Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Datum: Freitag, 19. März, 2010 09:03 Uhr

THÔNG CÁO - 18.03.2010
V/v: Chuyển đạt 10.000 chữ ký kèm thêm các yêu cầu đến Hội Địa Lý Hoa Kỳ (National Geographic Society) sau cuộc tiếp xúc giữa Hội và NTHF.

Sáng ngày 17 tháng 3 vừa qua, cô Nguyễn Hoài Nhã Trân, trưởng ban báo chí của Nguyễn Thái Học Foundation (NTHF), đã chính thức tiếp xúc với bà Cindy Beidel, đại diện phòng truyền thông của Hội Địa Lý Hoa Kỳ. Đây là một viện nghiên cứu lớn và có uy tín trên thế giới. Đặc biệt, tổ chức này đã và đang phục vụ nhân loại một cách vô vụ lợi trong các lãnh vực giáo dục và khoa học hơn một thế kỷ qua.

Sau cuộc tiếp xúc nói trên, NTHF đã nhận được nhiều điện thư của quý đồng bào khắp nơi trên thế giới gửi đến, bày tỏ quan điểm của mình về chính sách ghi chú thích của Hội Địa Lý đối với quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands.)

Căn cứ theo yêu cầu và quan điểm của đa số đồng bào, trong vài ngày tới, khi gửi đến Hội Địa Lý lá Thư Yêu Cầu của 10.000 người Việt khắp nơi trên thế giới, NTHF cũng sẽ chuyển đạt đến Hội Địa Lý một số yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu Hội Địa Lý Hoa Kỳ gỡ bỏ những bản đồ trên mạng Internet có ghi các chú thích dưới đây cho quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands)

a) Bỏ chú thích: “China”

Căn cứ theo lời tuyên bố của Hội Địa Lý Hoa Kỳ dưới đây:

"We have carefully reviewed the situation and recognize that simply denoting the archipelago with the Chinese name and the word "China" in parenthesis without further explanation can be misleading and misinterpreted. In the future, we will either provide the additional explanation that is included on our other maps as described above, or we will omit any designation. - Paracel Islands Statement của Hội Địa Lý Hoa Kỳ*

NTHF yêu cầu quý vị gỡ bỏ các bản đồ ghi chú thích "China" ở vị trí quần đảo Hoàng Sa đang lưu hành trên mạng Internet.

b) Bỏ chú thích:

- “Administered by China” (Trung Hoa quản lý), và

- “Claimed by Vietnam” (Việt Nam đòi chủ quyền)

Mới đây Hội Địa Lý Hoa Kỳ đã ra một thông báo khá dài để giải thích về một cái "nhãn" trên bản đồ. Nghĩa là trong một số trường hợp, các "nhãn" không có khả năng tự giải thích cho chúng một cách rõ ràng theo quan điểm của công chúng. Đối với các nơi đang tranh chấp, lối ghi chú thích này chắn chắn sẽ gây nên những hiểu lầm tai hại cho công chúng nếu họ không được giải thích cặn kẻ. Như vậy, chính sách ghi chú thích trên bản đồ của Hội Địa Lý chưa hoàn toàn hợp lý và phần nào đó còn thiếu tính khoa học.

Do đó, trên tất cả các bản đồ và dù được vẽ với bất kỳ tỷ lệ xích nào, nếu Hội Địa Lý Hoa Kỳ không thể ghi toàn bộ chú thích dưới đây:

"With respect to the Paracel Islands (the traditional name), National Geographic has recognized that this archipelago has been occupied and administered by the Chinese government since 1974, and as a result, the Society recognizes the Chinese name Xisha Qundao as the primary name. This is consistent with our Map Policy. On our regional and other maps of sufficient scale, we specifically also recognize and designate the alternative Vietnamese name Hoàng Sa, and the traditional name Paracel Islands, and include a note indicating that while China occupies and administers the archipelago, Vietnam claims the archipelago as its own. We believe that is the current reality from everything we know." - Paracel Islands Statement của Hội Địa Lý*

trên bản đồ, thì nhằm mục đích tránh cho công chúng khỏi bị hướng dẫn sai lạc, chúng tôi yêu cầu Hội Địa Lý Hoa Kỳ không nên dùng các chú thích ngắn ngủi trên kia trong khi chính quý vị đã phải dùng rất nhiều từ ngữ để giải thích.

2. Yêu cầu Hội Địa Lý áp dụng chính sách ghi chú thích nhất quán đối với quần đảo Hoàng Sa trên tất cả các bản đồ

Không khó khăn lắm để thấy sự thiếu sót trong chính sách ghi chú thích của Hội Địa Lý khi quý hội sử dụng các chú thích khác nhau cho cùng một địa điểm. Bất kỳ giải thích nào nhằm bảo vệ việc sử dụng các chú thích khác nhau cho cùng một quần đảo đang tranh chấp, đều được xem là thiếu khoa học, không hợp lý, và thiếu trung lập. Sự thiếu nhất quán như vậy sẽ đưa đẩy công chúng đến những kết luận sai lầm tai hại.

Do đó, nếu không vì một lý do nào khác ngoài mục tiêu phục vụ nhân loại một cách bất vụ lợi, cộng với tôn chỉ trung lập mà Hội Địa Lý Hoa Kỳ đã theo đuổi trong 122 năm qua, chúng tôi đề nghị với quý vị một trong hai cách ghi chú được xem là trung lập, khoa học và hợp lý nhất, trong khi vẫn bảo toàn được giá trị và mức độ khả tín của các bản đồ theo chính sách của quý hội:

  1. Hoặc chỉ dùng chú thích “Paracel Islands” cho tất cả các bản đồ, bất kể tỷ lệ xích nào, và không kèm theo bất kỳ một chú thích nào khác.
  2. Hoặc dùng tất cả các tên Paracel Islands, Hoàng Sa, Xisha Qundao cho tất cả các bản đồ, bất kể tỷ lệ xích nào, và không kèm theo bất kỳ một chú thích nào khác.

Trân trọng kính chào và cám ơn quý đồng bào.

Nguyễn Hoài Nhã Trân
Trưởng Ban Báo Chí
Nguyễn Thái Học Foundation (NTHF)

www.nguyenthaihocfoudantion.org
NTHFoundation@yahoo.com

(*) Paracel Islands Statement by NGS - Thông cáo báo chí của Hội Địa Lý Hoa Kỳ

vn

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us