tình vào ngày Thứ Bảy 24 tháng 07, 2010 tại Anaheim Arena nhằm biểu dương tinh thần cương quyết chống mọi hoạt động tuyên truyền trong chiến dịch Văn hóa vận của cộng sản tại hải ngoại. Đây cũng là cơ hội để Ủy Ban làm sáng tỏ những thắc mắc của đồng hương liên quan tới vai trò “văn công” của Đàm Vĩnh Hưng và những nguy cơ gây xáo trộn trong cộng đồng.

Ủy Ban Đặc Nhiệm Chống Văn Hóa Vận Cộng Sản kính mong quý cơ quan truyền thông tích cực hỗ trợ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này bằng cách tham dự cuộc Họp Báo và phổ biến rộng rãi mọi tin tức liên quan tới cuộc biểu tình ngày 24 tháng 07, 2010 đến đồng hương, đặc biệt là giải thích với giới trẻ về âm mưu thâm độc của bạo quyền cộng sản nhằm phân hóa và làm suy yếu sức mạnh cộng đồng.

Trân trọng,

Thay mặt UBĐNCVHVCS
Gs Nguyễn Thanh Liêm

 

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom