tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

PhatNgoc

8 Điều Bất Chánh Quanh Vụ
Phật Ngọc Hòa Bình

Phan Anh Tuấn

Với đề tựa bài, tôi xin nêu lên 8 chuyện không vui hay nói đúng hơn là MẶT TRÁI của vụ cung nghinh, chiêm bái rầm rộ tượng Phật Ngọc Hòa Bình không khác gì cung nghinh, chiêm bái Đức Phật giáng thế! Phải nói đây là phong trào tổng nổi dậy… hòa bình cho thế giới, xuất phát từ… một pho tượng Phật bằng lọai đá quý, đẹp có tên là ngọc thạch (jade)!

1/. Tạc tượng Phật bằng Ngọc quý, dán bùa… Hòa Bình không hề được công đức vì nó xuất xứ từ… một giấc mơ hão huyền của một nhà sư Tây Tạng lưu vong! Rất tiếc, nhà sư nầy không phải là ngài Đạt Lai Lạt Ma nổi tiếng từ hơn nửa thế kỷ nay kiên trì đấu tranh bằng các phương tiện đầy “Phật tính”. Tuy được giải Nobel Hòa Bình mà Ngài vẫn chưa đạt giấc mơ về một nước Tây Tạng độc lập khỏi ách đô hộ của Tàu CS.

Rất tiếc nhà sư nầy chỉ là một ông Lạt Ma, nói dễ hiểu là một nhà sư, có đệ tử là ông Ian Green người Úc giàu có. Tại sao Lạt Ma Zopa Rinpoche không có cùng một giấc mơ rất thực tế với lãnh tụ tối cao là Ngài Đạt Lai Lạt Ma để cùng đấu tranh cho quê hương Tây Tạng của mình mà đưa giấc mơ xa vời hão huyền bao trùm thế giới bằng một pho tượng Phật bằng đá quý! Vua Tàu Lương Võ Đế (502-549) nổi tiếng hâm mộ và làm hưng thịnh Phật Giáo, tưởng mình có công đức bằng… trời đem khoe với Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Sơ Tổ Thiền Trung Hoa:

“Nhà vua hỏi Tổ Sư: - Từ ngày tức vị đến nay, trẫm cất chùa, đúc tượng, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể, có công đức gì không?

Đạt Ma Tổ Sư khẳng khái đáp:

- Đều không công đức.

- Sao không có công đức?

- Đó chỉ là nhân hữu lậu, chỉ đem đến quả nhỏ trong cõi Trời, Người, như bóng theo hình, tuy có nhưng không thực.

- Vậy công đức chơn thật là gì?

- Trí phải thanh tịnh, thể phải lắng không, đó là chân công đức. Công đức ấy không phải lấy việc thế gian mà cầu được….”

Nhớ thuở trước vua Lương Võ Đế,
Tạo chùa chiền khắp nước tu hành.
Đến chừng sau ngạ tử Đài thành,
Phật bất cứu vì tâm còn ác.
(Đức Hùynh Giáo Chủ PGHH)

Do đó, phải xét lại cái TÂM của Lạt Ma Zopa Rinpoche và ông chủ Ian Green khi tạo ra tượng Phật bằng ngọc cùng những người ủng hộ, tôn xưng Phật Ngọc xuất hiện như Đức Phật giáng thế, kể cả nhà nước CHXHCNVN! Chữ Tâm trong Phật Giáo vô cùng quan trọng, là chúa tể thân khẩu ý, tạo ra nghiệp lành hay dữ. Nếu Tâm đầy tràn Phật tính thì hành động như… Phật, còn Tâm bị Ma chiếm ngự thì hành động y như… Ma:

Động tác của thân đều do tâm mà khởi, cho nên trước phải điều khiển tâm, chớ khổ lo nơi thân vì thân không tri giác như cây cỏ, tại sao cứ phải theo tâm mà làm khổ thân? (Kinh Phật Bổn Hạnh)

2/. Phật Ngọc Hòa Bình có thật là quý hiếm theo tín ngưỡng Phật giáo không?

Về vật chất thế gian, ngọc thạch không quý hiếm so với kim cương (diamond), bạch kim (platin) v.v…, do đó khối ngọc 18 tấn tạc tượng Phật làm sao có giá trị kinh tế bằng khối…kim cương 18 kgs? Có thể, tại các mỏ kim cương ở Phi Châu tiềm tàng khối kim cương khổng lồ nổi tiếng còn hơn khối ngọc thạch Bắc Cực mà Lạt Ma Zopa Rinpoche nằm mơ (hay xuất hồn?) mà không thấy được …cái mỏ kim cương nầy! Thật tiếc cho ông!

Về tín ngưỡng Phật Giáo, hầu hết tín đồ đều từng nghe lời Phật dạy và khuyến khích tu hành đại ý như sau: Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh giống nhau chỉ khác ở chỗ MÊ hay NGỘ. Phật tại Tâm, Tâm Bồ Đề….

Sau khi đắc quả Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật hoằng đạo cho mọi người, không phân biệt sang hèn đúng chủ trương phá bỏ sự phân chia giai cấp nặng nề thời bấy giờ tại Ấn Độ!

Đối với Đức Phật, “quý tiện đồng nghinh” nên hình tượng Phật bằng giấy, gỗ cho đến vàng ròng đều không phân biện quý tiện! Hình tượng Phật chỉ có ý nghĩa nhắc nhở tín đồ nhớ cái tín ngưỡng của mình để thực hành cái tín ngưỡng ấy đúng theo lời dạy của Đức Phật chứ không phải hình tượng Phật làm ra cốt lấy tiếng đẹp, to, quý để khoe khoang và cạnh tranh giữa những người xưng là con Phật hay trưởng tử của Phật! Với chủ trương bình đẳng ngay từ trong tâm của mỗi chúng sinh, Đức Phật không hề ủng hộ xu phụ kẻ giàu sang, bạc đãi khinh rẻ người nghèo khó! Chẳng lẽ Ngài ngự trong chùa vàng, bên tượng ngọc ở nơi thành thị văn minh và chê bai, xa lánh chùa lá, tượng đất ở chốn thôn dã quê mùa?

Hình tượng Phật do chúng sinh tạo ra dưới mọi kiểu dáng, chất liệu có giá trị không khác cái logo của Mac Donald, Nike…, chỉ cần nhìn chữ M trên nền đỏ, dấu check out là gợi khách hàng nhớ đến cái hamburger, đôi giày nhưng họ có mua hay không là chuyện khác! Nếu chỉ căn cứ vào hình tượng Phật thôi thì các nhà sư là người chiêm bái hình tượng Phật hàng ngày, hàng giờ, kinh kệ…Phật thuộc nhập tâm nhưng trải qua 25 thế kỷ xuất hiện đạo Phật, thử hỏi có bao nhiêu nhà sư đắc đạo hay ngược lại làm điều gian ác?

3/ Phật Ngọc Hòa Bình linh thiêng nên xuất hiện… hoa Mạn Đà La? Trước khi “hạ san” làm món hàng cho mướn triển lãm, tượng Phật Ngọc được dán bùa… Hòa Bình để mời gọi khách hàng vừa tò mò khóai xem vật quý lạ vừa ham… hòa bình! Thấy chưa đủ “đô”, họ xài thêm chưởng lực hiện đại là tượng Phật phát hoa ánh sáng từ… trên không trung, gọi là “hoa Mạn Đà La”! Đố ai hiểu nổi hoa Mạn Đà La là… hoa gì khi nghe một ông Phật tử (*) giải thích, nguyên văn: “…. Hoa Mạn Đà La là một loại hoa có hình dạng Mạn Đà La dùng để cúng dường chư Phật và Thánh Chúng thường được nhắc đến trong nhiều Kinh Đại Thừa như Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, v.v...”. Hình dạng Mạn Đà La là hình dạng gì? Phải chi nói hình dạng…hoa mai, hoa cúc thì người ngu còn hịểu được đôi chút về cái hoa… ánh sáng xuất hiện trên đầu pho tượng Phật Ngọc nhằm chứng minh sự mầu nhiệm của pho tượng!

Một ông sư (**) không dám khẳng định đó là hoa Mạn Đà La hay Mạn Thù Sa gì đó nên ông đặt tự ý tên là … Hoa Trời (!?) cho phù hợp với sự mô tả và hình chụp: Hoa là những vòng sáng có cánh và nhụy ở giữa, đang rơi từ …“không phận” trên đầu của pho tượng Phật Ngọc! Điều độc đáo là… “các hình hoa Mạn Đà La đó chỉ thấy được qua máy thu hình và máy chụp hình mà không thể thấy được bằng mắt bên ngoài trời, nếu không có những máy hình đó.”, theo lời giải thích của ông Phật tử (*)! Như vậy, sự linh thiêng của tượng Phật Ngọc chỉ dành đặc ân cho người mang theo máy hình có cơ duyên chụp…được hình mà thôi! Nên nhớ máy chụp, thu hình mới phát minh không tới 100 năm nay, còn hiện tượng hoa Mạn Đà La theo họ, thì vốn xảy ra hàng ngàn năm trước mà mắt trần không thấy được thì con người làm sao biết loại hoa nầy …có mặt (hiện hữu) ngòai không gian hoặc thực chất nó chỉ có trong…trí tưởng tượng của những người mê muội mà thôi?

4. Phật Ngọc Hòa Bình có hai ông…Chủ, một thầy lo phần Hồn, một trò lo phần Xác: Thầy, Lạt Ma Zopa Rinpoche coi như là “cha đẻ” ra Phật Ngọc từ giấc mơ của ông mà có người bảo là ông …xuất hồn từ Nepal sang tận Bắc Cực đúng ngay mỏ ngọc. Nghe lệnh thầy, đệ tử người Úc Ian Green vốn giàu có đi mua ngọc, thỉnh ông làm cố vấn cho việc điêu khắc, kể cả điểm nhãn, dán bùa (ban phép linh) và ra lệnh pho tượng Phật Ngọc phải tạo… hòa bình cho thế giới! Xuất vốn khá nhiều (trên 5 triệu đô la Úc) nên pho tượng Phật Ngọc không thể đem cúng dường miễn phí làm thỏa mãn nhục nhãn của thiên hạ dù Phật tử Ian Green có tâm đạo đến đâu; do đó ông buộc phải cho thuê mướn tượng Phật Ngọc ở đẳng cấp… thế giới vì nó sẽ tạo ra hòa bình cho… thế giới theo lời phán của thầy ông!

Đúng là thầy Zopa Rinpoche và trò Ian Green tung hứng, hỗ trợ cho nhau: Kẻ tạo ra phần linh (hồn), giúp người chủ pho tượng (phần xác) Phật Ngọc được đông đảo khách hàng ký hợp đồng thuê mướn triển lãm!

5. Tại sao dán bùa “hòa bình” cho tượng Phật Ngọc và chỉ triển làm ở… Chùa? Có thể từ cái họ (last name) Kirk Makepeace của ông Giám đốc Mỏ Ngọc Bắc Cực (Canada) đã gợi ý cho thầy Zopa Rinpoche phủ lớp sơn… hòa bình cho Phật Ngọc trong một thế giới hiện nay đầy bất ổn bởi chiến tranh, thiên tai khốn khổ như ở Afganistan, Haiti, Pakistan, Trung Cộng, Phi Châu v.v… mà viễn ảnh ngày tận thế đang ám ảnh nhân lọai! Thầy Zopa Rinpoche rất là “khế cơ khế lý” khi ông có sáng kiến dán bùa hòa bình và chú nguyện (ban phép – blessing) cho tượng Phật Ngọc để Trò Ian Green mang tượng Phật Ngọc cho mướn triển lãm, nên cả hai thầy trò họ tin tưởng chắc chắn sẽ có đông đảo khán giả tò mò hay mê muội đến …Chùa chiêm bái và…CÚNG DƯỜNG!

Bởi vì CÚNG DƯỜNG là quyền lợi sống còn của các chùa chiền thời nay mà phần lớn tọa lạc trong các thành phố thường tập trung đông đảo Phật tử nên tượng Phật Ngọc phải được chiêm bái ở…chùa mà không ở nơi khác! Nếu để ngòai chùa thì phải bán vé vô cửa thật khó coi, còn miễn phí thì lấy tiền đâu hòan vốn và có lời để xây dựng Bảo Tháp Đại Từ Bi bên Úc? Vợ chồng Phật tử Ian Green còn kiếm thêm tiền nhờ bán các mảnh vụn ngọc chế biến thành chuỗi, vòng đeo tay, mặt dây chuyền…., chưa kể đi du lịch và được đối đãi là… hai khách quý ở nơi có triển lãm món hàng Phật Ngọc…quý!

6. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một…PHỤ NỮ? Ngài là một nhân vật có thật trong lịch sử nhân lọai thì không thể vẽ chân dung Ngài theo sự tưởng tượng đến độ phi lý bất chấp sự thật giới tính tức sự khác biệt căn bản giữa đàn ông và đàn bà thường biểu hiện trên gương mặt. Khi mới sinh, xác phàm của Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta được tôn vinh có 32 quý tướng. Ngài trưởng thành, tầm đạo và đắc đạo lúc 35 tuổi, rồi truyền đạo cho đến khi nhập diệt lúc 80 tuổi, Đức Phật vẫn không thay đổi dáng vẻ của một người đàn ông Ấn độ cư ngụ vùng đất bây giờ thuộc nước Nepal.

Để có hình ảnh Đức Phật mà tôn thờ dù là hình ảnh tưởng tượng nhưng không thể tự do tưởng tượng Ngài có gương mặt… phụ nữ được! Thế nhưng pho tượng Phật đẻo gọt từ khối ngọc lại có gương mặt… phụ nữ thời nay: Chân mày vòng nguyệt nhỏ rít, môi thoa son đỏ lóet, miệng trái tim, mép vảnh, môi chẻ! Nếu tinh ý, dư luận sẽ ngạc nhiên nhận thấy gương mặt của tượng Phật Ngọc rất giống gương mặt…bà chủ của pho tượng là Judy Green, vợ ông Ian Green! Nhớ sau “cách mạng 1-11-1963” tượng Hai Bà Trưng ở Saigon bị hạ xuống vì cho rằng gương mặt hai bà là…gương mặt của mẹ con bà Ngô Đình Nhu! Không tin, mọi người cứ đối chiếu hình đính kèm! Nếu sự giống nhau này có chủ ý thì vợ chồng Ian & Judy Green không hề được công đức gì, nếu không nói là mang tội lỗi như Lương Võ Đế theo lời nhận xét của ngài Bồ Đề Đạt Ma như đọan kể trên.

7. Lạt Ma Zopa Rinpoche lừa bịp công chúng, chống lại Đức Đạt Lai Lạt Ma, phá họai Phật Pháp. Sau khi ban phép linh, Lạt Ma Zopa Rinpoche giao nhiệm vụ trọng đại cho pho tượng Phật Ngọc như sau: “Phật Ngọc sẽ thắp sáng toàn cõi thế gian này, Phật Ngọc sẽ mang niềm an lạc, hạnh phúc không thể nghĩ bàn đến cho chúng sanh, sự ảnh hưởng của Phật Ngọc sẽ góp phần ngăn chận những cuộc chiến tranh, những hủy hoại tàn phá đang xảy ra khắp nơi trên thế giới”.

Trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thì cho rằng: “Muốn đem lại hòa bình cho thế giới, trước hết mỗi người chúng ta phải tự chuyển hóa chính mình. Đó là con đường cam go nhưng không còn con đường nào khác. Đi tới đâu tôi cũng nhắc nhở điều đó và tôi sung sướng thấy nhiều người từ nhiều tầng lớp cùng đồng quan điểm nầy. An Lạc phải bắt đầu từ phải bắt đầu từ nơi mỗi chúng ta mà Từ, Bi, Hỷ, Xả là nền tảng. Có Từ, Bi, Hỷ, Xả thì đi đâu ta cũng gieo rắc tình thương và sự hòa hợp. đi đâu ta cũng đem an lạc, hạnh phúc đến cho mọi người và mọi lòai. (***).

Phương cách đem lại hòa bình thế giới của Đức Đạt Lai Lạt Ma bằng “sự tự chuyển hóa của mỗi người” hòan tòan đúng theo Chánh Pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa Phật tại Tâm, còn Lạt Ma Zopa Rinpoche thì chủ trương Phật ngòai Tâm nên hô hào mọi người bám vào khối …Ngọc có dáng hình Phật, một khóang sản vô tri được ông ta ban phép tạo…hòa bình thế giới! Năm 1959, lúc 13 tuổi lưu vong theo Đức Đạt Lai Lạt Ma đến nay được 64 tuổi, Lạt Ma Zopa Rinpoche có lẽ đã …về nguồn theo Phật Giáo Tây Tạng “quốc doanh” của lãnh tụ Lạt Ma Ban Thiền nên ông ta áp dụng lối ghép từ láo khóet của THCS: Phật Ngọc đi liền Hòa Bình như Quân Đội, Ủy Ban… đi liền Nhân Dân nhưng thực chất chẳng có hòa bình, chẳng vì…nhân dân!

Tuy nhiên, các chùa ký kết hợp đồng thuê mướn triển lãm pho tượng Phật Ngọc vẫn phập phồng sợ lỗ vốn, thấy cái bùa hòa bình của Lạt ma Zopa Rinpoche chưa đủ mạnh, họ bèn xài thêm cái bùa “thánh vật” từ một lời nói mà họ nói là của Phật trong quyển Kinh nào đó (!?): “Chỉ cần thóang nhìn một thánh vật cũng đã được vô lượng công đức, huống chi đối trước thánh vật mà lễ lạy, cúng dường, công đức còn nhiều hơn gấp bội”! Đức Phật mà nói câu nầy thì không khác Ngài ra lệnh đốt hết Tam Tạng Kinh Điển, biến Phật Giáo thành lọai tín ngưỡng…đá sỏi có phép linh gọi là “thánh vật” để tín đồ chiêm bái cúng dường “những thánh vật đá sỏi”nầy hầu mong về…Cực Lạc mà không cần: “Làm mọi điều thiện, tránh tất cả điều ác, giữ lòng trong sạch” như lời dạy của Ngài! Phá họai Phật pháp đến mức ngụy tạo ra lời Phật như thế thì bảo sao thời nầy không là thời…Mạt Pháp?

8. Tại sao nhà nước VN cho tổ chức rầm rộ “cung nghinh” tượng Phật Ngọc Hòa Bình?

Báo chí hải ngọai, nhất là báo chí của các phe Giáo Hội Phật Giáo hầu như không nhắc tới các buổi “cung nghinh” long trọng pho tượng Phật Ngọc đến Việt Nam trước nhất ngay từ tháng 3-2009 và cổ động dân chúng “chiêm bái” tại 5 ngôi chùa, trong đó có Chùa Phật Tích nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh!

Hai Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Thử trưởng ngọai giao, Bí Thư Tỉnh Ủy, Mặt Trận Dân Tộc Tổ Quốc, các Ban Ngành… đều đến chùa, kính cẩn chiêm và bái… pho tượng Phật Ngọc. Đại lễ cung nghinh pho tượng Phật Ngọc tại chùa Phật tích (Bắc Ninh) còn có sự hiện diện của viên Đại sứ Úc tại Hà Nội và sự chứng minh và ban đạo từ của HT Thích Thanh Tứ, nhân vật số 2 của Giáo Hội PGVN (quốc doanh)! Báo Giác Ngộ của Giáo Hội Phật Giáo nhà nước Việt Cộng và loan tin chi tiết và nhà nước Việt Nam họp báo phổ biến DVD thu hình đầy đủ các buổi cung nghinh, chiêm bái tượng Phật Ngọc Hòa Bình ở trong nước cho thấy đây là một biến cố trọng đại có tầm mức quốc gia!

Tại sao nhà nước Việt Nam chú tâm bỏ công sức tuyên truyền và tài trợ cho các chùa thuộc Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh tổ chức cung nghinh, chiêm bái trọng thể pho tượng Phật Ngọc Hòa Bình còn hơn đón chào bác Hồ cùng các bác lãnh đạo Tàu, CuBa, Nga … như thế với dụng ý gì? Đặc biệt tại chùa Cổ Lâm Seattle, Hoa Kỳ mọi nghi thức khai mạc, cung nghinh, chiêm bái và bế mạc Phật Ngọc đều rập khuôn của Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn bên Việt Nam thuộc Giáo Hội PGVN quốc doanh… Đây là đề tài sẽ bàn trong một bài riêng!

Kết luận: Nếu người Việt kể cả nhà nước Việt Nam tin tưởng sự mầu nhiệm của pho tượng Phật Ngọc có thể hóa giải được chiến tranh thì khỏi lo Tàu Phù xâm lăng bờ cõi, chỉ cần đặt nhiều pho tượng Phật Ngọc trấn giữ các hải đảo, bờ biển, vùng biên giới Việt Hoa như Thục phán An Dương Vương từng khỏe re với cái… Nỏ Thần! Như vậy nhà nước Việt Nam phải đúc nhiều phó bản (duplicates) của pho tượng Phật Ngọc, làm bằng xi măng cốt tre cũng được, miễn được Lạt Ma Zopa Rinpoche ban phép mầu nhiệm, thì bảo đảm không một tên Giải Phóng Quân Tàu Phù nào dám bén mảng tới vùng đất Việt Nam! Bộ Chính Trị ở Hà Nội sẽ ăn ngon ngủ kỹ, không bận tâm đối phó ngọai xâm cũng như nội trị...(xin tạm ngưng chuyển tải một ý ngắn để sẽ bàn trong một dịp khác)

Đem pho tượng Phật bằng ngọc, biến nó thành ông Phật giáng thế, giao nó nhiệm vụ tạo ra hòa bình an lạc cho thế giới mà nếu ông Phật có giáng thế thật dù rất muốn điều nầy cũng không làm được vì Ngài sẽ tự tiêu diệt cái công lao tìm ra con đường diệt khổ cho chúng sinh. Đem pho tượng Phật Ngọc là “ông Phật vô tri, tạm gọi là ông Phật chết” thay ông Phật sống qua bàn tay phù thủy của những kẻ lợi dụng lòng tín ngưỡng và sự ham muốn hòa bình an lạc của chúng sinh, thử hỏi tội lỗi dường bao?

Thiên hạ từng kinh nghiệm: “Tự Do không thể tự nhiên mà có” , có nghĩa “Tự Do không bao giờ được cho không” (Freedom is never free) mà phải trả giá, thế thì làm gì có chuyện pho tượng Phật bằng ngọc dù quý cỡ nào cũng không thay thế con người đem lại hòa bình an lạc cho thế giới được! Chỉ có kẻ ngu dốt hay mê muội mới tin tưởng vào lời quảng cáo láo khóet của bọn buôn tượng quý bán Phật giả này mà đến chiêm bái và cúng dường, làm giàu cho chúng, vô tình tiếp tay chúng phá họai Phật Giáo!

source: Take2tango.com

- Kính thưa quý vị: bài nầy đã được minh xác của tác giả Phan Anh Tuấn, chớ không phải của Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ như chúng tôi đã đăng lầm lúc trước. Xin chân thành cáo lỗi.

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom