Home Page Vietlist.us

lacomau

Trang Quốc Nội - Vietlist.us

-------------oo0oo---------------

Kinh chuyển đến Quý vị, các Niên trưởng, Chiến hữu một nguồn tin nóng
Một cựu Đại Tá CSVN hô hào quân dân VN đứng lên lật đổ Đảng CSVN.

Thứ Sáu, 08 Tháng 1 Năm 2010 10:22

Cựu Đại Tá CSVN Đào Văn Nghệ, đảng viên Đảng CSVN, đã từng tham gia trận đánh Điện Biên Phủ, tiết lộ nhiều bí mật động trời về Đảng CSVN. Ông nói rằng Hồ Chí Minh đã tức hộc máu sau khi thất bại trong trận đánh Tết Mậu Thân. Sau đó, Hồ Chí Minh đã chết như thế nào. Tư cách của những tên trùm CSVN như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẫn...

Xin click vào đường link dưới đây : ( thời gian 1 giờ )

Cựu Đại Tá CSVN Đào Văn Nghệ phát biểu: www.vietvusa.comHome Page Vietlist.us