tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------Vietlist nhận được email về Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam dưới đây. Vì chưa thể kiểm chứng được, chúng tôi xin đăng tải một cách dè dặt.

+++++++++++++++

KÍNH THƯA CÁC NT VÀ CÁC BẠN.

TRONG CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỘC TÀI CỘNG SẢN- CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI CHỦ TRƯƠNG HỔ TRỢ QUỐC NÔI NỔI DẬY - HOẶC NUÔI CHÍ CHỐNG TRUNG CỘNG VÀ VIÊT CỘNG- VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY CHƯA CHẮC THỰC - NHƯNG DÙ SAO CŨNG MỠ MỘT HƯỚNG NHỎ CHO NIỀN NAM VIỆT NAM. tka23

Mặt trận Giải phóng Miền Nam đang phục hoạt thực chăng???

Tuesday, 22 September 2009
CHÚNG TÔI CÓ NHẬN ĐƯỢC MỘT BẢN TUYÊN NGÔN CỦA MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM. NỘI DUNGCÓ NHIỀU ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý, VÀ ĐÁNG CHÚ Ý HƠN VỀ THỜI ĐIỂM XUẤT HIỆN CỦA BẢN TUYÊN NGÔN, LÚC MÀ CUỘC TRANH CHẤP CỦA HAI PHE THÂN TRUNG CỘNG VÀ KHÔNG THÂN TRUNG CỘNG ĐANG CÔNG KHAI HOẶC ÂM THẦM BỘT PHÁT Ở TRONG ĐẢNG CỘNG SẢN VN.

XUẤT XỨ CỦA BẢN VĂN DÙ CHO THẾ NÀO, ĐỀU CÓ CHUNG MỘT HIỆU NĂNG LÀ LÀM THỨC TỈNH MỘT LỰC LUỢNG CÓ RẤT NHIỀU CÔNG LAO VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN VN, NHUNG ĐÃ BỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VN TRẮNG TRỢN VÀ TÀN BẠO PHẢN BỘI. SỰ CĂM HỜN CỦA CÁC THÀNH PHẦN THUỘC MẶT TRẬN, CÙNG HẬU DUỆ CỦA HỌ PHẢI NÓI LÀ SÂU ĐẬM.

NẾU HỌ ĐƯỢC TỔ CHỨC THÀNH MỘT ĐỐI LỰC, LẤY CHỦ LỰC LÀ CÁC THÀNH PHẦN CÙNG HẬU DUỆ CỦA MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THÌ CƠ HỘI THỰC HIỆN CÓ MỨC ĐỘ KHẢ THÀNH CAO. LÝ DO, NẾU PHONG TRÀO BÍ MẬT HÌNH THÀNH, QUA KỸ THUẬT TỔ CHỨC VÔ HÌNH TRONG HỮU HÌNH, THÌ HỌ ĐƯƠNG NHIÊN CÓ LÃNH ĐẠO, VÌ CÓ NHỮNG NGƯỜI THUỘC MẶT TRẬN ĐANG CÓ QUYỀN HÀNH, TRONG ĐẢNG HAY TRONG QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN VN.

CHÚNG TÔI RẤT HOAN NGHÊNH LẬP TRƯỜNG QUYẾT LIỆT CHỐNG ĐẢNG CỘNG SẢN HIỆN TẠI VÀ CHỐNG TẦU.

CHÚNG TÔI RẤT TÁN ĐỒNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC VÔ HÌNH TRONG HỮU HÌNH, Ở TRONG THỰC TRANG CÔNG AN DẦY ĐẶC HIỆN TẠI.

BẢN VĂN LÀ THỰC, NẾU QỦA THỰC DO NHỮNG NGƯỜI TRONG MẶT TRẬN XƯA CỦA MTGPMNVN BAN HÀNH.

BẢN VĂN LÀ NỬA THỰC, NỬA GIẢ, NẾU NÓ CÓ LIÊN HỆ ĐẾN NHÓM KHÔNG THÂN TRUNG CỘNG BAN HÀNH, ĐỂ TẠO ÁP LỰC CHỐNG TRUNG CỘNG, VÀ ĐE DỌA TINH THẦN NHÓM THÂN TRUNG CỘNG TRONG ĐẢNG.

DÙ SAO, BẢN VĂN CŨNG CÓ LỢI CHO VIỆC CHỐNG CỘNG, NÊN CHÚNG TÔI MONG BẢN VĂN NÀY ĐƯỢC CÔNG BỐ RỘNG RÃI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

– Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt.

———————————————-

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!

*********************

TUYÊN NGÔN

NHẬN ĐỊNH RẰNG:

Nhà nước CHXHCNVN là một bộ máy cai trị bất nhân, bất xứng. Bởi thế, đã đến lúc mọi thành phần dân tộc phải đồng tâm hiệp lực đấu tranh quyết liệt để giải phóng Tổ Quốc thoát khỏi ách thống trị độc tài, tham ô và bất công của đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (viết tắt là MTGPMNVN) là danh xưng chung của lực lượng các tổ chức có chung mục tiêu cách mạng: đoàn kết toàn dân đánh bại mưu đồ xâm lược kiểu mới của đế quốc Tàu đỏ, đánh đổ ngụy quyền Việt Cộng, giải phóng miền Nam, giành lấy chính quyền về tay nhân dân, tiến tới thống nhất Tổ quốc Việt Nam.

2. MTGPMNVN không có hệ thống điều hành và thành phần lãnh đạo. Các tổ chức đối kháng có quyền đứng lên nhân danh là cơ sở độc lập của MTGPMNVN, tự chỉ huy, quản lý và chiến đấu theo các mô thức đấu tranh riêng.

3. Tiêu chí đấu tranh của MTGPMNVN là: Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!

4. Huy hiệu nhận diện của MTGPMNVN là dấu “X”. Hiệu kỳ cách mạng của MTGPMNVN là lá cờ của chế độ CSVN với hai lằn màu đen gạch chéo lên ngôi sao vàng, ở vị thế bị lật ngược (đỉnh nhọn ngôi sao chỉ xuống
dưới). Trong trường hợp khẩn cấp, hiệu kỳ cách mạng tạm thời của MTGPMNVN là phân nửa lá cờ của chế độ CSVN (bị xé làm đôi từ trên xuống dưới) với vị thế bị lật ngược.

5. MTGPMNVN cổ động sách lược “Trăm hoa đua nở”, chủ trương đấu tranh quyết liệt bằng tất cả hình thức và phương tiện khả dụng để thực thi quyền dân tộc tự quyết, kể cả bằng vũ lực khi cần thiết. Mục
tiêu cụ thể của cuộc cách mạng là lật đổ chế độ Cộng sản để chấm dứt tình trạng nô lệ ngoại bang, và giải trừ quốc nạn độc tài, tham nhũng, bất công ở Việt Nam. MTGPMNVN không có dự liệu sẽ lãnh đạo đất nước.

6. MTGPMNVN khẳng định tôn chỉ: KHÔNG lấy khủng bố làm sức mạnh; KHÔNG làm phương hại đến sinh mạng hay tài sản của nhân dân; và KHÔNG thỏa hiệp với đảng CSVN để chia sẻ quyền lực trong bất cứ hoàn cảnh nào.

7. MTGPMNVN yêu cầu Nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa:

  1. Tôn trọng chủ quyền ở vùng biển và trên đất liền của nước Việt Nam;
  2. Ngưng ngay kế hoạch khai thác bô-xít và uranium ở các vùng Tây Nguyên Việt Nam;
  3. Chấm dứt mọi hành động hãm hại, sách nhiễu ngư dân, công nhân Việt Nam.

8. MTGPMNVN chủ trương: KHÔNG gây thương vong cho bộ đội, đảng viên, cán bộ nhà nước Cộng sản Việt Nam , nếu không bị đàn áp bằng bạo lực. MTGPMNVN khẩn thiết kêu gọi các anh chị em bộ đội, công an, cán bộ nhà nước đang bất mãn với chế độ Cộng sản: Hãy hết lòng
vì dân, vì nước, tích cực tham gia, yểm trợ cho công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Những người ủng hộ nhiệt tình cho MTGPMNVN sẽ được ghi công; những ai có hành động ngoan cố chống lại lực lượng cách mạng sẽ bị trừng trị thích đáng.

MTGPMNVN đồng thời kêu gọi toàn thể cựu cán bộ MTDTGPMNVN hãy nhiệt liệt ủng hộ cho cuộc đấu tranh vì mục tiêu cuối cùng là sự xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ và phồn vinh.

9. MTGPMNVN kêu gọi các anh em quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa: Hãy ủng hộ Mặt Trận bằng các hành động đấu tranh quyết liệt để phục hồi quyền sống, sự sống và danh dự đã bị chà đạp thô bạo trong suốt ba thập niên qua; và để tạo điều kiện thành lập chính thể Đệ Tam Cộng Hòa cho đất nước Việt Nam trong thời gian tới.

10. MTGPMNVN kêu gọi đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước: Hãy nhiệt liệt ủng hộ Mặt Trận bằng cách loan truyền thật rộng rãi khẩu hiệu: Chống Tàu Cứu Nước, Giải Cộng Cứu Dân!
Đồng bào hãy bày tỏ thái độ không chấp nhận chế độ độc tài bằng cách gạch chéo lên cờ Cộng sản hoặc vẽ dấu “X” lên những gì có nền màu đỏ ở bất cứ nơi đâu; và tiếp tay chuyển gửi bản Tuyên Ngôn này đến người Việt ở khắp nơi.

11. MTGPMNVN kêu gọi các tổ chức, tập hợp đối kháng có chung khát vọng giải phóng đất nước: Hãy cùng đứng lên nhân danh MTGPMNVN đấu tranh quyết liệt với chế độ độc tài, tự tổ chức hành động bằng các sáng kiến riêng, bằng mọi hình thức và phương tiện khả dụng, để cùng góp phần tạo nên tình trạng mất ổn định chính trị toàn diện ở Việt Nam, vô hiệu hóa khả năng thống trị của đảng Cộng sản, làm bàn đạp hữu hiệu cho công cuộc giải phóng đất nước. Mỗi tổ chức sẽ tự ghi nhận và công khai hóa thành quả hoạt động sau ngày chế độ Cộng sản bị sụp đổ.

MTGPMNVN kêu gọi các đoàn thể chính trị ở trong và ngoài nước: Hãy tham gia, ủng hộ chủ trương đấu tranh quyết liệt của Mặt Trận; toàn phần hay từng phần, bằng sự chính thức công bố hoặc âm thầm hỗ trợ.

12. MTGPMNVN sẽ tôn trọng tài sản và nhân mạng của các công dân ngoại quốc đang làm việc hay sinh sống ở Việt Nam. MTGPMNVN cũng yêu cầu chính phủ các nước tôn trọng quyền đấu tranh tự quyết của người Việt Nam, và không can thiệp vào nội tình chính trị nước Việt
Nam dưới mọi hình thức.

MTGPMNVN kính đề nghị các cơ quan truyền thông, tổ chức đấu tranh và những người yêu chuộng độc lập, tự do hãy ủng hộ và giúp quảng bá, luân chuyển nội dung bản Tuyên Ngôn này thật sâu rộng ở khắp nơi.

Việt Nam ngày 02 tháng 09 năm 2009

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

 


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom