Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Cờ Vàng trong Ngày Tây Tạng Vùng Dậy ở Hoà Lan!!!

source: http://1world1dreamfreetibet.blogspot.com/2010/03/blog-post.html

Trong Ngày Tây Tạng Vùng Dậy (Tibet Uprising Day) được tổ chức ở thành phố Den Haag (The Hague, Holland) ngày 10/3/2010, đồng hương chúng ta cũng đã tham dự để biểu tỏ tình đoàn kết giữa các dân tộc nạn nhân của chế độ Cộng Sản.

Đồng hương đã trương cao ngọn Cờ Vàng thân yêu trong cuộc biểu tình này. Xin xem các tấm hình phía duoi.

THÀNH VIÊN NHÓM VINH DANH CỜ VÀNG (Hoà Lan) VÀ VIỆT VÕ ĐẠO VOVINAM Hoà Lan THAM DỰ BIỂU TÌNH cùng chung với người Tây Tạng, thứ Tư 10.03.2010, Den Haag, Holland.

United we stand for TIBET: 51st Tibetan Uprising Day 10-03-2010 in Den Haag, Holland

taytang

taytang

taytang

taytang

taytang

taytang

taytang

Người Việt Nam thân yêu phải biết tìm cách tiêu diệt Cộng sản và ra tay chống giặc ngoại xâm . Đừng để mất nước như Tây tạng thì quá trễ !!!!!

 

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us