tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------Tin quan trọng cho người Việt tị nạn Cộng sản

-------------oo0oo---------------

Spiegel-TV tìm nhân chứng Việt Nam

Ban lịch sử của chương trình truyền hình Spiegel (một tờ báo lớn nhất nước Đức) muốn tìm những nhân chứng của cuộc chiến tranh Việt Nam trước 1975 để thực hiện một cuốn phim tài liệu dài 6 tập về cuộc chiến này. Spiegel muốn đưa lên truyền hình những lý do thật sự đàng sau cuộc chiến. Do đó Spiegel cho rằng những cuốn phim này không thể thiếu được những cái nhìn và quan nhiệm của những người Việt Nam. Với suy nghĩ trên, Spiegel hiện muốn tìm những người Việt Nam đã sống và lớn lên trong thời chiến tranh Việt Nam, Họ có thể đã là cựu quân nhân chiến đấu trong cuộc chiến này và bây giờ muốn kể lại những hồi ức của họ trước ống kính.

Những người nào muốn tham gia chương trình này, xin liên lạc trước với bà Julia Driesen, SPIEGEL TV History, Brandstwiete 19, 20457 Hamburg, Telefon: 040/301 08 416, E-Mail: Julia_driesen@spiegel-tv.de.-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom