paper

Home Page Vietlist.us

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Trang Hoàng Sa - Trường Sa - Vietlist.us

Trang Hoàng Sa - Trường Sa của Vietlist.us dùng để thu thập và trưng bày bằng chứng sở hữu của Việt Nam trên hai hòn đảo quý nầy. Đất nước Việt Nam là sở hữu của dân tộc Việt Nam chớ không phải là sở hữu của đảng Cộng sản Việt Nam. Xin quý độc giả vui lòng cung cấp tài liệu cho chúng tôi và xin góp phần phổ biến những tài liệu nầy cho mọi người đều biết.

------------oo0oo--------------

Không Ảnh Hoàng Sa và Trường Sa

covang

source: Google Earth.

Kính mời quý vị thưởng lãm không ảnh các quần đảo mến yêu Hòang Sa và Trường Sa . Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

Hoang Sa

covang

Một đảo nhỏ của quần đảo Hoàng Sa. Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một đảo nhỏ của quần đảo Hoàng Sa. Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một đảo nhỏ của quần đảo Hoàng Sa. Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một nhóm đảo nhỏ của quần đảo Hoàng Sa. Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một nhóm đảo nhỏ của quần đảo Hoàng Sa. Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một đảo nhỏ của quần đảo Trường Sa . Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một đảo nhỏ của quần đảo Trường Sa . Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một đảo nhỏ của quần đảo Trường Sa . Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

Hoang Sa

covang

Một đảo nhỏ của quần đảo Trường Sa . Đây là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Kẻ nào muốn chiếm đoạt sẽ bị tiêu diệt bởi quân dân Việt Nam anh dũng. Chúng tôi là người đã nhiều phen đánh thắng quân Mông Cổ xâm lược và biết bao phen đã tiêu diệt quân Hán, quân Thanh xâm lấn Việt Nam.

 

(còn tiếp)

------------oo0oo--------------

hoangsa


Đây là văn kiện bán nước do Phạm Văn Đồng ký năm 1958. May mắn thay, văn bản nầy không có hiệu lưc. Vì 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm ở phía Nam vỉ tuyến 17, nên vào thời điểm trên, các quần đảo nầy thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Việt Cộng không có thẩm quyền trên 2 hòn đảo quý của đất nước, chúng không có quyền bán hay nhượng lại cho bất kỳ thế lực ngoại bang nào. Xin bấm vào đây để xem thêm chi tiết.


Bốn chiến hạm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự trận hải chiến Hoàng Sa bảo vệ lãnh thổ vào năm 1974. Chiến hạm HQ-10 trúng đạn vào pháo tháp bị chìm tại trận, chiến hạm HQ-16 bị hư hại nặng nghiêng 15 độ, chiến hạm HQ-5 và HQ-4 bị hư nhẹ. Gần 50 thủy thủ và hạm trưởng Ngụy Văn Thà của HQ-10 tử vong. Ngoài ra HQ-5 có 3 quân nhân tử vong và 16 bị thương. Xin bấm vào đây để xem thêm chi tiết.

Home Page Vietlist.us


paper