tittle


bottom

Trang Thơ Văn Bạn Đọc - Vietlist.us

HoChiMinh

--------o0o--------

LỜI DI CHÚC

Trích thi phẩm " Gọi Đàn"

LỜI DI CHÚC

Mai tôi chết, người chẳng cần phải khóc
Lệ không nhòa có lẽ mắt tươi thêm
Nhạt phai rồi từ khi đời xanh tóc
Một ân tình vừa mới chợt hồng lên !

Mai tôi chết, đừng văn vài phúng điếu
Chớ màu mè, vì nó sẽ bay đi !
Hãy để những chân tình vang tiết điệu
Còn nếu không, xin chớ nói câu gì !

Mai tôi chết cũng đừng nhang với khói
Vì cuộc đời tự nó đã phù du
Nhưng nỗi đau và đợi chờ mòn mỏi
Thật vô cùng trên quê me.. Buồn chưa ?!

Mai tôi chết, xin người đừng vuốt mắt
Để tôi nhìn lần cuối một Quê Hương !
Dù quê tôi ngàn trùng xa tít tắp
Vẫn rõ trong tôi tên mỗi con đường !

Mai tôi chết, đừng bắt tôi ngậm gạo
Vì dân tôi đâu có bữa nào no ?
Tội nghiệp lắm, bao năm rồi rau cháo
Thèm bình minh, thèm hơi thở Tự Do !

Mai tôi chết, đừng trống kèn rền rĩ
Để tôi nghe đồng vọng giữa mênh mông
Hồn Yên Thế, sóng Bạch Đằng hùng vĩ
Và lời ai đáp lại tiếng non sông ...

Mai tôi chết đừng vẽ bày tẩm liệm
Một hố nông vùi lấp. Thế là xong !
Tội mất quê, làm đau nòi giống Việt
Dù chết đi còn nghe thẹn với lòng !

http://thongominhhang1.blogspot.com/

Ngô Minh Hằng

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us


bottombar