Home Page Vietlist.us     Về Trang Gốc San Jose


Trang Sức Khỏe của Vietlist nhằm cung cấp cho đọc giả những bài viết, bài nghiên cứu về sức khỏe của các Bác sĩ, Chuyên viên Y Tế và những người quan tâm tới sức khoẻ ... Nếu quý đọc giả có những bài viết hay về Sức khỏe và muốn chia xẻ, xin vui lòng email cho chúng tôi: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý đọc giả dồi dào sức khỏe. - Nhóm VietList.

Trang Sức Khỏe - www.vietlist.us
10 Điều Khuyên cho người cao niên...

10 Recommendations for the elderly...

 

***oooOOOooo***

source: email from friends.

1. Hãy vui với nguời khác, đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.

1-(Focus on enjoying people, not on indulging in or accumulating material things)

OMely.mp3


2. Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành. Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời nguời. Nếu được, cứ đi du lịch. Để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.

2-(Plan to spend whatever you have saved. You deserve to enjoy it and the few healthy years you have left. Travel if you can afford it. Don't leave anything for your children or loved ones to quarrel about. By leaving anything, you may even cause more trouble when you are gone). 

3. Hãy sống với thực tại . Đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai. Bạn có ngày hôm nay trong tay bạn. Ngày hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa đến hoặc không bao giờ đến.

3-(Live in the here and now, not in the yesterdays and tomorrows. It is only today that you can handle. Yesterday is gone, tomorrow may not even happen).

Serenade.mp3


4. Hãy vui với lũ cháu nội ngoại của bạn (nếu bạn có), nhưng đừng làm kẻ giữ trẻ trọn thời gian. Trách nhiệm nuôi dạy trẻ là của cha mẹ nó. Sau khi bạn đã nuôi con nên nguời rồi, bạn không còn trách nhiệm gì với bầy cháu của bạn. Đừng thấy áy náy khi từ chối giữ trẻ nếu bạn không thấy thích thú chăm sóc trẻ.

4-(Enjoy your grandchildren, if you are blessed with any, but don't be their full time baby sitter. You have no moral obligation to take care of them! Don't have any guilt about refusing to baby sit anyone's kids, including your own grandkids. Your parental obligation is to your children. After you have raised them into responsible adults, your duties of child-rearing and babysitting are finished. Let your children raise their own off-springs).


5. Chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già. Hãy vui với những gì mình còn làm được. 
 

5-(Accept physical weakness, sickness and other physical pains. It is a part of the aging process. Enjoy whatever your health can allow).

Vui họp bạn.mp3


6. Vui với những gì bạn có. Đừng lao nhọc tìm những gì bạn không có. Đã trễ rồi, thời gian không còn nhiều nữa...
 

6-(Enjoy what you are and what you have right now. Stop working hard for what you do not have. If you do not have them, it's probably too late). .

Tình vĩnh cửu.mp3


7. Hãy vui cuộc đời với người phối ngẫu, con cháu, bạn bè.  Nguời thật sự yêu bạn, là người yêu chính bạn chớ không phải những gì bạn có. Ai yêu những gì bạn có chỉ gây khổ cho bạn mà thôi. 
 

7-(Just enjoy your life with your spouse, children, grandchildren and friends. People, who truly love you, love you for yourself, not for what you have. Anyone who loves you for what you have will just give you misery).

Reverie.mp3


8. Tha thứ cho mình và cho nguời. Chấp nhận sự tha thứ. Vui huởng sự bình an trong tâm hồn.
 

8-(Forgive and accept forgiveness. Forgive yourself and others. Enjoy peace of mind and peace of soul).

Nếu một mai...mp3


9. Làm quen với sự chết. Nó sẽ xảy ra. Đừng sợ hãi. Nó là một phần của cuộc đời. Chết là bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn. Chuẩn bị một cuộc sống mới với Đấng Tạo Hóa.

  9-(Befriend death. It's a natural part of the life cycle. Don't be afraid of it. Death is the beginning of a new and better life. So, prepare yourself not for death but for a new life with the Almighty).

Serenata.mp3


10. Hãy thuận hòa với Thuợng Đế vì bạn sẽ gặp, sẽ có sau khi bạn rời cõi trần gian này.(!)
  

10-(Be at peace with your Creator. For.... He is all you have after you leave this life).-----oo0oo-----

Home Page Vietlist.us