paper

Trang Sức Khỏe của Vietlist nhằm cung cấp cho đọc giả những bài viết, bài nghiên cứu về sức khỏe của các Bác sĩ, Chuyên viên Y Tế và những người quan tâm tới sức khoẻ ... Nếu quý đọc giả có những bài viết hay về Sức khỏe và muốn chia xẻ, xin vui lòng email cho chúng tôi: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe. - Nhóm VietList.

Trang Sức Khỏe - www.vietlist.us
THỰC PHẨM BÁN Ở WHOLE FOOD TRỒNG TỪ TRUNG QUỐC (Ng Cuờng st)

source: email from friends.

Xin quý vị dùng thực phẩm Organic chú ý:

Đã từ lâu chúng ta vẫn tin rằng trái cây rau quả mua từ Công ty Whole Food là đuợc trồng tại California và có nhân viên Sở Thực phẩm an toàn kiểm soát, nhưng thực tế không phải như vậy. Đài truyên hình ABC I Team đã khám phá ra sự thật động trời là nhiều loại rau trái đựoc trồng tại Trung Quốc và đuợc chuyên sang Mỹ để bán lại cho nguời tiêu thụ như chúng ta núp duới danh hiệu là "Whole Food" (đuợc ngầm hiểu là không có phân hoá học và trồng theo phuơng pháp tụ nhiên). Anh Cuờng Nguyễn xin đưa đến các bạn video duới đây, xin mời theo dõi:

http://hinhtran.com/forums/viewtopic.php?f=565&t=1622&p=69002#p69002

 

wfood

wfood

wfood
-----oo0oo-----

paper