tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo--------------- 

Nghe Nói Mà Mắc Cở

Tôn Nữ Hoàng Hoa

Năm 262 trước Công nguyên. Nhà Tần phái Đại Tướng Bạch Khởi tấn công nước Hàn, chiếm đất Dã Vương để cắt đứt quận Thượng Đẳng với Thủ đô nước Hàn. Quân dân ở Thượng Đẳng yếu kém không đương đầu nỗi với nhà Tần nhưng lại không muốn đầu hàng Tần do đó mới đem dâng địa đồ Thượng Đẳng cho nhà Triệu

Triệu Hiến Thành Vương đem quân tiếp thu Thượng Đẳng. Hai năm sau nhà Tần lại phái Vương Hột đem quân vây chặt thành Thượng Đẳng. Khi Liêm Pha mang hai vạn quân đến cứu Thượng Đẳng thì Thượng Đẳng đã bị Tần chiếm mất rồi.

Vương Hột còn muốn tiến quân thêm nhưng Liêm Pha lại trấn thủ lưu đồn, không bỏ chạy mà lại sai binh sĩ xây thành lũy, đào hào sâu để cầm cự với quân Tần viễn chinh từ xa đến.

Vương Hột nhiều lần khiêu chiến nhưng Liêm Pha không chịu ra nghênh. Vương Hột mới báo cáo với vua Tần là có làm cách gì Liêm Pha cũng không chịu ra đánh trả lại mà chỉ ngồi trong giữ thành. Bây giờ lương thực gần hết, nếu mà ở lâu hơn thì không biết ra sao".

Tần Chiêu Tương Vương hỏi ý kiến của Phạm Thư. Phạm Thư nói:

“Muốn đánh bại nước Triệu thì phải tìm cách làm cho nhà Triệu điệu tướng Liêm Pha về" Tần Chiêu Vương mới hỏi làm cách nào mà thực hiện việc đó thì Phạm Thư bảo" Thần đã có cách"

Sau đó mấy ngày vua Triệu nghe thiên hạ xầm xì là :" Nước Tần chỉ sợ Triệu Quát là một tướng trẻ tài ba chỉ huy quân đội mới đối đầu lại với quân nhà Tần. Còn Liêm Pha già nua chẳng làm gì nỗi Tần và xem chừng cũng sắp đầu hàng"

Vua Triệu nghe đồn mới cho mời Triệu Quát vào. Triệu Quát là con của danh tướng Triệu Xa từ nhỏ đã học binh pháp nói chuyện đánh trận thì có vẽ nói đâu ra đó, tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ mà danh từ hải ngoại có tên gọi là nổ như kho đạn.

Khi Triệu vương gọi Triệu Quát vào hỏi có đánh lui được quân Tần không thì Triệu Quát bảo:" Nếu nhà Tần cử Bạch Khởi thì thần còn phải nghĩ cách đối phó. Còn như Vương Hột hiện nay thì chẳng qua là đối thủ của Liêm Pha. Còn đối với thần việc đánh bại hắn không có gì lấy làm khó khăn"

Mọi người đã biết danh của Triệu Quát ngay cả như Mẹ của Triệu Quát cũng thỉnh cầu Vua Triệu không nên dùng Triệu Quát. Bà dâng sớ cho vua Triệu biết rằng:" Cha của Triệu Quát trước khi mất có dặn đi dặn lại là thằng Triệu Quát coi việc dụng binh đánh trận như trò chơi, nó nói tới binh pháp thì trên trời dưới biển, mục hạ vô nhân. Sau này Đại vương không xử dụng nó thì tốt, còn nếu dùng nó làm Đại Tướng thì e rằng quân Triệu sẽ vì nó mà bị tiêu diệt"

Vua Triệu không nghe để Triệu Quát thống lĩnh 40 vạn đại quân, hủy bỏ mọi quân lệnh của Liêm Pha, hạ lệnh cho tướng sĩ hể thấy quân Tần tấn công thì nghênh chiến ngay. Nếu quân Tần thua bỏ chạy thì đuổi theo đánh cho chúng không còn manh giáp nào.

Phạm Thư nghe tin Triệu Quát đã thay Liêm Pha biết rằng kế phản gián của hắn ta có hiệu nghiệm bèn bí mật cử Bạch Khởi làm Thượng Tướng Quân sang chỉ huy quân Tần. Khi Bạch Khởi tới Trường Bình mai phục, cố ý đánh thua để nhữ Triệu Quát. Triệu Quát liều mạng đuổi theo mắc bẩy Bạch Khởi lọt vào ổ mai phục. Quân của Triệu bị phân tán sau hết lương thực quân lính đều than thở không còn lòng dạ nào để chiến đấu. Triệu Quát đành phải phá vòng vây xông ra ngoài lãnh đủ 100 tên của quân Tần bắn chết. Quân Triệu thấy chủ tướng bị giết đành đua nhau vứt bỏ vũ khí xin đầu hàng. Bón mươi vạn quân Triệu dưới sự chỉ huy của Triệu Quát kẽ chỉ gỏi đánh giặc mồm cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn.

Quân lực VNCH cũng có một Đại Tướng nhưng chưa bao giờ đánh giặc cũng chỉ đánh giặc mồm như Triệu Quát và đã làm tên 300,000 thanh niên Nam Việt Nam thương vong trong cuộc chiến. Đại tướng của VNCH không xông ra mở vòng vây như Triệu Quát nhưng lại bỏ chạy trước quân dân và hiện nay lại tiếp tục đánh giặc mồm.

Trong buổi phỏng vấn của Việt Dzũng với cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm vừa qua trên đài SBTN cựu Đại tướng Trần Thiện Khiêm đã nói:

1. Dù Cộng sản hay Không Cộng Sản thì họ cũng có tinh thần dân tộc yêu nước. Kết án bây giờ hẵn có sự sai lầm chăng? Mô Phật.

tranthienkhiem

Thưa Đại tướng: Việt gian CS chúng chỉ có một tinh thần yêu Đảng và kính già Hồ. Đại tướng mà nói cái kiểu này thì lại tội cho cái tai nghe của con dân VNCH lắm lắm. Họ không tìm ra dòng sông nào trên quê hương lưu vong này để rửa tai sau khi nghe cựu Đại Tướng cựu Thủ Tướng VNCH nói đến tinh thần dân tộc yêu nước của Việt gian CS.

2. Kế đến đoạn 2 khi Việt Dzũng hỏi Đại tướng có thông điệp gì cho tuổi trẻ trong nước và hải ngoại thì Đại tướng Khiêm trả lời : Đảng cộng sản VN đang tổ chưc họp đảng và đang lấy từng ý kiến của người dân để thay đổi chế độ. Người dân cứ việc đưa ý kiến cho đảng cộng sản VN.

Nghe vậy Việt Dzũng luýnh quýnh thấy mà tội bèn phản ứng: Đưa ý kiến sao được Công An chúng sẽ tóm hết. Cụ Đại tướng thấy thái độ của Việt Dzũng bèn nói trớ là ở bên Pháp đã đưa ý kiến.

Bây giờ thì tôi phải Mô Phật và Lạy Chúa. Lạy Chúa ơi! Đêm đêm đã có biết bao oan hồn mơ màng gọi Chúa cứu rỗi khi tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi trên mặt đất tự do. Lạy Phật cúi xin Ngài giúp đở cho VN mai hậu không còn có những hình bóng Triếu Quất luân lưu.

Đại Tướng VNCH Trần Thiện Khiêm nói là Việt Gian CS sẽ lấy ý kiến người dân để thay đổi chế đô.

Nếu vậy thì VGCS đã có dân chủ rồi như vậy hoá ra Đại Tướng đã vô hiệu hoá những công cuộc đấu tranh chống VGCS tại hải ngoại trong việc đòi lại tự do dân chủ và nhân quyền cho VN.

Có lẽ vì tin VGCS cũng yêu nước như vậy nên Đại Tướng đã từ chức sơm hơn để tìm đường bôn tẩu trong khi dân chúng Quảng Trị, Huế, Đà nẵng sợ hãi VGCS đã tìm đường trốn chạy. Tôi nói tháng 3 sóng vỗ ngậm ngùi trên từng góc biển. Đó là biển Sơn Chà khi Đại tướng bình an vô sự ở một góc trời tây thì ở nơi miền Trung nhỏ bé ấy có biết bao nhiêu cảnh tượng thương tâm trước những hình ảnh trẻ thơ rơi bùm bụp xuống biển khi hai chiếc phà đập vào nhau trước những tiếng thét kinh hoàng đau thương của cha của mẹ nhìn thấy cảnh con rôi trên biển hận. Biển hận từ tháng 3 trên sóng nước miền Trung tiếp nối những bi hận khác trãi dài trên sóng nước Thái Bình Dương. Và cuộc vượt thoát tìm tự do vì không tin VGCS yêu dân đó đã đưa con số tử vong của dân tộc VN đi tìm tự do lánh nạn Cộng Sản lên tới gần triệu người

Sóng vẫn âm thầm vỗ như không có gì xảy như Đại tướng hôm nay đang tin tưởng VGCS lấy ý kiến của người dân để thay đổi chế độ.

Có lẽ Đại tướng chỉ sống trong tháp ngà chưa bao giờ ra trận nên không thấy những sự mất mát bi thương của những người vợ trẻ mất chồng. Xin mời Đại tá nghe nhà thơ Lê Thị Ý khi đi nhận xác chồng:

“Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy mình không là mình......

Chiếc quan tài phủ cờ màu
Hằn lên ba vạch đỏ au phũ phàng
Em không thấy được xác chàng
Ai thêm lon giữa hai hàng nến trong?
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng
Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai.”

Có hằng trăm hằng ngàn hằng vạn người thiếu phụ còn hồn nhiên đi nhận xác chồng những chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân khi thấy nỗi đau thương mất mát cùng cực để không còn nhận được mình là ai? trong khi đó có người ngồi trong tháp ngà lại lên lon vùn vụt.

3. Đoạn chót khi Việt Dzũng hỏi Đại tá Trần Thiện Khiêm là có muốn lập đảng gì không thì cựu Đại Tướng bảo ông không lập đảng gì cả mà sẽ đi mọi nơi kêu gọi và hướng dẫn tuổi trẻ trên tinh thần LÃNH TỤ TRÁCH NHIỆM.

Khi nghe ĐT nói câu này cả nhà tôi cười ồ lên. Đại tướng là Tướng bỏ chạy là người vô trách nhiệm thì lấy trách nhiệm ở đâu mà giáo huấn thế hệ trẻ hôm nay.

Một người trần truồng đi giữa phố có đám con nít chạy theo sau liệng đá, hay vỗ tay trong khi kẽ đứng bên đường cón liêm sĩ chỉ biết cúi đầu, lặng thinh....

Xin Đại tướng đừng đánh giặc mồm như Triệu Quất nhưng ít ra Triệu Quất còn hơn Đại Tướng là đã chết giữa ba quân còn Đại tướng hiện đang vui duyên mới đang hưởng gia tài để lại của Mỹ.... đen, thì hãy hưởng thụ những gì đang có và xin bớt nói cho con dân và Quân của VNCH đựơc nhờ. Vì càng nghe Đại tướng nói càng mắc cở lắm Đại Tướng ơi!

Tôn Nữ Hoàng Hoa

10/10/10

++++++++++++++++++++++++++++++++

Mời cựu ĐT Trần Thiện Khiêm đọc bài này

----- Forwarded Message ----
From: Tinh Hoang
Những lời nói có TRÁCH NHIỆM của cựu TT - VNCH Trần Văn Hương
Thursday, October 7, 2010

Cựu Tổng Thống Trần Văn Hương không chịu di tản

Trong ngày 29 tháng 4, dù rất bận rộn trong việc di tản hàng chục ngàn người Mỹ và người tị nạn VN. Đại sứ Martin cũng đã tìm cách đến gặp cụ Trần Văn Hương, cựu Tổng Thống VNCH tại phủ Phó Tổng Thống trên đường Công Lý lần chót.

Theo GS Nguyễn ngọc An, bạn thâm giao của cụ Hương thì cuộc gặp gỡ nầy đã diễn ra như sau :

« Cũng ngày đó, 29 tháng 4 năm 1975, đại sứ Hoa Kỳ, ông Martin đến tư dinh đường Công Lý với một tham vụ sứ quán nói tiếng Pháp. Đại khái đại sứ nói :

« Thưa Tổng Thống, tình trạng hiện nay rất nguy hiểm. Nhơn danh chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi đến mời Tổng Thống rời khỏi nước, đi đến bất cứ xứ nào, ngày giờ nào với phương tiện nào mà Tổng Thống muốn. Chính phủ chúng tôi cam kết bảo đảm cho Ngài một đời sống xứng đáng với cương vị Tổng Thống cho đến ngày TT trăm tuổi già»

Tổng Thống Trần Văn Hương mĩm cười trả lời :

«Thưa Ngài đại sứ, tôi biết tình trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Đã đến đỗi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông đại sứ đến mời tôi ly hương, tôi rất cám ơn Ông đại sứ. Nhưng tôi đã suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết Cộng Sản vào được Saigon, bao nhiêu đau khổ nhục nhã sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lãnh đạo đứng hàng đầu của họ, tôi tình nguyện ở lại để chia xẻ với họ một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nổi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông Đại sứ đã đến viếng tôi.»

Khi nghe câu «Les États-Unis ont aussi leur part de responsabilité s (Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó), đại sứ Martin giựt mình nhìn trân trân ông Trần Văn Hương. Năm 1980, ông Hương thuật lại với tôi: Dứt câu chuyện, on se sépare sans même se serrer la main» (GS Nguyễn Ngọc An. Cụ Trần Văn Hương, đăng trên Thời Luận không rõ ngày)

Cựu đại úy Nguyễn Văn Nhựt, sĩ quan tùy viên của phó Tổng Thống Trần Văn Hương cho người viết biết vào những ngày tháng cuối cùng trong tháng 4 ,1975, cụ Trần Văn Hương đã nói với anh em phục vụ tại phủ Phó Tổng Thống rằng:

«Thấy các em còn trẻ tuổi mà phải chịu hy sinh gian khổ vì chiến tranh, qua rất thương, nhưng số phận của đất nước mình là như vậy, mình phải đánh cho tới cùng »

Sau khi bàn giao chức vụ TT cho Dương Văn Minh, tối 28 tháng tư, cụ Trần Văn Hương đã dọn ngay về tư gia ở trong hẻm đường Phan Thanh Giản. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ngày 29 tháng tư, cụ phải trở lại dinh Phó Tổng Thống ở đường Công Lý một lần cuối để tiếp kiến đại sứ Martin khi Martin đên từ giã cụ.

Trong một cuộc tiếp xúc với BS Nguyễn Lưu Viên, cựu Phó Thủ Tướng VNCH, tại Westminster vào cuối 2002, BSViên có cho người viết biết rằng vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông và bà Trần Văn Văn có đến thăm cụ Trần Văn Hương một lần cuối và cụ Hương đã nói với hai người rằng hai vị đại sứ Pháp và Hoa Kỳ có đến mời ông đi tị nạn, nhưng ông đã từ chối lời mời của họ.

Vào năm 1978, khi Việt Cộng trả lại «quyền công dân cho Dương Văn Minh, các anh em đang bị tù học tập cải tạo đều bị đi xem hình ảnh và phim chiếu lại cảnh cựu «Tổng Thống» Dương Văn Minh đang hồ hỡi hân hoan đi bầu Quốc Hội «đảng cử dân bầu » của Cộng Sản.

Cụ Trần Văn Hương cũng được CS trả lại quyền công dân, nhưng cụ đã từ chối. Cựu Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương đã gởi bức thư sau đây đến cấp lãnh đạo chính quyền CS :

«… Hiện nay vẫn còn có mấy trăm ngàn nhơn viên chế độ cũ, cả văn lẫn võ, từ Phó Thủ tướng đến Tổng bộ trưởng,các tướng lãnh, quân nhân công chức các cấp, các chính trị gia, các vị lãnh đạo tôn giáo, đảng phái, đang bị tập trung cải tạo, rĩ tai thì ngắn hạn mà cho đến nay vẫn chưa thấy về. Tôi là người đứng đầu hàng lãnh đạo chánh phủ VNCH, xin lãnh hết trách nhiệm một mình. Tôi xin chánh phủ mới thả họ về hết, vì họ là những người chỉ biết thừa hành mạng lệnh cấp trên, họ không có tội gì cả. Tôi xin chánh phủ mới tha họ về sum họp với vợ con, còn lo làm ăn xây dựng đất nước. Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó, tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi »

Cụ Trần Văn Hương không hề nhận quyền công dân của Cộng Sản và cho đến khi từ trần vào năm 1981 thì cụ vẫn còn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa.

(Trần Đông Phong. Việt Nam Cộng Hòa, 10 ngày cuối cùng.-- California )


-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom