tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

MỪNG ĐÊM DÀI LÓ RẠNG MỘT VỪNG ĐÔNG

(Viết trong cảm xúc lo lắng và vui mừng khi đọc tin trên Net : Ngày 28/4/2008, Tại Saigon, để có thể hình thành cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong ngày TQ rước đuốc thế Vận Hội qua Việt Nam, thanh niên sinh viên tiếp tục chia nhau theo dõi các hướng di chuyển của công an để chọn địa điểm thích hợp trong khi công an ráo riết cô lập hoặc bắt giữ những thanh niên sinh viên mà họ cho là chủ chốt trong các nỗ lực chống TQ. Các sinh viên bị bắt giữ tại đồn công an là Lê Ngọc Hồ Diệp, Hoàng Đức Trung - Bài thơ này là lòng ngưỡng phục của tác giả, riêng tặng các em sinh viên học sinh và tuổi trẻ yêu nước tại Việt Nam.)


Sớm hay muộn một ngày rồi cũng phải
Đứng vùng lên điểm mặt bọn hung tàn
Và Em đã !!! - Khi thấy điều oan trái
Dẫu con đường Em chọn lắm gian nan ...

Tôi hồi hộp dõi theo Em từng bước
Lo vô cùng khi thấy bóng công an
Chỉ sợ lúc gío gào trên ngọn đuốc:
Rằng Hoàng Sa là của nước Việt Nam !


Rằng trả lại ta, trả từng mỏm đất
Đất ta là máu thịt Tổ Tiên ta !
Bay đã cướp, cướp gia tài duy nhất
Ta phải đấu tranh vạch rõ chính, tà ..

Mà bị công an thi hành lệnh đảng
Xông tới, bắt Em như một tội đồ
Như kẻ tử thù, như tên phản loạn
Thì Em ơi, tôi đau xót lắm cơ !

Tôi đau xót bởi những điều nghịch lý
Sao đảng im khi Tàu chiếm Hoàng Sa ???
Đáng lẽ đảng phải vui và "nhất trí "
Khi những mầm măng trong ngọc trắng ngà

Biết yêu nước bằng tấm lòng dũng cảm
Trọng công bằng, phải trái, biết hy sinh
Khi bờ cõi bị cộng Tàu chiếm đoạt
Em biết hiên ngang đòi lại quê mình !

Nhưng trái ngược, đảng chẳng gìn sông núi
Còn cấm dân không được phép bất bình
Đảng muốn Hoàng Sa chìm vào hận tủi
Hổ nhục giô’ng nòì, đảng vẫn nín thinh !!!

Đuốc Thế Vận cháy qua vùng Hoàng đảo
Tàu ngầm rao miền đất đó, chủ quyền
Đảng cúi mặt nhưng lòng Em gió bão
Vì trong Em bất khuất máu Rồng Tiên !

Tôi cảm phục Em, hỡi Em, dân Việt
Những búp măng non có trái tim hồng
Đất nước có Em, sử xanh sẽ chuyển
Mừng đêm dài ló rạng một vừng đông !!!

http://thongominhhang1.blogspot.com

Ngô Minh Hằng

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar