tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

QUA NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI

Qua nghĩa trang mà lạ bước chân
Chợt nghe đau xót đến vô ngần
Bao cơn biến động vùi xương cốt
Một lũ cuồng điên xóa mộ phần
Nhớ thuở lên đường lo giữ nước
Thương người ra trận chẳng toàn thân
Và pho tượng lính giờ đâu nhỉ ?
Những ảnh hình xưa khép lại dần...

Nguyễn Kinh Bắc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar