Home Page Vietlist.us

lacomau

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

Hàng trăm Lao động Trung Quốc đánh dân ở Nghi Sơn-Thanh Hóa.

Hàng trăm Lao động Trung Quốc đánh hội đồng dân ở Nghi Sơn-Thanh Hóa -[VNNet]

Kính thưa quý Thiện Hữu .

Kính mời quý Thiện Hữu xem một đoạn video clip dưới đây , để thấy sự lộng hành của bọn giặc tàu phương bắc trên quê hương của chúng ta và cũng để thấy sự đốn hèn của bọn cộng sản cầm quyền bán nước .

Xin quý Thiện Hữu vui lòng hãy chuyển đạt thông tin này đến khắp mọi nơi , mọi người , nhất là đến mọi người thân còn ở trong quê nhà , bằng mọi cách và mọi phương tiện mà quý Thiện Hữu có được .

Xin quý Thiện Hữu vui lòng cùng nhau kêu gọi mọi người trong nước hãy vùng dậy , dẹp bỏ bọn cầm quyền cộng sản VN thối nát , đốn hèn , đừng trông chờ gì vào bọn họ và đánh đuổi bọn cướp nước truyền kiếp của Dân Tộc chúng ta , ra khỏi biên cương của Tổ Quốc .

Lịch sử của 1000 năm bị đô hộ giặc tàu đã tái hiện .

Chúng ta quyết tâm tẩy chay tất cả các mặt hàng nào của made in China .

Kính. Minh Hạnh

Xin bấm vào đây để coi Video trên Youtube.comTCdanhdanVN

TCdanhdanVN

TCdanhdanVN

TCdanhdanVN

TCdanhdanVN

TCdanhdanVN

TCdanhdanVN

--------------oo0oo-------------

lacomau

Home Page Vietlist.us