tittle


top


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

HoChiMinh


United Nations for a Free Tibet
P.O. Box 10044, Oakland, CA 94610
Tel: (202) 3221 7888 USA
E-mail: unfft@gmx.com
http://unitednations4freetibet.com/

Protests to be organized during Hu Jintao visit to the U.S.

Oakland, January 13th, 2011- President Hu Jintao will pay a state visit to the United States from January 18 to 21, 2011. Along with Regional Tibetan Youth Congress NY & NJ, CATA, ICT, Initiatives for China, and many other rights groups, United Nations for a Free Tibet calls on people to join protest rallies in Washington D.C and Chicago against Chinese President Hu Jintao and to highlight the Tibet issue when he meets President Obama.

Those rallies shall be very important since it might be the last visit of president Hu to US as a leader of the CCP. We have to make sure he hears us loud and clear: FREE TIBET! And let's join together to tell the world that trade, money, and politics should come after Human Rights, Freedom of Language, Equality for all People, in China as well, and a Free Tibet.

We kindly invite you to participate in the demonstration to show your support, calling on to raise the awareness of freedom, democracy and human rights during the visit.

tibet

Together we insist on:

U.S government should abide by freedom, democracy, human rights and other universal values in handling exchanges with China, especially for the protection of human rights and personal freedom.

The immediate and unconditional release of Tibetan political prisoner Jigme Gyatso [Pinyin: Jinmei Jiacuo, Chinese: 晋美加措], who was tortured after speaking to the former UN Special Rapporteur, Dr Manfred Nowak in 2005 and is believed to be gravely ill in Chushur (Chinese: Qushui) prison near Lhasa.

The immediate and unconditional release of the 2010 Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, a Chinese human rights activist who called for democratic reforms and the end of communist one-party rule in China; he was sentenced to 11 years imprisonment; Liu Xiaobo won the Nobel Peace Prize for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.

United Nations for a Free Tibet (UNFFT) works in solidarity with the Tibetan people in their struggle for freedom and independence. We are a nonprofit organization based in California, with board members worldwide. Our role is to umbrella all Tibet support groups and individual Tibet supporters, then combine our knowledge thereby using our strength in numbers to work towards a common goal: one powerful voice to speak up for Tibetans.

UNFFT in World News:

http://www.thetibetpost.com/en/news/international/1372-free-tibet-protests-to-be-held-during-hus-visit-to-us

tibet

Free Tibet Protests to be Held During Hu's Visit to U.S.

Friday, 14 January 2011 09:48 YC. Dhardhowa, The Tibet Post International

Dharamshala: - Chinese President Hu Jintao will pay a state visit to the United States from January 18 to 21, 2011. Along with Regional Tibetan Youth Congress NY & NJ, CATA, ICT, Initiatives for China, and many other rights groups, United Nations for a Free Tibet calls on people to join protest rallies in Washington D.C and Chicago against Chinese President Hu Jintao and to highlight the Tibet issue when he meets President Obama.

Those rallies shall be very important since it might be the last visit of president Hu to US as a leader of the CCP. We have to make sure he hears us loud and clear: FREE TIBET! And let's join together to tell the world that trade, money, and politics should come after Human Rights, Freedom of Language, Equality for all People, in China as well, and a Free Tibet.

We kindly invite you to participate in the demonstration to show your support, calling on to raise the awareness of freedom, democracy and human rights during the visit.

Together we insist on:

U.S government should abide by freedom, democracy, human rights and other universal values in handling exchanges with China, especially for the protection of human rights and personal freedom.

The immediate and unconditional release of Tibetan political prisoner Jigme Gyatso [Pinyin: Jinmei Jiacuo, Chinese: [晋美加措] who was tortured after speaking to the former UN Special Rapporteur, Dr Manfred Nowak in 2005 and is believed to be gravely ill in Chushur (Chinese: Qushui) prison near Lhasa.

The immediate and unconditional release of the 2010 Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo, a Chinese human rights activist who called for democratic reforms and the end of communist one-party rule in China; he was sentenced to 11 years imprisonment; Liu Xiaobo won the Nobel Peace Prize for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China.

http://www.thetibetpost.com/zh/news/international/1372-free-tibet-protests-to-be-held-during-hus-visit-to-us

自由西藏團體抗議胡錦濤訪美

周五, 2011年 01月 14日 09:48 YC. Dhardhowa, The Tibet Post International

『國 際西藏郵報2011年1月14日達蘭薩拉報導』美國奧克蘭(Oakland)1月13日訊 – 中共國家主席胡錦濤將於2011年1月18日至21日,赴美進行國務訪問。隨著藏青會紐約及新澤西州分會(Regional Tibetan Youth Congress NY & NJ)、美國首都地區西藏協會(CATA- The Capital Area Tibetan Association in US)、國際援藏運動(ICT)、公民力量(Initiatives for China),以及許多其他人權團體也將伴隨著胡的訪美進行抗議活動;聯合國支持西藏自由組織(United Nations for a Free Tibet)呼籲民眾加入在華盛頓特區和芝加哥的示威活動,抗議中國國家主席胡錦濤訪美,並要求歐巴馬總統與之會晤時提出西藏問題。

援藏團體的抗議活動儼然比過往的行動更為重要,這可能是胡錦濤在中國共產黨國家主席任內最後一次訪問美國。我們必須確定胡聽到我們響亮明確的呼喊:西藏自由!讓我們攜手合作告訴世人,貿易、資金和政治應跟隨在中國和自由西藏的人權、語言自由、平等之後。

我們誠懇地邀請您撥冗參加遊行,表達您對於在胡訪美期間,提高自由、民主和人權認知的支持。

我們共同的堅持:
在處理與中國的關係時,美國政府應遵守自由、民主、人權和普世價值觀,特別是針對保護人權和個人自由的部份。

立即無條件釋放西藏政治犯晉美加措,於2005年與前聯合國特別報告員曼弗雷德‧諾瓦克(Manfred Nowak)博士談話後遭受中共酷刑伺候,疑似在拉薩附近的曲水監獄關押且身染重病。

立即無條件釋放2010年諾貝爾和平獎得主劉曉波,因呼籲民主改革,結束中國共產黨一黨專政的異議人士,被判處11年有期徒刑;劉曉波以他長期以和平和非暴力爭取中國基本人權榮獲諾貝爾和平獎。

國際西藏郵報駐台北記者黃凱莉中文 編譯> United Nations for a Free Tibet
> (202) 321 7888 USA
>
> http://unitednations4freetibet.com
> http://twitter.com/unfft
> http://facebook.com/unfft
> *********************
> http://www.youtube.com/watch?v=eD_MsFr2ztM

----o0o----


HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom