tittle


top


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------


Xin ký Thỉnh nguyện thư y/c Tổng thống Obama tẩy chay Hồ Cẩm Đào

-----------

http://www.thepetitionsite.com/280/--if-gte-mso-9xml-wworddocument-wviewnormalwview-wzoom0wzoom-wpunctuationkerning/

January 14, 2011

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500

Dear Mr. President,

We are writing to ask you to halt or postpone the welcoming ceremony and the state dinner for the People's Republic of China ("PRC") president Hu Jintao on January 19, 2011 during his visit to the United States.

January 19 is the anniversary of the Chinese invasion of the Paracel Islands which had belonged to the Republic of Vietnam, an ally of the United States then. After the fall of Saigon, China established control over the Paracel Islands.

We believe that welcoming the Chinese leader on the day that the Vietnamese people commemorate the deaths of our fallen soldiers is an insult to the Vietnam and the Vietnamese community worldwide.

The Eastern Sea (South China Sea) issues arose due to the Chinese over ambitious claims of the entire waterway and its islands and their goal for total domination of the Eastern Sea.

In July 2010, while in Hanoi, Secretary of State Hillary Clinton had urged the creation of a binding code of conduct for countries with claims on the disputed islands in the Eastern Sea, including China, and the creation of an institutional process for resolving those claims. "The United States has a national interest in freedom of navigation, open access to Asia's maritime commons and respect for international law in the South China Sea." Mrs. Clinton said. With this statement, Mrs. Clinton has clearly articulated the United States' position.

Therefore, we believe that the United States, by receiving the PRC head of state on the anniversary of China's invasion of the Paracel Islands, will send a wrong message to China and other Asian Countries.

We believe that the relationship between the United States and Vietnam could deteriorate if the state dinner is held for Mr. Hu Jintao on January 19, 2011. We also believe that the Vietnamese people will be very disappointed if the dinner is held on the anniversary of the Chinese invasion. It may be misrepresented as yet another instance of the United States abandoning its commitment to Vietnam and the Southeast Asian region.

Please also do not forget that on January 19, 1974, Chinese forces had captured an American, Captain Gerald Emil Kosh, during the battle for the Paracel Islands.

Mr. President, for the aforementioned reasons, we respectfully request that you consider the postponing the visit of the PRC president to the White House and deferring the state dinner for Mr. Hu to another date.

Respectfully,

++++++++++++++++++++++++++

January 14, 2011

President Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20500

Dear Mr. President,

We are writing to ask you to halt or postpone the welcoming ceremony and the state dinner for the People's Republic of China ("PRC") president Hu Jintao on January 19, 2011 during his visit to the United States.

January 19 is the anniversary of the Chinese invasion of the Paracel Islands which had belonged to the Republic of Vietnam, an ally of the United States then. After the fall of Saigon, China established control over the Paracel Islands.

We believe that welcoming the Chinese leader on the day that the Vietnamese people commemorate the deaths of our fallen soldiers is an insult to the Vietnam and the Vietnamese community worldwide.

The Eastern Sea (South China Sea) issues arose due to the Chinese over ambitious claims of the entire waterway and its islands and their goal for total domination of the Eastern Sea.

In July 2010, while in Hanoi, Secretary ... more

http://www.thepetitionsite.com/280/--if-gte-mso-9xml-wworddocument-wviewnormalwview-wzoom0wzoom-wpunctuationkerning/

----o0o----


HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom