tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

 

San Francisco: Thông Báo Biểu Tình lúc 11g sáng đến 1g trưa vào thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2012

 

congdong

Đốt cờ Trung Cộng trước toà Lãnh sự TC ngày 10/6/2011

 

THÔNG CÁO BIỂU TÌNH

Diệt Việt Cộng- Đuổi Tàu Cộng- Cứu nước Việt Nam

Kính thưa Đại diện các Tổ chức, Đảng phái, Tôn giáo, Đoàn thể

Cùng toàn thể quí đồng hương tị nạn Cộng Sản.

Trước đại họa mất nước về tay bọn bành trướng Bắc Kinh, Hội HO/SF & Văn Phòng 8406 SF sẽ tổ chức một cuộc bỉểu tình rầm rộ trước Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại San Francisco và biểu tình tuần hành đến Tổng Lãnh Sự bọn CSVN bán nước. Với mục đích:

- Tố cáo hành động bá quyền  xâm lược VN trước công luận quốc tế.

- Yểm trợ đồng bào trong nước đã và đang rầm rộ xuống đường khắp nơi chống quân xâm lược.

- Kêu gọi đoàn kết toàn dân giải thể chế độ độc tài phi nhân bán nước, hèn với giặc, ác với dân.

Quốc gia hưng vong - Thất phu hữu trách.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ và tích cực tham gia – không phân biệt chính kiến hay dị biệt về quan điểm của mọi đoàn thể, Tổ chức, Tôn giáo, Đảng phái… Các cơ quan truyền thông báo chí và toàn thể đòng hương TNCS.

THỜI GIAN:

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 7 năm 2012 (Từ 11:00AM đến 1:00PM)

ĐỊA ĐIỂM: Tổng Lãnh Sự Trung Cộng

1450 Laguna St. (Góc Geary Blvd) San Francisco, CA.94109

Trân trọng

Thay mặt Ban Tổ chức

Nguyễn Phú

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us

 


bottom