tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

--------------oo0oo----------------

RUDY RODRIGUEZ ANNOUNCEMENT

San José, CA – I am proud to announce that I am a candidate for Trustee of the Franklin-McKinley School Board. The need to guarantee the education success of our young students is now more important than ever and that is why I am running.

It is very important that we continue to improve the quality of education for our children. I have over 30 years experience both in the classroom as a volunteer instructor and outside as a community mentor. I have served on Boards of Education at two different charter schools and have gained much experience on budgeting, negotiating and curriculum development.

It is my extensive leadership and passion for the education of children that qualify me to serve on the Franklin-McKinley School Board. My service to all children as a leader and volunteer will help our school district move forward and prosper for our future leaders – the children.

I look forward to an enthusiastic campaign and urge you to join me as we all work to make an impact on the quality of education. Please remember to vote on Tuesday, November 2, 2010.


Thank you.
Rudy J. Rodriguez

 

 

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom