Home Page Vietlist.us

lacomau

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

Những Hình Ảnh Chưa Được Biết Đến.

Những Hình Ảnh Chưa Được Biết Đến
Trong Cuộc Chiến VC-TC 1979 & 1984-1989
Trích Nguồn Quốc Phòng TC, www.China-Defense.com

Hậu quả của một nhà cầm quyền bán nước !!!

Có thể nói TC đã thành công trong việc dạy cho cộng sản VN một bài học, nhưng thất bại về mặt quân sự ! TC mất 30 ngàn quân và phía cộng sản Việt Nam mất 26 ngàn quân không tính số thương dân bị thương vong. Dĩ nhiên cả hai con số thương vong vẫn còn nằm trong vòng tranh cải.

Theo tài liệu của Quốc Phòng TC thì những sĩ quan tham dự trận đánh biên giới năm 1979 bị kỷ luật bằng cách không cho thăng chức và cho giải ngũ gần hết. Tuy nhiên các các sĩ quan cao cấp tham dự cuộc chiến tranh biên giới lần thứ 2 năm 1984 thì được tăng thưởng và có vị nay đã được đề bạt vào bộ chính trị.

TCdanhVN
Bộ đội VC đầu hàng ngay từ những giờ phút đầu của cuộc chiến 1979.

TCdanhVN
Người anh em TC " Răng hở môi lạnh " đang tiến vào Lạng Sơn (1979)

TCdanhVN
Bộ đội Lạng Sơn của VC bỏ chạy, bỏ cả doanh trại mà chạy, chạy trước cả người dân. Photo cho thấy chiến sĩ TC đang "đứng gác hộ" Doanh Trại QĐNDVN bỏ ngõ.

TCdanhVN
Bộ đội VC hàng địch. Bị bịt mắt đưa đi lấy cung.

TCdanhVN
Bộ đội VC bị TC đưa vào nhà lao chờ ngày xử lý.

TCdanhVN
Bộ đội VC, hàng địch, đang ngồi thú nhận " tội lỗi " trước các quan võ TC.

TCdanhVN
Mỗi đồng chí TC được phát một sổ tay, học vội vàng vài câu tiếng Việt dùng trong cuộc chiến.

TCdanhVN
Xác bộ đội VC tại chiến trường.

TCdanhVN
Các đồng chí TC đang đi đếm xác các đồng chí Việt Nam.

TCdanhVN
Các quan võ TC đang thảo sớ trình báo chiến thắng lên Triều đình Bắc Kinh.

TCdanhVN
Toán quân Trinh Sát của TC trên phần đất Lạng Sơn.

TCdanhVN
Bộ đội TC đang tải thương trên cứ điểm 211 (A6B).

TCdanhVN
Tìm thấy trong một hầm chiến đấu ... xác bộ đội VC bị bắn chết cháy.

TCdanhVN
Lính TC đang cắm cờ tại đỉnh núi 1509 (núi Lão Sơn) trong trận chiến ngày 28/04/1984. Nhưng chỉ vài giây sau đó, người lính này đã bị bộ đội VC bắn đổ nhào (xem photo).

TCdanhVN
Xác bộ đội VC bỏ lại trên đỉnh núi 1509 (núi Lão Sơn), bởi "Bài học dạy cho Việt Nam lần thứ hai", trong cuộc chiến VC-TC 1984-1989.

TCdanhVN
Thông cáo đặc biệt của TC cho phép phía Việt Nam ta được phép đi lượm xác bộ đội VC trên chiến trường ... thuộc về Việt Nam ... mà nay là của TC.

--------------oo0oo-------------

Sau khi TC " DẠY " cho Việt Nam 2 bài học : Bài học thứ nhất, cuộc chiến VC-TC 1979. Bài học thứ 2, cuộc chiến VC-TC 1984-1989. Phía Việt Nam đã phải ký nhượng 600 km² phần đất Tổ Quốc phía Bắc Việt Nam, trong đó có phần núi Bạc, núi Lão Sơn.

TCdanhVN
Thông cáo đặc biệt, viết bằng nguyên bản tiếng TC.

TCdanhVN
2 chiếc tăng T 54 của VC bị bắn cháy, trên đường tháo chạy.

TCdanhVN
Người lính TC chụp hình lưu niệm trên phần đất Việt Nam ... nay thuộc về TC.

TCdanhVN
Hiệp định ngưng chiến 1990, phía VN nhượng 600 km² cho TC ... Các cựu chiến binh TC tham dự trận đánh Núi Lão Sơn (đỉnh núi 1509) chụp hình lưu niệm trên đỉnh Núi Lão Sơn ... nay thuộc về TC, theo hiệp định ngưng chiến 1990 được ký kết giữa Bắc Kinh và Hà Nội.

--------------oo0oo-------------

lacomau

Home Page Vietlist.us