Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

THÔNG CÁO
17.03.2010

V/v: Tiếp xúc với Hội Địa Lý Hoa Kỳ (National Geographic Society)

Sáng nay, ngày 17 tháng 3 năm 2010, cô Nguyễn Hoài Nhã Trân, trưởng ban báo chí của Nguyễn Thái Học Foundation (NTHF), đã chính thức tiếp xúc với bà Cindy Beidel, đại diện phòng truyền thông của Hội Địa Lý Hoa Kỳ (National Geographic Society).

Sau khi trình bày về phản ứng của người Việt và lý do cuộc vận động ký tên yêu cầu Hội Địa Lý cắt bỏ tên Trung Hoa (Trung quốc - China) ở quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của họ, thì Bà Leidel cho cô Nhã Trân biết rằng bản đồ đã in nên không sửa được.

Tuy nhiên, khi đề cập đến bản đồ hiện đang lưu hành trên mạng Internet thì bà Leidel không có câu trả lời dứt khoát. Bà chỉ nói rằng Hội Địa Lý có chính sách riêng của Hội.

Cũng trong cuộc điện đàm này, cô Nhã Trân đã nhấn mạnh với người đại diện của Hội Địa Lý rằng:

"Nếu Hội Địa Lý Hoa Kỳ không điều chỉnh bản đồ như yêu cầu thì e rằng sẽ làm gia tăng nỗi bất bình của người Việt khắp mọi nơi. Và sự bất bình của họ có thể sẽ được thể hiện trong những ngày sắp tới."

Đồng thời trưởng ban báo chí của NTHF cũng báo cho bà Leidel hay rằng trong vòng vài ngày nữa, NTHF sẽ gửi đến cho Hội Địa Lý lá thư yêu cầu của 10.000 người Việt khắp nơi trên thế giới cùng với chữ ký của họ trong đợt đầu tiên này.

Bà Leidel cũng đã gửi điện thư đến NTHF, cho biết về một thông cáo báo chí trên website của họ (*). Thông cáo này trình bày quan điểm và chính sách của Hội Địa Lý về các chú thích Paracel Islands, Hoàng Sa, và Xisha Qundao trên các bản đồ do họ xuất bản. Theo thông cáo này, đối với một số bản đồ có tỷ lệ thích ứng cho việc ghi chú, thì Hội Địa Lý vẫn giữ nguyên lập trường đối với các chú thích: "Trung Hoa quản lý" và "Việt Nam đòi chủ quyền."

Kết luận là cho đến nay Hội Địa Lý Hoa Kỳ chưa hề sửa bất kỳ bản đồ nào mà người Việt đang yêu cầu.

Ban Báo Chí
Nguyễn Thái Học Foundation (NTHF)
www.nguyenthaihocfoudantion.org
NTHFoundation@yahoo.com

vn

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us