tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

NHỚ ƠN TRƯNG VƯƠNG

(Hằng năm cứ đến mùng 6 tháng 2 Âm lịch là ngày giỗ Hai Bà Trưng, không những chị em phụ nữ chúng tôi mà cả toàn dân Việt đều làm Lễ Giỗ tuởng nhớ hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Và cũng nêu gương hai Bà cho con cháu hậu thế noi theo: “Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”).

Nữ kiệt Trưng Vương thật có tài,
Anh thư oanh liệt chẳng thua ai.
Phất cờ tiêu diệt quân xâm lược,
Khởi nghia xua tan giặc chạy dài.
Ngày tháng Hai Bà gầy dựng nước,
Ba năm Ngôi Báu ngự trên ngai.
Vang danh lừng lẫy Rồng Tiên Việt,
Con cháu nhớ ơn nào nhạt phai.

HOÀNG XUYÊN ANH
Cựu Chủ Tịch, Cố Vấn đương nhiệm
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại-Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ.
Email: hoangxuyenanh@yahoo.com.
San Jose, ngày 10-3-2013

HOÀNG XUYÊN ANH

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar