tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

Liên trường sĩ Quan Trừ bị QLVNCH

Kính gởi:

Tôi Nguyễn Hữu Nhân, chủ tịch Liên trường sĩ Quan Trừ bị QLVNCH, một tổ chức hiện tại có trên 80 thành viên đã ghi danh, và đã tổ chức buổi họp khóang đại tại trụ sở Ban Đại diện Cộng Động VN Băc California và Khu Hội Cựu Tù nhân chính trị Bắc California cách đây 2 tháng xin được minh xác rằng:

-Sau buổi họp khoáng đại chúng tôi chỉ bầu được 1 vị Chủ Tịch là tôi, và 3 vị Giám Sát (Trung Tá Lê văn Lạc, Đại Uý Trần Minh, Đại uý Hoàng Uông Lễ) và còn rất nhiều chức vụ cần điền khuyết nhưng cho đến nay chưa hoàn tất vì không có thì giờ để tổ chức các buổi họp.

-Nay quý vị đứng ra tổ chức biểu tình, các việc làm của quý vị đã không được rõ ràng khi quý vị tự ghi tên một số tổ chức mà không có ý kiến của những tổ chức đó, chúng tôi, một cá nhân không thể một mình ghi tên tham gia được trong khi tổ chức chưa hoàn tất các nhân sự trong Ban chấp hành. Cảm ơn quý vị đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức phối hợp đấu tranh trong Tâm thư mà Ban đại diện Cộng Đồng VN Bắc California, Khu hội cựu Tù Nhân chính trị Bắc California và Uỷ ban Chống Tuyên vận đã kêu gọi.

-Là những người VIỆT QUỐC GIA TỴ NẠN CS, Ai làm được gì thì làm, chúng tôi vẫn chủ trương: Không chấp nhận Cộng sản trên bất cứ hình thức nào. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận việc trong Buổi họp thành lập ỦY BAN CHỐNG CỘNG, quý vị tự động ghi tên những tổ chức không có mặt mà không tham khảo ý kiến, rồi thông báo rút tên cũng do quý vị làm, không biết quý vị làm việc nầy với mục đích gi?

-Khóa 5-68 Thủ Đức hiện tại anh Nguyễn Diên là đại diện tại Bắc California, anh cũng không hề hay biết việc các anh thông báo rút tên v.v… việc làm của quý vị không rõ ràng, chúng tôi không có mặt trong các buổi họp vì ngày đó chúng tôi bận tổ chức cho khóa 5-68 của chúng tôi. Để tránh những sự việc đáng tiếc về sau, xin quý vị, mỗi khi ghi tên một hội đoàn nào vào bất cứ một việc gì xin cho họ được xem biên bản, được biết mục đích, được biết những thành phần trong ban tổ chức, vì họ ghi tên không phải là cá nhân mà là đại diện cho một đoàn thể, một tổ chức mà tổ chức đó có nhiều người chứ không phải chỉ có một mình họ, do vậy mọi quyết định phải được trong BCH của tổ chức của họ đồng ý . Mặc dù các anh tự ý thông báo ghi tên vào rồi rút tên ra v.v… các thành viên trong tổ chức chúng tôi vẫn tham dự biểu tình với tính cách tự phát, chúng tôi đã từng ở tù Cộng Sản trên 7 năm thì không có lý gì chúng tôi lại không chống bọn chúng cả.

-Để tránh những sự việc gây xáo trộn chỉ lợi cho cộng sản, xin quý vị hãy chấm dứt việc ghi danh thông báo hay rút tên trong lúc nầy chỉ làm lợi cho bọn VC mà thôi. Xin hãy dành thì giờ để làm những việc hữu ích hơn.

Trân trọng thông báo

Nguyễn Hữu Nhân

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.vietmotion.com/tienggoidantoc/

Danh sách các đoàn thể rút tên ra khỏi
Ủy Ban Biểu Tình


Trong lúc có nhiều tổ chức tham gia vào danh sách chống tuyên vận VC Đàm Vĩnh Hưng, ngay cả những tổ chức bên Âu châu cũng xin ghi danh ủng hộ , thì tại San Jose có một vài tổ chức đã từ chối và rút tên ra khỏi danh sách Ủy Ban Chống Cộng.

Những Hội Đoàn Rút Tên Ra Khỏi Ban Tổ Chức Biểu Tình Chống Cộng:

1/-Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali
2/-Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH
3/-Khóa 5/68 Thủ Đức Bắc Cali
4/-Hội Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ

---------oo0oo---------

Ý kiến của nhóm Vietlist.us:

Kính thưa quý vị. Sau khi nhận được thông báo nầy, nhóm Vietlist.us rất ngạc nhiên và đã liên lạc với Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California và được ông Chủ tịch giải thích như sau: Cộng Đồng Việt Nam Bắc California luôn sát cánh với đồng bào trong mọi công tác chống cộng. Ban Đại Diện đã cùng ra Tâm Thư kêu gọi đồng bào tẩy chay mọi hình thức tuyên truyền của văn công Cộng sản. Xin vào đọc Tâm thư ở đây: http://vietlist.us/CD_Cali/cd506.shtml.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các tên Việt gian mở chiến dịch thưa các Ban Đại Diện Cộng Đồng của người Việt Tị Nạn Cộng sản và đòi bồi thường thiệt hại cho các buổi đại nhạc hội của chúng. Vì Cộng Đồng Việt Nam Bắc California sinh hoạt theo quy chế Hội Đoàn Bất Vụ Lợi, không được làm chính trị, mục đích chúng thưa gởi làm cho Cộng Đồng tốn tiền, tốn thì giờ. Biết được âm mưu đó BĐDCĐ không muốn trực tiếp đứng vào Ban tổ chức biểu tình để tránh bị thưa gởi gây tốn kém cho Cộng đồng và đồng bào. Tuy nhiên, những hành động tự phát chống cộng của đồng bào và các hội đoàn, Cộng Đồng luôn hoan nghinh.

Về việc ghi tên và rút tên ra khỏi danh sách, ông Chủ tịch Cộng Đồng Nguyễn Ngọc Tiên xác nhận là ông chưa hề ghi tên tham dự cũng như chưa hề yêu cầu rút tên Cộng Đồng Việt Nam Bắc California ra khỏi danh sách của Ủy Ban Chống Cộng Bắc California.

Mong rằng các lời giải thích trên đây tránh được các ngộ nhận không cần thiết - Nay kính.

 

---------oo000---------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom