Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

--------------oo0oo----------------

HÀ NỘI MÙA MƯA BÃO

Trong thiên đường Xã hội Chủ nghĩa được cai trị bởi lũ vượn mới thành người (vì việt cộng tin con người có nguồn gốc từ loài vượn), chúng chỉ biết vơ vét cho đầy túi bất kể hậu quả. Do tham lam, tàn bạo, và ngu dốt, chúng phá rừng khai thác gỗ bán lấy tiền chia nhau. Hậu quả là nước lũ trên nguồn không còn rừng để ngăn cản chậm lại nên đã ào ạt tràn về thành phố gây lụt lội ngay tại thủ đô của chúng.
Xin xem một số hình dưới đây tại Hà Nội .

 

EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC


EVC

 

Email từ bạn đọc

--------------oo0oo----------------

hoangsa

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Home Page Vietlist.us