Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

Hình ảnh người dân Tây Tạng biểu tình tại Vương Quốc Bỉ (Belgium) phản đối Trung cộng xâm chiếm đất nước Tây Tạng.

source: http://1world1dreamfreetibet.blogspot.com/2010/03/blog-post.html -- http://www.facebook.com/people/Dennis-Tibet-Barbion/1242082928

10th MARCH 2010 TIBETAN NATIONAL UPRISING DAY IN BRUSSELS, BELGIUM

taytang
Aus dem Album: „10th MARCH 2010 TIBETAN NATIONAL UPRISING DAY IN BRUSSELS BELGIUM“ von Dennis Tibet Barbion Demonstration in front of the European Commission: listening to speeches

taytang
Aus dem Album: „10th MARCH 2010 TIBETAN NATIONAL UPRISING DAY IN BRUSSELS BELGIUM“ von Dennis Tibet Barbion Gathering at Kunstberg near the Central Station

taytang

taytang

taytang

taytang
Aus dem Album: „10th MARCH 2010 TIBETAN NATIONAL UPRISING DAY IN BRUSSELS BELGIUM“ von Dennis Tibet Barbion Speech by Tsaye Kelsang, President of the Tibetan Community in Belgium

taytang

taytang

taytang

taytang

taytang
Aus dem Album: „10th MARCH 2010 TIBETAN NATIONAL UPRISING DAY IN BRUSSELS BELGIUM“ von Dennis Tibet Barbion Demonstration in front of the European Commission: speeches by Belgian politicians

taytang

taytang

taytang

taytang
Aus dem Album: „10th MARCH 2010 TIBETAN NATIONAL UPRISING DAY IN BRUSSELS BELGIUM“ von Dennis Tibet Barbion Demonstration in front of the Chinese embassy Auf diesem Foto: Dennis Tibet Barbion (Fotos) , Rinchen Paldon Peyang (Fotos)

taytang

Người Việt Nam thân yêu phải biết tìm cách tiêu diệt Cộng sản và ra tay chống giặc ngoại xâm . Đừng để mất nước như Tây tạng thì quá trễ !!!!!

 

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us