Home Page Vietlist.us

Trang Bạn Đọc dùng đăng tải những bài viết của bạn đọc gởi về cho chúng tôi. Vietlist chấp nhận mọi thể loại mọi đề tài, từ khoa học, kỹ thuật cho tới văn thơ, nữ công, gia chánh... Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả vui khỏe.

Trang Bạn Đọc - Vietlist.us
Một thông điệp tuyệt vời

Wonderful

Wonderful

-Remember: spend some time with your loved ones,

Wonderful

-because they are not going to be around forever.

Wonderful

-Remember to give a warm hug, to the one next to you

Wonderful

Wonderful

-Remember to hold hands and cherish the moment, for someday that person will not be there again

Wonderful

-Remember to say, "I love you" to your partner and your loved ones, but most of all mean it.

Wonderful

-A kiss and an embrace will mend hurt when it comes from deep inside of you.

Wonderful

-Give time to love, give time to speak!

Wonderful

-And give time to share

Wonderful

-the precious thoughts in your mind.

Wonderful

-AND ALWAYS REMEMBER:

Wonderful

-Life is not measured

Wonderful

-by the number of breaths we take,

Wonderful

-but by the moments

Wonderful

-that take our breath away.

Wonderful

-If you don't send this to at least 8 people....

Who cares?

...--*--...

WonderfulHome Page Vietlist.us

Về trang BẠN ĐỌC