tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

GỌI GIÓ

HL

Con tàu lưu luyến sân ga
Vai rung nấc tiếng quan hà chia phôi
Thét lên như xé lòng người
Thở buồn hơi thở một trời xám đen
Tàu đi, tàu đến trăm miền
Nặng mang tâm sự cô miên bên lòng
Nửa là nhớ núi thương sông
Nửa là duyên mặn tình nồng cùng ga
Miệt mài trên tuyến đường xa
Bao nhiêu ga, vẫn chẳng là ga xưa !
Nhớ ga, tàu những đợi chờ
Bao giờ đường sắt lại đưa tàu về ???
Ga buồn từ phút tàu đi
Lòng đau từ buổi chia ly não nùng
Nhìn theo chỉ thấy hoài mong
Thấy mù bụi đỏ mà không thấy tàu
Tàu ơi, tàu ghé về đâu ?
Đừng quên ga với nỗi sầu phân ly !
Tàu đi, trăm hướng tàu đi
Bao giờ tàu mới trở về cùng ga ?
Gió ơi, nổi trận phong ba
Cuốn phăng bụi đỏ cho ga thấy tàu
Tàu, ga xa cách ngàn dâu
Một dòng nước đục, hai đầu sông Tương !!

Ngô Minh Hằng

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar