Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

CHA CHUNG AI KHÓC ?

source: email from readers.

Nước nhà chẳng khác chảo dầu sôi.
Biên giới giao Tàu trả nợ rồi,
Đánh cá biển Đông nay bị bắt;
Vì chưng biển thuộc Tàu phù hôi.

Tây Nguyên dân chúng đã đi rồi.
Ở lại làm chi cám cảnh thôi!
Hôi thối và thêm lắm chướng mắt,
Tiếng Tàu xí xộ khắp nơi nơi!

Đầu nguồn rừng cội cho Tàu thuê.
Năm chục năm dài ai chẳng mê?
Tiền bạc chia nhau sung sướng thế!
“Cha chung ai khóc?” đúng không chê.

Nguyên nhân chịu lép lũ Tàu phù.
Nguồn gốc là vì cách mạng thu.
Thu ấy mang về chủ nghiã cộng,
Dương danh nhuộm đỏ rõ Hồ ngu!

Chót lao nên phải phóng theo lao;
Cách mạng mùa thu, cách mạng nào
Phải giết dã man dân thất học,
Ngõ hầu người giỏi khỏi lao xao?

Một mình múa gây vườn hoang mà,
Đối lập đâu còn để kiểm tra!
Chống Pháp độc quyền Hồ cộng sản,
Bắt tay với Pháp cũng Hồ ta.

Rồi sau chống Mỹ cũng Hồ ta,
Vạn sự nhờ Tàu lần nữa mà.
Năn nỉ nhờ nơi Tàu chệt đỏ,
Sau này sẽ... gán đất ông cha!

Đầu têu bán nước là già Hồ.
Ký giấy Đồng ta theo lệnh Hồ.
Cứ thế đàn em hồ hởi bán
Đất liền, biển rộng: quá hồ đồ.

Tiền chia nhau gọn nhẩy tưng tưng..
Không đáy túi tham vẫn cứ lưng:
Đất bán, biển dâng, rồi Bauxit;
Chưa no nên đã tính qua rừng.

Đàn anh ăn bẩn, đàn em theo,
Không lẽ cam đành dại quá heo.
Tiền có mùi đâu mà sợ bẩn,
Ăn trong quần chúng đều chui theo.

Trên ăn, dưới đớp đều như nhau.
Nước Việt tan hoang bởi lũ sâu.
Sâu bọ làm người là thế đó!
Dân đành cam chịu dẫu là đau!.

Chẳng nên cam chịu hỡi dân ta!
Ta chẳng giúp ta ai giúp ta?
Đoàn kết vùng lên mà chiến đấu,
Mới mong hồi phục được quê cha.

Đời người muốn để lại thanh danh.
Sống nhục sao đành mà quẩn quanh
“Trâu chết để da, người để tiếng”
Phục hồi tổ quốc chết vinh danh!

Trong ngoài toàn thể hãy vùng lên!
Vì nước, vì dân cùng tiến lên;
Tỏ mặt anh hùng dân nước Việt
Phục hồi tổ quốc tự do liền./.

Dzoãn Thường
Pasadena, 17/03/2010

hcm

hcm

pvdong

tc
Co Trung Cong tai Vietnam.

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us