tittle


bottom


Search Vietlist.us
Search the WebVietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

-------------oo0oo---------------

Thiên đường cộng sản- Quản lý thực phẩm theo kiểu văn minh xã hội chủ nghĩa.

Kéo lê thịt lợn trên đường phố Hà Nội

Theo VnExpress.net

Quyết định cấm vận chuyển gia súc sau khi giết mổ trên xe máy đã có hiệu lực hơn 1 năm nay, nhưng trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, tình trạng trên vẫn xảy ra.

LonHaNoi
LonHaNoi
Đến gần 6h sáng, nhiều người vẫn vô tư chở lợn trần trên phố.

LonHaNoi
Những con lợn bị kéo lê ngay trên mặt đường, trông rất phản cảm và mất vệ sinh.

LonHaNoi
Đội ngũ chở lợn ở đây không kể đàn ông hay phụ nữ.

LonHaNoi
Lợn tung hoành trên phố Thái Hà.

LonHaNoi
Người lái xe và người ngồi phía sau đều ngồi lên trên 3-4 con lợn.

LonHaNoi
Nhiều người còn phủ một tấm bao tải để đối phó với đoàn kiểm tra.

LonHaNoi
Lợn được vận chuyển vào một cửa hàng tại chợ Thành Công.

Khi một bọn côn đồ, rừng rú quản lý, cai trị đất nước thì chuyện gì cũng có thể xảy ra!

source: email from readers

-------oo0oo-------

CongAn
Việt cộng, xé bỏ hiệp định Geneve, xua quân xâm chiếm miền Nam đang sống trong hạnh phúc, tự do để áp đặt một chính thể độc tài, đầy dẫy bất công, bóc lột và nghèo đói.

 

CongAn

CongAn
Trong mắt của công an vc không hề có người dân. Chả trách sao chúng đối xử với đồng loại như 1 bầy dã thú.

CongAn
Hình ảnh quen thuộc của công an vc: bắt bớ và đàn áp người dân

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us


bottom