tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Cẩm Nang Yêu Nước

Sáu Bước Tự Phát

A, B, C, D, Đ, E

Tổ quốc lâm nguy. Kếu gọi toàn dân Việt tộc nối bước Tiền Nhân Cứu Nước.

-------

A: Âm Thầm theo dõi tin tức Chống Ngoại Xâm và tâm tư Đồng Bào xung quanh

B: Bám sát những người chọn lọc để

C: Cấu tạo nhóm 3 người tự phát sáng tạo các hành động Yêu Nước

D: Dũng Cảm viết khắp nơi 2 khẩu hiệu sau đây:

1) Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam

2) Chống giặc Tầu

Đ: Đặt Liên Lạc với các Nhóm Yêu Nước trong và ngoài Đảng

E: Ém người vào mọi nơi chuẩn bị Mùa Hội Lớn TOÀN DÂN CỨU NƯỚC!

 

source: email from readers.


TranHungDao_HoChiMinh

Toi Ban Nuoc

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

 

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom