paper

Home Page Vietlist.us
cdcanada

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo-------------

Hình Ảnh Lễ Chào Cờ và Tưởng Niệm 35 năm Quốc Hận - Toronto 2 tháng 5, 2010

 

source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=
article&id=2493:2493&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto

toronto


lacomau


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam


Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt NamVề Trang Gốc Vietlist     Về Trang Gốc Georgia

paper