tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ

SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ

(Tin từ Unicef: 17 triệu trẻ em Việt nam hiện nay không có nước sạch để dùng. Mười triệu không biết TV, báo chí hay radio. Mười triệu trẻ em khác thiếu ăn, thiếu mặc theo mức độ quốc tế đề ra. Một triệu hai trẻ em nghèo đói cùng cực. Hai mươi ba ngàn trẻ lao động sớm và mười sáu ngàn trẻ lang thang đường phố. Báo Thời Luận ngày 15/12/2004)


Sau ba mươi năm "Giải Phóng"
Đảng đưa dân đến "Thiên Đường!"
Mười triệu trẻ em đói rách
Và mười triệu sống thê lương !

Đảng đưa về thời hoang sử
Xa rồi, gạo trắng, nước trong
Lạ rồi, Ti vi, sách vở
Tháng năm đen tối, mịt mùng !!

Trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc
So theo tiêu chuẩn con người
Bịnh tật, đói nghèo, thất học
Bên hình lãnh tụ cười tươi !

Và bao ngàn em vất vả
Nhục nhằn, bán giọt mồ hôi
Bon chen miếng cơm, manh áo
Thơ ngây bão cuốn phăng rồi !!

Chợ đời, các em góp mặt
Đủ nghề, hầu hạ khách du
Ôi ba mươi năm đảng trị
Đời dân nhục thế này ư ???

Bao em lang thang đường phố
Bụi đời, phe đảng gườm nhau
Hành vi là cơn phẫn nộ
Vỡ tung từ những hận sầu !

Đọc tin, lòng tôi đau đớn
Thương cho bao triệu đồng bào
Sau ba mươi năm cướp nước
Dân tôi khổ thế này sao ??!!

Trẻ em: tương lai nòi giống
Mà sao em bị đọa đầy ???
Ai cướp của em nguồn sống
Xin người yêu nước ra tay .....

Ngô Minh Hằng

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar