tittle

Home Page Vietlist.us

San Jose: Báo cáo Tài chánh của Ủy Ban Bãi Nhiệm
Nghị viên Madison Nguyễn.

Kính thưa quý vị,

Sau khi đăng tải Báo cáo Tài chánh của Little Saigon San Jose Foundation (LSSF), Vietlist nhận được ý kiến của một số đọc giả, yêu cầu chúng tôi đăng tải Báo cáo Tài chánh của Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn (UBBNMN) tương tự như báo cáo của LSSF.

Chúng tôi tiếp xúc với quý anh chị trong UBBNMN để xin báo cáo tài chính thì được quý anh chị hướng dẫn đến với Thư ký thành phố San Jose theo email và số phone:

Office of the City Clerk
200 East Santa Clara Street San Jose, CA 95113
tel. (408) 535-1260 fax (408) 292-6207
email cityclerk@sanjoseca.gov

Chúng tôi tiếp xúc với Thư ký thành phố và được huớng dẫn đến những tài liệu và luật lệ liên quan đến vấn đền tài chánh của UBBNMN. Chúng tôi tìm được 19 PDF files, tổng cộng 383 trang. Trong số 19 PDF files nầy có nhiều phần trùng lặp. Duy có các files # 3, 5, 7, 11, 15, 18, 19 thì các thời kỳ báo cáo không thấy trùng lặp nhau. Theo nhận xét của chúng tôi, các files nầy chứa đựng tất cả các mục chi thu. Cái khó khăn cho người muốn theo dõi là không có phần tổng kết. Danh sách chi thu nằm rãi rác trong 19 files nói trên, có phần lại trùng lặp, chồng chéo lên nhau. Vietlist cố gắng lập phần tổng kết bằng nhiều cách khác nhau và phải tốn khá nhiều thời gian. Chúng tôi nhận xét là danh sách lấy từ PDF files là đầy đủ nhất, đáng tin cậy nhất.

- Ngày đầu tiên UBBNMN báo cáo lên thành phố là ngày 10 tháng 4 năm 2008.
- Ngày sau cùng UBBNMN báo cáo tài chánh lên thành phố là ngày 31 tháng 1 năm 2011

Vì có rất nhiều tài liệu, để tiện việc theo dõi và đăng tải trên www.vietlist.us, chúng tôi chia ra thành nhiều mục riêng rẽ từ Phần A tới Phần D như sau:

* Phần A: Các báo cáo từ UBBN lên city được đăng tải trên trang của thành phố San Jose
* Phần B: Danh sách đồng hương đóng góp. Xin lưu ý chỉ có quý vị nào khi cho tiền có ghi rõ tên họ, địa chỉ, nghề nghiệp (hoặc về hưu) thì tên họ mới dược ghi ra. Nếu khi cho tiền quý vị không cung cấp các chi tiết nêu trên thì tiền của quý vị sẽ được ghi trong phần unitemized.
   - Phần B-1: Danh sách lấy từ excel file của thành phố, theo thứ tự họ tên
   - Phần B-2: Danh sách lấy từ excel file của thành phố, sau khi bỏ những phần trùng hợp.
   - Phần B-3: Danh sách lấy từ PDF file #15 của thành phố, bổ túc cho phần B-1 và B-2.
   - Phần B-4: Bản tổng kết các PDF files đã được công bố trên web site của thư ký thành phố, không phải từ excel file cũ bị thiếu.
* Phần C: Danh sách các chi tiêu của UBBN
   - Phần C-1: Danh sách lấy từ excel file của thành phố, theo thứ tự họ tên
   - Phần C-2: Danh sách lấy từ excel file của thành phố, sau khi bỏ những phần trùng hợp.
   - Phần C-3: Danh sách trích từ các PDF files của thành phố.
* Phần D: Luật city liên quan tới chi thu mà UBBN phải tuân hành.

----------oo0oo----------

Phần A: Các báo cáo từ UBBN lên city được đăng tải trên trang của thành phố San Jose:

List Danh Sach

Recall Madison Nguyen Committee - List of PDF Files
PDF File Cover Period, From Cover Period, To  Num of Pages Contrib Received
Itemized *
Contrib Received
Unitemized **
Expenditures Cash Balance
3 4/1/2008 6/30/2008 33 $14,140.00 $28,742.00 $11,964.81 $30,917.19
5 7/1/2008 9/30/2008 48 $17,030.00 $17,719.00 $35,866.86 $29,831.33
7 10/1/2008 1/17/2009 68 $55,578.00 $44,566.00 $58,154.71 $72,787.62
11 1/18/2009 2/14/2009 20 $5,589.00 $2,505.00 $22,243.22 $58,638.40
15 2/15/2009 6/30/2009 33 $17,394.00 $11,670.00 $73,354.18 $13,263.91
18 7/1/2010 9/30/2010 5 $0.00 $0.00 $3,262.00 $9,351.91
19 10/17/2010 12/31/2010 4 $0.00 $0.00 $5,359.90 $3,992.01
    Total: 211 $109,731.00 $105,202.00 $210,205.68  

* Itemized: Danh sách những người đóng góp cho UBBN được báo cáo lên City với Họ, Tên và các chi tiết cá nhân đầy đủ.

** Unitemized: Tổng số tiền đóng góp cho UBBN , của những đóng góp dưới $100.00, đã được báo cáo lên City như là ẩn danh (Không có chi tiết cá nhân).

Danh sách 19 PDF files được đăng tải trên website thành phố. Xin bấm vào links để đọc PDF files.:

----------oo0oo----------

Phần B:Danh sách đồng hương đóng góp cho UBBN. Vì tính cách phức tạp của báo cáo, chúng tôi chia làm nhiều phần khác nhau cho tiện theo dõi. Phần B-1, B-2 là data lấy trực tiếp từ excel của thành phố, nhưng chưa đầy đủ phải nhờ phần B-3 bổ túc. Phần B-4 là data trích từ PDF files. Theo nhận xét của chúng tôi phần B-4 dưới đây là đầy đủ nhất. Xin lưu ý chỉ có quý vị nào khi cho tiền có ghi rõ tên họ, địa chỉ, nghề nghiệp (hoặc về hưu) thì tên họ mới dược ghi ra. Nếu khi cho tiền quý vị không cung cấp các chi tiết nêu trên thì tiền của quý vị sẽ được ghi trong phần unitemized.

----------oo0oo----------

Phần C:

----------oo0oo----------

Phần D: Các luật lệ mà UBBN phải tuân thủ do Thư ký Thành phố cung cấp:

Các điểm chính cần biết:
- Tiền đóng góp dưới 100$ được quyền nhận tiền mặt
- Tiền đóng góp từ 100$ trở lên, chỉ có thể nhận tiền check.
- Dù cho nhiều hay ít cũng phải báo cáo tên họ, địa chỉ, nghề nghiệp cùng số tiền cho.
- Không được cho tiền qua trung gian người khác
- Xin Bấm vào đây để vào đọc luật thành phố liên quan đến tiền đóng góp (Chapter 12.06).

----- Phần Góp Ý của Đọc Giả -----

Lâm Ngọc Chiêu - June 12, 2011, 3:07 am
Chúng nó ăn, chùi mõm sạch sẽ và tiêu hoá hết rồi . Quí vị tin những người trẻ tuổi nhưng hoàn toàn không biết rõ lí lịch cuả họ ...

-----------o0o-----------

Vietlist - June 13, 2011, 1:35 am
Kính ô/b Lâm Ngọc Chiêu, Chúng tôi cám ơn ô/b đã vào đọc và góp ý với chúng tôi. Tuy nhiên lời góp ý của ô/b có lời buộc tội cá nhân mà không đưa ra bằng chứng. Nên buộc lòng chúng tôi phải xóa lời góp ý của ô/b. Đó là chủ trương của nhóm Vietlist. Xin ô/b thông cảm cho chúng tôi. Trân trọng- Nhóm Vietlist

-----------o0o-----------

Hoang Nguyen - June 14, 2011, 7:07 pm
UBBN co to chuc 4, 5 lan tiec gay quy, nhung toi lai khong thay co bao cao tong cong so tien sau nhung lan gay quy. Xin hoi thanh pho ve van de nay de dong huong chung toi duoc hieu. Co lan toi du*. tiec gay quy trong mot cai hall rat lon o duong so 10, khoang 700-800 nguoi tham du*. Lan do co ban dau gia tranh len den vai ngan dong, va toi nho co Khanh Ha mua dau gia cai mu~ cua Ly Tong len den $2000. Lan do, UBBN kiem cung khoang $50K vi 700-800 dong huong mua ve $35 nhung nhieu nguoi tra $50 de ung ho. Tien ban dau gia ruou, tranh, mu~ rat nhieu, nhung khong thay ho tuong trinh trong bang bao cao tai chanh nay, nhat la khong thay ten nhung manh thuong quan cho nhieu tien nhu Khanh Ha. Xin Vietlist hoi thanh pho va tuong trinh giup cho nguoi dan duoc hieu. Rat cam on!

-----------o0o-----------

Nguyen Dien Milpitas - June 14, 2011, 11:54 pm
Toi co ung ho cho UBBN check va tien mat,Feb-22-09 BN co gay quy tu phat tai nha hang Flourishing Garden Restaurant,toi co cho 2 thung cay du đi mua,LS Đo van quang Minh ung ho $100 cho 1 cay du va sau đo đong bao ung ho voi gia $50,$20 toi kiem lai thi khong thay so tien mat toi cho va 2 thung cay du ban gay quy,khong thay bao cao len thanh pho.Cam on anh chi vietlist Dien Ng

-----------o0o-----------

Vietlist - June 15, 2011, 11:55 am
Kính ông Nguyễn Diên và quý đọc giả, Ông có thể cho biết 2 thùng dù là mấy cây và tổng cộng số tiền bán dù được khoãng bao nhiêu không? Xin ông cũng vui lòng cho biết check và tiền mặt không thấy ghi mỗi cái bao nhiêu tiền. Vietlist cám ơn quý vị vào đọc và góp ý. Xin quý vị tiếp tục cho chúng tôi ý kiến và chi tiết các câu hỏi. Chúng tôi sẽ tổng kết và chuyển câu hỏi quý vị tới các đoàn thể, cơ quan có trách nhiệm. Trân trọng, Vietlist.

-----------o0o-----------

Bà Diệu Hòa, san jose - June 15, 2011, 5:24 pm
Tôi cho UBBN tòan tiền mặt, mổi tháng thường là $30 trong suốt một năm. Riêng lần đầu tai thành phố ngày Chào Mừng Little Saigon thì tôi cho $50, cũng tiền mặt. Lần nào tôi cũng ghi giấy tên họ và khai là về hưu. Tôi và rất đông phụ nữ trong cộng đồng giúp UBBN bán hàng ngàn áo thun "Nối Vòng Tay Lớn" do Thomas Nguyen đưa cho chúng tôi bán suốt một năm trời trong các dịp tụ họp của cộng đồng. Áo bán $10 một cái, nghe nói giá vốn chỉ $2 hoặc $3. Tiền bán rất nhiều, lời nhiều lắm. Tôi có hỏi Thomas có xung tiền lời vào quỹ bãi nhiệm chưa, Thomas nói mình làm việc theo lối Mỹ, bán xong cuối bãi nhiệm, trừ hết chi phí sẽ đưa vào quỹ bãi nhiệm. Xin nhờ Vietlist xem trên thành phố có tiền của tôi đóng góp và tiền bán áo thun không?

-----------o0o-----------

Nguyen Dien Milpitas - June 16, 2011, 3:14 am
Thua cac anh chi vietlist,2 thung du moi thung la 12 cay toi đua cho ban to chuc ban gay quy,mo đau la LS Do van quang Minh $100 cho 1 cay va sau đo tuy đong bao ung ho co gia $50,$20 v..v..đong bao tra bang tien cash,toi co cho rieng UBBN tong cong vai ngan check va cash khong thay BN bao cao ten toi cho cash trong danh sach bao cao len thanh pho va tien ban du la đuoc bao nhieu ? Dien Ng

-----------o0o-----------

Lan Nguyen, san jose - June 17, 2011, 6:14 am
Tôi có đi dự Buổi tiệc ở Flourishing Garden trên đường Monterey, có vợ chồng cô Hanh Giao làm MC. Tôi nhớ hôm đó người cho tiền rất hậu hĩ, ông Đỗ Doãn Quế cho UBBN 5K, Ly Tống bán mũ bán sách cho 2K-3K, cô Kim Trang cho $500,... tiền bán rượu, bán dù, nói chung tiền ủng hộ rất dồi dào. Đồng hương đi đông ngồi chật nhà hàng, ngồi luôn bên ngoài khoảng hơn trăm người. Tổng cồng số người tham dự chắc chừng 500 người. Tiền bán vé và tiền ủng hộ đấu giá chắc phải gần 40K. Thế mà sau đó nghe mấy bà bạn phụ nữ trong BTC kể Hồ Vũ/Lưu Phương và mẹ vợ anh ta mang thùng tiền về nhà, viện cớ mệt đếm tiền không nỗi. Hơn 2 tuần sau Hồ Vũ mới thông báo cho một số người rằng thì là Buổi tiệc chỉ thu được 16K thôi. Thất thoát hơn 20K tiền đồng hương đóng góp?! Vợ chồng Hồ Vũ cần phải lên tiếng giải thích về chuyện này.

-----------o0o-----------

L. Lương, Milpitas - June 18, 2011, 4:36 am
Cứ trung bình mỗi người dân cho bãi nhiệm ít nhất $100 tiền mặt trong suốt một năm, bãi nhiệm có 5000 người ủng hộ, vậy là có thể có $5000 tiền mặt chứ chơi sao. Woh, bà Hương Trần nói họ thu được hơn $400 tiền mặt thật cũng chí lí!

-----------o0o-----------

Anh Cunningham. Thành phố San Jose - June 20, 2011, 12:49 am
Tôi là người từng tham gia ngay từ lúc đầu và tôi cũng là người ở khu vực 7. Ngày tự phát ở Flourishing tôi cũng nằm trong ban tổ chức, nhưng chỉ làm việc còn tiền thì nhóm Thomas Nguyễn nắm hết tất cả. Chúng tôi hoàn toàn không biết bất cứ báo cáo nào về tài chánh. Mãi cho đến ngày 16 tháng 5-2009 chúng tôi nhóm thiểu số có lên tiếng và cuối cùng giờ đây tôi cũng là nạn nhân hơn 2 năm mấy nay rồi! Mãi cho đến ngày 21 tháng vừa rồi ủng hộ tên Little Saigon có người đến tận nhà hăm doạ! Thomas Nguyễn và đồng bọn lấy danh nghĩa chủ tịch của UBBN không muốn cho City và Madison biết UBBN có bao nhiêu tiền, chính chúng tôi làm việc với UBBN ngay từ lúc đầu cũng hoàn toan không biết họ có bao nhiêu, chỉ biết làm theo công tác gây quỷ kiếm tiền của UBBN đa số toàn là tiền cash và những người lớn tuổi không muốn lấy receipt làm gì Tôi mổi tuần hai ngày cuối tuần cũng có mặt ở Thanh 39 Gift shop làm công tác gây quỷ cho UBBN, tôi cũng có ký tên những tờ giấy tiền gây quỷ cuối tuần và cũng muốn UBBN họ có địa chỉ của tôi xin hảy gửi những tờ giấy tôi ký tên ở Thanh 39 hoặc scan đưa lên diễn đàn dùm. Riêng cá nhân tôi có đưa cho Lê Lộc ngay tại GI Forum số tiền cash là $170.00 và đưa cho Hồ Vũ $40.00 tiền cash. Nói tóm lại toàn là tiền cash nhiều hơn là tiền check. Một ngày đầu tiên ở City Hall ngày 18 tây tháng 5-2008 chỉ có mấy tiếng thôi đã gây quỷ được gần 25 ngàn, ròng rả như thế cả năm trời Anh Cunningham

-----------o0o-----------

Huong Tran San Jose - June 22, 2011, 3:19 am
Toi coi trong vietlist,Recall Madision đua ra danh sach tai chanh BN Madision,nen toi co yeu cau cac anh em ben UBBN bo tuc them đe giup cho ro van đe, toi tung ky ten 2 ngay cuoi tuan o Thanh 39 gay quy cho UBBN. 1- Hien toi đang can giay chung nhan\"Receipt\" bao cao moi tuan 2 ngay (Thu bay va Chu Nhat)ma toi đa ky ten va trao cho Thomas Ng,Le Loc,Ho Vu va Luu Phuong bat đau tuan ngay 24,25 thang 5 cho toi ngay đua danh sach đu chu ky vao thanh pho ngay 6,7 thang 9 nam 2008.Roi sau đo lai tiep tuc gay quy tro lai ngay 3,4 thang 1 nam 2009 cho toi ngay bau cu 3-3-2009. 2- Nhung nguoi cho tien cash co ghi phieu ma khong co ten tren phan B4. 3- Va toi can cai \"Report\" cuoi cung cua UBBN 31-1-2011. Theo toi đuoc biet UBBN đa bao cao chot la ngay 9 thang 8 nam 2009,ong Đo van Trang co yeu cau so tien con thang du chia lam 3 phan a) đua cong đong phu tra tien thue van phong B) đua khu hoi tra tien thue van phong c) đua vao quy phap ly Brown Act. các anh em bai nhiem chuyen so tien thang du vao LĐCT.

-----------o0o-----------

Huong Tran, San Jose - June 25, 2011, 7:46 pm
Năm hết, Tết đến, cô Hương cũng đang lo tống cựu để tri tân thì cô bắt gặp thư của cháu Lê Lộc trong mail box của cô Hương mà cô Hương chưa có thời gian trả lời cho cháu. Sắp qua năm mới, cô Hương trả lời thắc mắc của cháu cho xong rồi hy vọng cháu Lê Lộc sẽ chấm dứt lải nhải một câu hòai như tụi Việt-cộng.

Cháu Lê Lộc thấy cô Hương già, lại học ít ở xứ Mỹ này, nên cháu hù dọa, làm phiền cô Hương hòai đúng không ?

Như vậy là cháu Lê Lộc bắt chước bài bản của ba cái thằng Việt cộng nằm vùng ở San Jose mà bị người ta chửi là đồ hèn, bất lương rồi !

Cháu còn trẻ, lại làm Thủ Quỹ của UBBN mà sao có mấy con số thôi, cháu cũng lầm lẫn hòai vậy ? Hèn gì mỗi lần cháu với Lưu Phương, vợ Hồ Vũ, vẽ bảng báo cáo tài chánh của UBBN cứ trật một đơn vị, one digit, hòai.

Thôi được để cô Hương làm phước nhắc lại cho cháu Lê Lộc nhớ:

Có tổng cộng là 4 lần họp báo cáo tài-chánh của UBBN chớ không phải là 3, như cháu Lê Lộc gỉa lả !

Cháu lựa đúng ngay cái bữa họp báo cáo tài chánh quan trọng nhất, kín đáo nhất, có con số tiền dư thấp nhất, báo cáo sai hở nhầt của UBBN mà cháu quên sao ?

1) UBBN báo cáo tái chánh lần thứ nhất: April-19-2009

Có hơn 20 thành viên của UBBN được mời tới họp tại nhà ông Nhân, gồm có các cháu Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương, Thomas Nguyễn, Daley Phước Trần, Sơn Bùi, Bảo Ánh, Đỗ Thủc, Christine Đỗ, cô Tố Loan, bà Minh-Đức (mẹ vợ Hồ Vũ, má của Lưu Phưong), ông Trần Hạnh, ông Lê Văn Ý, bà Cao Thị Tình, cô Xuân Mai, bà Diệu Hòa, cô Nancy Nhung Nguyễn, ông bà Phạm Hủũ Sỏn, ông Đặng Củòng, ông bà Tony & Mai (Huế), ông Cao Minh, cô Duyên, cô Hòang Dung, v.v.

Bữa đó cô Hương có được mời nhưng bận đi làm không đến dự được phiên họp báo cáo tài chánh của các cháu trong UBBN. Nhưng, cô Nhung vợ chú Qúy Nguyễn có đi dự, rồi khi đi họp về thì cô Nhung vội vàng phone cho cô và một số người không được mấy cháu mời tới dự, để cho biết.

Cô Nhung kể lại cho mọi người là bữa đó chính Lê Lộc mở lỏì trủòc, rồi chiếu slide show về chuyện chi và thu, thì cô Nhung thấy ghi số tiền thuê văn phòng, mỏí đòi hỏi UBBN phải in ra tất cả giấy tờ chi và thu cho mọi ngủòi đọc. Sau đó Lưu Phủỏng là Phó Thủ Quỹ của UBBN tuyên bố tài chánh còn lại vỏn vẹn $300 USD.

Khi chiếu slides, thấy có những món tiền chi trả bị lập đi lập lại, thì cô Nhung thắc mắc hỏi Lưu.Phủỏng, thì Lưu Phương(LP) trả lời ú ớ. Thấy không ổn thì chồng LP là Hồ.Vũ phải nhẩy ra đỡ giùm cho vợ. Bầu không khí trong buổi họp mỗi lúc mỗi thêm nặng nề, ngột ngạt.

Vì nhà cô Nhung ở xa, nên lúc đó cô Nhung phải về vì trễ và tối qúa rồi. Nhưng, Christine Đỗ đã ở lại tới phút chót và khi Christine Đỗ vừa bước vô xe đã phone cho cô Nhung và chửi mấy cháu UBBN là: “Mấy tụi này làm ăn không đạo đức !”

Christine Đỗ thuật lại rằng, sau khi cô Nhung rời phòng họp báo cáo tài chánh #1 tại nhà ông Nhân, thì thấy không ổn, nên chỉ trong vòng mấy phút mấy cháu trong UBBN sửa lại liền con số “cuối cùng” thành còn dư là $700 USD, không phải $300 USD, như cháu Lê Lộc và LP, Phó Thủ Quỹ của cháu, tuyên bố sai hở vài phút trước đó.

Mới từ $300 USD, thấy bà con không tin, vặn hỏi tụi cháu, thì mấy cháu mau mau nâng con số “cuối cùng” nhẩy vọt lên gấp đôi thành là $700 USD. Hay quá sức hay !

Thấy lộ liễu quá, sai hở quá và coi bộ có nhiều người bất mãn, bắt đầu nghi ngờ có sự khai gian về tài chánh của hai cháu Lưu Phương và Lê Lộc là hai nồng cốt của UBBN giữ hết tiền bạc và sổ sách chi tiêu, thì Thomas Nguyễn nhẩy ra tuyên bố liền:

“Xin mọi người trong buổi họp ngày hôm nay đừng leak phiên họp này ra ngoài.”

Đó là câu nói ăn tiền của Thoma nguyễn, ai cũng ghi nhớ mà có mình cháu Lê Lộc là đệ tử ruột của đạo diễn UBBN, Thomas Nguyễn, lại quên câu nói đó được sao ?

Cháu Lê Lộc phải rành cái vụ họp báo cáo tài chánh sai hở số #1 “không bình thường” của UBBN vào ngày April-19-2009 này chớ ?

Mấy cô chú đây già rồi mà còn chưa quên nổi phiên họp quái gở, sai hở này, lấy gì mà cháu Lê Lộc với đồng đội trẻ của cháu trong UBBN quên cho được ?

Cộng Đồng biết hết rồi, mấy cháu giỏi gỉa đò quên thôi, để tuân theo chỉ thị của đạo diễn gà cội Thomas Nguyễn: “… đừng leak phiên họp này ra ngoài.”. Đúng chưa cháu Lê Lộc ?

2) Họp kỳ thứ 2: Tối Thứ Năm May-07-2009

Sau bữa họp lần đầu của UBBN bị để lộ về sự khai gian, thì lần này đích thân ông Ngô Văn Tiệp gọi tới mời cô Hủỏng đi họp báo cáo tài chánh của UBBN vào tối Thứ Năm May-07-2009.

Các cháu trong UBBN hết thay đổi lẹ làng con số cuối cùng của bản báo cáo tài chánh #1 của UBBN, thì bây giờ qua tới mời đi họp báo cáo tài chánh mấy tụi cháu cũng thay đổi như chong chóng về ngày giờ của phiên họp, hai ba lần như sau:

Trước hết, sáng ngày Thứ Tư, May-06-2009 Hồ Vũ mới gởi thư mời qua e-mail ra cho mọi người mà phiên họp thì đã là Tối bữa sau, Thứ Năm, May-07-2009.

Chính vì mấy tụi cháu trong UBBN gởi thư mời họp ra trễ như vầy, cho nên một số cô chú, trong đó có cô và cô Nhung, đã không có đủ thới gian để thay đổi lịch sinh họat trong ngày của mình để có thể tới tham dự với mấy tụi cháu.

Đồng thời, mấy tụi cháu còn cho biết là UBBN sẽ có thêm một phiên họp khoán đại với báo chí vào Tối thứ Sáu, May-08-2009, bởi vậy một số các cô chú trong Cộng Đồng đã quyết định đi dự tối Thứ Sáu, May-08-2009, cho đông đủ bà con.

Nào ngờ mấy tụi cháu lại chơi ác mấy cô chú, mấy tụi cháu cho rời phiên họp khoán đại với báo chí (Tối thứ Sáu, May-08-2009, như đã thông báo) qua tới tuần sau, CHIỀU Thứ Bày, May-16-2009.

Chưa hết, kế tiếp các cháu lại cho Hồ Vũ gởi thư mời họp khoán đại rời lên TRƯA Thứ Bảy, May-16-2009, lúc 1:00 p.m.

Gần tới bữa họp khóan đại thì các cháu trong UBBN lại chơi ác mấy cô chú, một lần nữa:

Mấy tụi cháu cho rời phiên họp khóan đại, thêm một lấn nữa, lên SÁNG Thứ Bảy, lúc 11:00 a.m. - thay vì trước đó là CHIỀU, rồi rời lên TRƯA 1:00p.m., cuối cùng là SÁNG 11:00 a.m.

Ác một cái là lần chót thay đổi giờ giấc thì Hồ Vũ không gởi e-mail ra đính chính như tụi cháu làm hai lần trước, mà lần nấy mấy tụi cháu đổi chiến thuật, cho đăng báo, khiến cho một số cô chú trong Cộng-Đồng không được biết về sự thay đổi giờ giấc vào lúc chót của UBBN với báo chí về việc báo cáo tài chánh, nên họ đã ghé tới ‘hụt”, vào lúc 1:00 p.m. như đã được mời, thì phiên họp đã gần tàn. Cho nên họ cảm thấy đã bị UBBN cướp đi quyền thắc mắc !

Cô đính kèm dưới đây e-mail cô Nhung gởi ra cho ông Chủ tịch CĐ Nguyễn Ngọc Tiên và các cơ quan bào chí truyền thông, truyền hình khi nhận đựợc thư mời của Hồ Vũ.

Date: Wed, 6 May 2009 17:33:37 -0400
Subject: Re: MOI THAM DU PHIEN HOP BAO CAO TAI CHANH
To: nguyenngoctien_6@yahoo.com; patrickphule@gmail.com; pathle8@yahoo.com

CC: dovanlaw@sbcglobal.net; christinehdo@gmail.com; vietnamamradio@yahoo.com; vnamradio@yahoo.com; vnnb@vietnamdaily.com; nghelu50@yahoo.com; tuanbaothangbom@sbcglobal.net; longle21@yahoo.com; luong-phan@sbcglobal.net; thienson@hotmail.com; h_nguyen1935@sbcglobal.net; hg_hdr@hotmail.com; sarahdo1999@gmail.com; petercaohien@hotmail.com; quedoando@gmail.com; huongtran50@hotmail.com; anhcunningham@comcast.net; dang_connie@yahoo.com; dzinesj@yahoo.com; trung72A@yahoo.com

Dear Anh Tien:

Co the ngay mai em khong du buoi hop bao cua UBBN duoc, thu sau em se tham du cung voi nhung nha bao va tat ca Cong Dong.

Em de nghi Le Loc va Luu Phuong nen in san sang nhung Bao Cao ro ret CHI & THU ma RECALL REPORT TO CITY phat ra cho moi nguoi cam tren tay de tien viec theo doi khi Le Loc & Luu Phuong trinh bay, va cung de moi nguoi co duoc Co Hoi dat questions nhu vay de dang hon. Va hon the nua moi nguoi co duoc CHANCE ve nha STUDY ky luong. Em nghi den gio phut nay UBBN nen Thang Than tung Con So voi Dong Bao trong Cong Dong minh, vi day la su dong gop Tien Bac, Thi Gio, Cong Suc va nhat la NIEM TIN chu khong chi rieng nhung nguoi trong Bai Nhiem Cu.

Em nhan duoc message cua LS Tiep moi em ngay mai di du cung nhung nguoi trong Bai Nhiem Cu, em nghi nhu vay phi thi gio cho moi nguoi.

Em download tu City ra thi thay Tong Cong 1008 nguoi DONORS trong phan CONTRIBUTIONS bang Checks ma UBBN reported to City & khoang hon 30 pages EXPENDITURE REPORTS to City. Con phan Report CASH thi em chua co thi gio vi qua busy cho buoi tiec Gay Quy Brown Act.
Best,

Nhung

Cũng trên báo chí - Viet-Nam Nhật Báo - mấy cháu trong UBBN đã chính thức công bố con số CUỐI CÙNG thặng dư (từ phiên họp kín May-06-2009, là $300 rồi sửa lại thành là $700 USD) bây giớ đã TĂNG lên tới $8,651.88

3) Họp kỳ thứ 3: May-16-2009, lúc 11:00 a.m.

UBBN thay đổi con số Cuối Cùng một lần nữa là $8,651.88—KHONG phải là $300 hay là $700 như UBBN đã khai báo lộn hai lần trườc.

Vào ngày May-16-2009, lúc 11:00 a.m. có mặt tất cả báo chí truyền thanh, UBBN công bố con số còn dư chính xác bây giờ là $8,651.88 thay vì là $700 USD.

Bây giờ UBBN khai con số “cuối cùng” TĂNG lên tới hơn 10 lần.

Khi cô Nhung, Cố Ts Phú, cô Hủỏng cùng với vài ngủời khác trong CĐ cùng đứng lên gạn hỏi vế sự khai gian của mấy tụi cháu trong UBBN thì vợ chồng Hồ Vũ & Lưu Phưong bị cứng họng, không trả lời được. Thấy xấu hổ quá, cháu Lê Lộc với Thomas Nguyễn của UBBN mới phải nhẩy vô giúp, rối các cháu hăm dọa: “Nếu các cô chú không tin, thì tụi cháu xin từ chức !”

Ý ẹ ơi, mấy tụi cháu mắc cái chứng gì mà cứ hù dọa bà con hoài vậy ?

Cho tới bây giờ cô Hương và CĐ có thấy đứa nào từ chức đâu nè ?

Lên chức thì có chứ từ cái khỉ mốc khô gì ?

Làm sao ôm tiềp thùng tiền đây chớ ?

Cô Hương còn giữ video cô Nhung vơi chú Qúy thuê người quay film bữa họp tài chánh đó từ đầu tới cuối.

Nếu cháu Lê Lộc muốn cô Hương chưng bằng chứng, thì cháu lên tiếng yêu cầu thì cô Hương sẽ cho tung lên các mạng liền.

4) Họp kỳ thứ 4: Aug-09-2009

UBBN thay đổi con số Cuối Cùng một lần nữa là $13,263.91—KHÔNG phải là $8,651.88 như UBBN đã khai báo lộn lấn trước.

Không phải là còn dư $8,651.88 USD, không phải là $700 USD, mà cũng không phải là $300 USD, mà là $13,263.91.

Mấy tụi cháu a-dua khai lộn tiền lời của UBBN tới 4 lần lận !!!

Trí thức trẻ, tốt nghiệp đại học ở Mỹ về ngành Kế Tóan, Nha sĩ, Dược sĩ mà sao có hai cột, tóan cộng với tóan trừ, cũng cộng trừ không đúng nổi, cứ trật tới, trật lui, mỗi lần UBBN sửa sai thì báo cáo đã sai thêm một đơn vị…. one digit !

Ý ẹ ơi… như vầy thì Khai thuế làm sao đúng hả cháu Lê Lộc, Accountant?

Bẻ răng bệnh nhân làm sao trúng hả cháu Hồ Vũ, Dentist ?

Pha thuốc làm sao chính xác hả cháu Lưu Phương, Pharmacist ?

Lạy Chúa tôi, nhất qúa tam !

Mỗi lần UBBN của mấy tụi cháu họp báo cáo tài chánh thì mấy tụi cháu lại vẽ ra một con số cuối cùng mới !

Một sự bất tin, vạn sự bất tín !

Đúng chưa cháu Lê Lộc ?

Còn tiền quyên góp cho quỹ Brown Act, như cô Hương đã giải thích nhiều lần trên diễn đàn và qua phần trả lời thư cho mấy cái e-mail trước của cháu Lê Lộc, thì cô Hương đã trình bày rất chi tiết là cố Ts Lê Hữu Phú là Thủ qũy của Brown Act và cố Ts Phú có nhận cô Nhung nguyễn, vợ chú Qúy, vô làm phụ tá lo sổ sách cho cố Ts Phú vế việc Brown Act. Ai trong CĐ cũng rõ hết mà.

Như vậy, nếu cháu Lê Lộc vẫn có thắc mắc về tiền chi thu của Brown Act thì cháu biết cháu sẽ phải hỏi ai rồi chứ ? Cô Nhung giữ sổ sách của Brown Act ? Chú Tiên, chủ tịch CĐ hay Ls Minh của Brown Act ?

Điều này con nít học tiểu học cũng hiểu, mà sao cháu Lê Lộc đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại-học ở Mỹ với văn bằng Accounting mà cháu lú hòai, là làm sao vậy ?

Chẳng lẽ đầu óc cháu Lê Lộc có vấn-đề thật sao ?

Hay là trong cộng đồng nói cháu Lê Lộc bị Việt cộng nhồi sọ là đúng ?

Trong Cộng đồng người ta đồn rằng cháu Lê Lộc càng ngày càng giống mấy thằng Việt cộng, mất dạy lắm, cỡ như Madison Nguyễn vậy.

Khi tụi Việt cộng bị bí, thì tụi nó được dạy cứ có một chuyện lôi ra nói đi, nói lại hòai, để khỏa lấp cái bí của chúng nó.

Giống như cháu Lê Lộc cứ viết thư hỏi cô Hương chuyện tài chánh của Brown Act hòai không mệt. Cô Hương đã biểu cháu Lê Lộc nhiều lần là cháu phải ra hỏi cô Nhung vì cô Nhung được Ts Phú nhận cho vô lo sổ sách cho Brown Act. Cô Nhung cũng chính là người đã khai báo tiền chi thu của Brown Act trên đài phát thanh và cố Ts Lê Hữu Phú đã cho đăng chi tiết danh sách chi thu của Brown Act đầy đủ trên các tờ báo trong vùng !

Điểm khác biệt về cách báo cáo tài chánh của mấy cháu trong UBBN với cách báo cáo tài chánh của cô Nhung và Ts Phú trong Brown Act rất rõ ràng:

--Báo cáo tài chánh của UBBN chỉ nêu lên con số cuối cùng trên báo chí, mà con số bị sai hở hòai, trật lấc hòai, sửa lại hòai.

-- Trong khi đó, báo cáo tài chánh của Brown Act được Cố Ts Phú cho đọc trên đài phát thanh rất minh bạch, rồi Cố Ts Phú còn cho đăng trên báo rất chi tiết những người cho tiền hoặc nếu là ẩn danh thì đăng tên nhà bank và số # của tấm chi phiếu, vì vậy ai cho tiền cũng có thể nhìn thấy rõ ràng phần đong góp của mình và tổng số tiền thu được mỗi lần không sai sót vào đâu được.

Còn nếu là tiền mặt thu được trong buổi tiệc gây qũy cho Brown Act thì trước khi bế mạc, các thùng tiền đều được đổ lên mặt bàn để đếm trước sự giám sát của bá quan văn võ và các ông bên BĐDCĐ Bắc Cali. Sau đó BTC tuyên bố ngay tại chỗ con số thu được trong bữa tiệc luôn.

Brown Act làm việc minh bạch thành ra không ai chê trách được !

Ngòai ra, Brown Act cũng khai báo lệ phí tòa án trên báo chí rất minh bạch, sổ sách rất rõ ráng.

--Trong khi đó, UBBN thu được tiền mặt từ buổi Tiệc Tự Phát, thì hai má con của vợ Hồ Vũ ôm luôn về nhà đếm… Qua tới tối bữa sau cũng chưa đếm xong… bởi vậy nhiều cô chú nghe được tụi cháu chửi lộn nhau trong văn phòng, rồi má vợ Hồ Vũ mới kể cho mọi người nghe là vợ chồng Hồ Vũ đòi từ chức…

Mà sao cô Hương thấy cháu Nha sĩ Hồ Vũ nó cứ có vậy làm hoài, nó đòi từ chức hòai, mà 3 má con nó vẫn ôm UBBN qua tới luôn LĐCT, không dứt nổi ? Trơ, lỳ hết cỡ ! Cháu Lê Lộc đồng ý với cô Hương chớ ?

Cô Hương nói cháu Lê Lộc đừng buồn nha, cô Hương thấy 3 Má con tụi nó không học Accounting như cháu Lê Lộc mà coi bộ khôn hơn cháu Lê Lộc nhiều đó nha ! 3 Má con tụi nó nắm tiền của đống bào đóng góp khôn quá, qua mặt cháu Lê Lộc với đạo diễn Thomas Nguyễn luôn nha !

--Cách khai báo của UBBN là để dồn lại hai, ba năm mới khai báo tiến thu và tiền chi... nhập nhằng tới, nhập nhằng lui, con số chi cứ bị lập đi, lập lại cả chục lấn, khó ai hiểu nổi… rối sai hở con số lung tung… thấy mà phát mệt…

--Trong khi đó, bên Brown Act thâu được tới đâu thì cố Ts Phú cho khai báo tới đó, nên không một ai trong CĐ có thể có nổi một thắc mắc hoặc một nghi vấn gì cho quỹ Brown Act !

Cháu Lê Lộc à, người Quồc gia, Việt-nam tỵ nạn cộng sản, làm việc có đạo đức lắm cháu Lê Lộc, không giống mấy thằng ăn cướp gỉa ăn mày của cái đám Việt cộng chuyên môn cướp của rồi bán luôn dân, bán luôn nước đâu cháu Lê Lộc à. Lằn răn rõ ràng lắm cháu Lê Lộc !

Cô Hương nghĩ cháu Lê Lộc gỉa đò ngốc để ghẹo cô Hương thôi. Chớ cháu Lê Lộc đâu có ngu đần mà léng phéng tới hỏi cô Nhung về sổ sách chi thu của Brown Act ? Cháu Lê Lộc biết rõ sẽ bị cô Nhung quay như dế, đúng không ?

Thậm chí nếu còn cố Ts Phú, mà cháu cứ gỉa ngu thế này thì cháu cũng sẽ bị cố Ts Phú cho một bài học nhớ tới già !

Mấy cháu trong UBBN ỷ có bằng cấp ở Đại học Mỹ rồi mang ra hù dọa cô Hương, song lại gỉa đò ngu để lừa cô Hương nữa phải không ?

Cô Hương đã từng là nạn nhân bị Thomas Nguyễn khủng bố tinh thần, gủĩ vô e-mail cô Hương hai lá thư hăm dọa:

1) Nhũng ngủòi làm ô nhục UBBN cần phải băm vằm ra làm trăm mảnh !—Thomas Nguyễn

2) Forward những tấm hình cán bộ Viet-cộng hăm dọa nữ công nhận:

Một là mầy chết, hai là tao chết. Tao sẽ tìm đến tận nỏi, băm ra tủng mảnh !--Cán-bộ Việt-cộng

Giọng văn Thomas Nguyễn giống y trang giọng văn của tên cán-bộ Việt-cộng khát máu, hăm dọa người ngay, cháu Lê Lộc đồng ý với cô Hương chứ ?

Xứ tự do, ai thắc mắc có quyền hỏi, như cháu Lê Lộc đang hỏi cô Hương vậy đó ! Có điều cô Hương chỉ hỏi một lần thôi chớ không tụng một câu hòai như cháu Lê Lộc. Vậy mà đạo diễn khát máu Thomas Nguyễn đã hăm dọa băm cô ra trăm mảnh. Sao chưa thấy đạo diễn khát máu Thomas Nguyễn lên net đòi lôi cháu Lê Lộc băm ra trăm mảnh về cái tội đặt câu hỏi tiền chi thu ?

Nếu chuyến này cô cháu mình có mạnh hệ gì thì đã có FBI và cảnh sát địa phương rõ ai là thủ phạm và tất cả mọi người trên diễn đàn sẽ làm nhân chứng cho cô Hương và cháu Lê Lộc !

Chưa hết, còn có nhủng e-mails của các âm binh mượn hồn gủĩ vào e-mails các cô với nhũng lỏì văn vô cùng dỏ bẩn. tục tằn để làm nhục mấy cô hoặc là dựng chuyện một cách thật là ấu trĩ, như đòn phép của bọn Việt-cộng.

Cô Hương không bị kẹt lại ở Việt-nam sau năm 1975 như cháu Lê Lộc, nên cô Hương không rành mấy cái mánh khóe lưu manh của mấy đứa Việt cộng mất dạy. Cô Hương chỉ nghe ngòai cộng đồng người ta chửi cháu Lê Lộc như vậy đó !

Thôi thì lần này là lần chót cô Hương nhắc lại cho cháu Lê Lộc nhớ. Nếu cháu vẫn tiếp tục “chậm tiêu” thì cô Hương đành phải để cho con của cháu Lê Lộc dạy lại cháu vậy.

Con hơn cha là nhà có phúc đó cháu Lê Lộc !

Cháu ráng bớt lú đi để cháu đừng mắc cái chứng hỏi một chuyện hòai như mấy thằng ăn mày Việt-cộng, để cháu Lê Lộc còn lo được cho vợ con cháu đàng hòang nữa chớ ?

Cô Hương thấy cháu Lê Lộc lú lẫn như vầy, cô Hương thấy tội nghiệp cho vợ con của cháu quá chừng !

Tết Ta đang vế, Cô Hương cầu chúc cho cháu Lê Lộc một năm mới thật nhiều điều may mắn, lấy lại được trí nhớ, thân tâm an lạc, và được vợ con kính nể, yêu thưong cháu mà sống có trên, có dưới, hòa thuận với nhau !

Cô Hương

-----------o0o-----------

Hồng Nguyễn - San Jose. - July 1, 2011, 1:57 am
Nhiều người đã khuyên Ủy Ban Bãi Nhiệm (UBBN) phải vận động trong cộng đồng Hoa Kỳ, phải viết bài trên báo Mỹ mới mong thắng được Madison, nhưng họ không nghe. Họ còn than thở rằng không có tiền, dù rằng họ đã thu hàng mấy trăm ngàn của người dân. Ngày 22 tháng 2 năm 2009, một số anh chị có lòng đứng ra tổ chức 1 bữa tiệc gây quỹ tự phát tại nhà hàng Flourishing Garden cho họ có tiền đăng báo. Số vé bán được khoãng 500 vé với giá 35$/vé. Phần lớn thực khách tự động trả 50$ hoặc hơn cho UBBN có tiền làm việc chung. Với sự đóng góp nhiệt tình như vậy, các anh chị trong BTC ước lượng mổi vé lời khoãng 25-30$. Như vậy chỉ riêng tiền bán vé có thể lời 12-15 ngàn đồng. Trong bữa tiệc, nhiều người tự động móc túi đóng góp tiền mặt. Có người cho 5,000$, có người cho 2,000$, có người cho 500$ có người cho 50$. Số tiền mặt cho tại chổ được nhẫm tính là 16,000$(16 ngàn). Ngoài ra còn có bán đấu giá rượu, bán nón, bán dù... gây quỹ. Phần nào cũng được đồng huơng ủng hộ nồng nhiệt. Tiệc tàn BTC đề nghị đếm tiền tại chổ, thì bà Minh Đức cùng con gái là Lưu Phương viện lý do là mệt, ôm thùng tiền về nhà. Lưu Phương là vợ của Hồ Vũ, một trong thành phần nồng cốt của UBBN. Việc làm nầy gây khó chịu cho các anh chị trong BTC vì rất mù mờ, nếu không muốn nói là có ý gian. Theo nguyên tắc kế toán, tiền đóng góp của đồng huơng phải được đếm liền tại chổ , trước mặt đông người. Thủ quỹ không đếm tiền, chỉ ghi chép và nhận tiền mà thôi. Một người tự trọng bình thuờng phải làm như vậy mới cho thấy được lòng trong sạch và tránh được lời dị nghị . Đằng nầy họ ôm thùng tiền về nhà, mẹ con đếm với nhau. Gần hai tuần sau mới công bố kết quả tổng thu được chỉ có 16 ngàn đồng !!! Hởi ơi, tiền mặt ngày hôm đó đã là 16 ngàn đồng. Còn tiền lời bán vé, tiền bán đấu giá rượu, nón, dù, tranh... BTC ước lượng tiền lời phải lên tới 35-40 ngàn đồng. Mà bây giờ đây chỉ công bố tiền lời có 16 ngàn sau nhiều ngày im lặng. Chỉ 1 bữa tiệc đơn giản như vậy, mà họ ăn gian đến 20-30 ngàn ngay trước mặt đồng huơng. Đó chỉ là một event nho nhỏ trong suốt 2 năm đóng góp. Vì thế các chị theo sát, giữ thùng tiền cho UBBN, mổi tuần ký giao tiền 2 lần, nay bỏ ra và quay lại tố cáo UBBN gian lận tiền bạc của người dân. Chị Huơng Trần muốn coi lại hết những cái biên nhận mà chị đã ký giao tiền trong nhiều tháng, nhưng UBBN im lặng không cho coi. Ai chỉ trích UBBN gian lận họ im lặng, chỉ cho bọn âm binh đánh phá giống như VC cho du đãng đánh những người dám chống lại họ bên VN. Tổng số tiền họ báo lên city là 215 ngàn. Những người gần gũi trong việc thu tiền cho biết tiền thu không dưới 500 ngàn đồng. Đồng huơng ai có chứng cớ bị lấy tiền mà không có tên xin lên tiếng để cùng nhau làm sạch cộng đồng, mang họ ra trước pháp luật.

----------o0o-----------

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi sẽ xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân. Nếu quý vị muốn nhờ Vietlist kiếm tên dùm, xin cho các chi tiết sau đây:
- Tên họ ghi lúc cho
- Số tiền, cash hay check
- Ngày hay tháng, năm lúc quý vị cho tiền.
Trân trọng.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( November9 )

  

Về Trang Gốc Vietlist
All contents © 2009. vietlist.us. All rights reserved

Visistors: 2830