tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

DUYÊN THƠ

HL

Réo rắt cung tơ nhạc bỗng trầm
Ru hồn mặc khách với tao nhân
Lời thơ dìu dặt bay trong gió
Gửi đến muôn lòng những vọng âm …

Bể dâu trong cuộc thăng trầm
Xa quê, mất Mẹ âm thầm thơ đau
Trong ta chất một biển sầu
Tình riêng, tình nước giọt châu tuôn dòng
Thương người tát cạn biển đông
Thương ta một kiếp má hồng phôi pha
Vắt tim, máu, lệ trong ta
Góp thêm một chút hương hoa cho đời
Tiếng lòng gửi khắp muôn nơi
Duyên thơ gửi khắp chân trời yêu thương

NPNA

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar