tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

 

BÁO CÁO TÀI CHÁNH NGÀY 19 THÁNG  NĂM 2011 .
Quỹ còn ngày 08 tháng Tư 2011 $3,131.51
THU Ủng hô quỹ LSSF
Ngày Họ, Tên Số tiền
04/21/11 Mính 's restaurant, Milpitas $100.00
04/21/11 Hội khóa IV Thủ Đức Bắc Calí /BS Trần Công Luyện $300.00
04/21/11 Gia đình BS. Trần Công Luyện $300.00
04/21/11 Bay Pharmacy II $200.00
04/30/11 Jacqueline Nguyễn $20.00
04/30/11 Bà Nguyễn Minh Tâm / TT Lac Việt $50.00
04/30/11 Ô Nguyễn Trung Dũng $20.00
04/30/11 1 vị Ẩn danh #1 $5.00
04/30/11 Bach Cuc T. Phan $30.00
05/01/11 Ông John Nhân Nguyễn $200.00
05/11/11 Nhóm Phụ Nữ Cộng Đồng Việt Nam Bắc CaLi $100.00
05/11/11 Ô /B Đỗ Hùng $200.00
05/18/11 Khoa Nguyễn $471.00
05/18/11 MaiTrang Vũ $50.00
     
Tổng Cộng thu thêm :  $2,046.00
CHI Chi phí cho ngày khánh thành monument:
Ngày Danh mục Số tiền
04/12/11 Bác NMH /  Đăng thông báo-Báo Thời Báo ($80.00)
04/20/11 Bác NMH / Đăng báo Viet Tribune ($150.00)
05/16/11 Cảnh Sát SJ Đóng đường ($309.00)
05/18/11 Design, In thiệp và thư  ($715.00)
     
Tổng cộng chi phí thêm cho ngày khánh thành monument:   ($1,254.00)
CHI Chi phí cho ngày Gây Quỹ :
Ngày Danh mục Số tiền
04/20/11 Anh John N. Nguyễn / Deposit nhà hàng Phú Lâm ($250.00)
04/25/11 Deposit cho ban nhạc  ($200.00)
04/27/11 Deposit cho Ca Sĩ ($1,750.00)
     
Tổng cộng chi phí thêm cho ngày khánh thành monument:   ($2,200.00)
Quỹ còn: ngày 19/05/11 $1,723.51

 

Thủ quỹ : Hoàng Lan

 

-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

- Xin đánh mã số trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( November3 )

  

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

------oo0oo------

Home Page Vietlist.us


bottom