tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

 

Hội Nghị Thượng Định Kinh Tế 2012

“Đóng Góp Công Việc Làm trong Quận Hạt Santa Clara”

 

Ông Giám Sát Viên Dave Cortese và Ông Giám Sát Viên Mike Wasserman cùng Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara kính mời quí Đồng Hương hãy tham dự vào buổi Hội Nghị Thượng Định Kinh Tế năm 2012 với chủ đề “ Đóng Góp Công Việc Làm trong Quận Hạt Santa Clara.”

 Hội Nghị Thượng Định Kinh Tế 2012 được chia ra làm ba phần để xem xét tiềm năm phát triễn của công việc làm trong lãnh vực nền Kính Tế Xanh (Green Economy),  Chăm Sớc Y Tế (Health Care) và Tiểu Thương Gia (Small Business) và cũng như Quận Hạt Santa Clara có thể cung cấp những động lực nào để cho công việc được tốt hơn.

 Mời quí đồng hương đến để tìm hiểu về tiềm năng của sự phát triễn công ăn việc làm và đồng thời đóng góp tiếng nói của bạn trong tiến trình mà quận hạt đang tìm cách phục hồi và làm cho nền kinh tế sống động hơn.

 Những ai có thể tham dự? Những người nào quan tâm về tương lai của công việc làm ở Quận Hạt Santa Clara, các chủ doanh nghiệp, những người tiêu thụ, các dân cư, và những chuyên gia trong bộ phận mướn người.

 Nghi danh ngày hôm nay ở: www.sccgov.org/economicsummit

 Kính Tế Xanh                        Chăm Sóc Y Tế                      Tiểu Thương Gia

    Thứ Ba                                     Thứ Sáu                                           Thứ Hai

Ngày 7 tháng 8 năm 2012       Ngày 10 tháng 8 năm 2012     Ngày 13 tháng 8 năm 2012

3:00 – 5:00 giờ chiều               1:00 – 3:00 giờ chiều               9:00 – 11:00 giờ sáng

 

Địa Điểm: 70 W. Hedding St., San Jose, CA 95110

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Anh Thế-Vũ ở số (408) 299-5030 hoặc                           the-vu.nguyen@bos.sccgov.org

 

 

-------------------------------------------------------------

The-Vu Nguyen

Policy Aide

Office of Supervisor Dave Cortese

County Governmental Center

70 W. Hedding Street, 10th Fl. San Jose, CA95110

T: 408-299-5030  Cell: 408-386-6115  F: 408-298-6637

the-vu.nguyen@bos.sccgov.org

www.supervisorcortese.org

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom